• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Koder

  Przeczytaj także...
  Dwójkowy system liczbowy, system binarny, bin – pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 2. Do zapisu liczb potrzebne są tylko dwie cyfry: 0 i 1.Multiplekser (w skrócie MUX) – układ kombinacyjny, najczęściej cyfrowy, służący do wyboru jednego z kilku dostępnych sygnałów wejściowych i przekazania go na wyjście.
  Demultiplekser – układ kombinacyjny, posiadający jedno wejście x, n wejść adresowych oraz k wyjść (zazwyczaj k=2), którego działanie polega na przekazaniu sygnału z wejścia x na jedno z wyjść yi.
  Koder priorytetowy

  Koder należy do klasy układów kombinacyjnych. Jest to układ posiadający n wejść oraz k=log2n wyjść (czyli n = 2).

  Jego działanie polega na zamianie kodu „1 z n” na naturalny kod binarny o długości k, czyli służy on do przedstawiania informacji tylko jednego aktywnego wejścia na postać binarną. Ponieważ istnieje fizyczna możliwość aktywacji więcej niż jednego wejścia, musi istnieć możliwość uznania tylko jednego z nich np. poprzez ustalenie priorytetów wejść.

  Kod 1 z n - stosowany głównie w elektronice sposób kodowania, w którym słowa binarne o długości n bitów zawierają zawsze tylko jeden bit o wartości 1. Pozycja jedynki determinuje zakodowaną wartość; jest to więc kod pozycyjny, bezwagowy.Dekoder należy do klasy układów kombinacyjnych. Jest to układ posiadający n wejść oraz k=2 wyjść. Jego działanie polega na zamianie naturalnego kodu binarnego (o długości n), lub każdego innego kodu, na kod "1 z k" (o długości k). Działa odwrotnie do kodera, tzn. zamienia kod binarny na jego reprezentację w postaci tylko jednego wybranego wyjścia. W zależności od ilości wyjść nazywa się go dekoderem 1zN.

  Jeśli na wejście strobujące (blokujące) S (ang. strobe) kodera podane zostanie logiczne zero, to wyjścia ki przyjmują określony stan logiczny (zwykle również zero), niezależny od stanu wejść n. Stosuje się to np. do przekształcania danych z zapisu analogowego na cyfrowy.

  Układ kombinacyjny jest jednym z rodzajów układów cyfrowych. Charakteryzuje się tym, że stan wyjść zależy wyłącznie od stanu wejść; stan wyjść opisują funkcje boolowskie - w przeciwieństwie do układów sekwencyjnych, których stan wyjść zależy od stanu wejść oraz od poprzedniego stanu wyjść. W układach kombinacyjnych nie występuje sprzężenie zwrotne.

  Koder priorytetowy – jest to układ kombinacyjny, w którym kodem wejściowym jest kod „x z n” oraz posiada ustalone priorytety poszczególnych wejść.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • dekoder
 • multiplekser, demultiplekser
 • układ cyfrowy
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.005 sek.