• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kod autoryzujący

  Przeczytaj także...
  Domena internetowa – zbiór nazw systemu nazw DNS wykorzystywanego w Internecie, składający się z nazw umieszczonych w pewnym poddrzewie struktury DNS tj. zakończonych stałym sufiksem (np. ".wikipedia.org").Kod (łac. codex – spis) – ciąg składników sygnału (kombinacji sygnałów elementarnych, np. kropek i kresek, impulsów prądu, symboli) oraz reguła ich przyporządkowania składnikom wiadomości (np. znakom pisma). W niektórych zastosowaniach, głównie przy przesyłaniu informacji podlegających utajnieniu, zwany jest szyfrem. Kody są stosowane m.in. w telegrafii, w technice cyfrowej.

  Kod autoryzujący (ang. transfer secret code) – unikatowy kod generowany dla każdej domeny potwierdzający własność domeny. Osoba posiadająca ten kod może dokonywać dowolnych zmian w danych domeny. Służy do zezwolenia lub potwierdzenia wniosku o przeniesienie nazwy domeny do innego rejestratora. Niektórzy rejestratorzy oferują narzędzia pozwalające generować i zarządzać kodem Auth Info. W innych przypadkach, należy skontaktować się z rejestratorem bezpośrednio, aby taki kod uzyskać. Rejestrator musi zapewnić wydanie kodu w ciągu 5 dni kalendarzowych od daty żądania.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.