• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kocmyrzów-Luborzyca - gmina

  Przeczytaj także...
  Gmina wiejska − gmina, która na swoim terytorium nie zawiera miasta (co nie wyklucza możliwości istnienia siedziby gminy w sąsiadującym mieście - Wśród gmin mających siedzibę w mieście, gdzie równocześnie funkcjonuje gmina miejska są zarówno niewielkie gminy jak Obrzycko (woj. wielkopolskie), które jako miasto liczy 2239 mieszkańców a gmina wiejska 4387 , Stoczek Łukowski (lubelskie) 2701 (miasto) oraz 5126 (gmina wiejska) oraz Kowal (kujawsko-pomorskie) odpowiednio 3495 oraz 4020, jak i gminy zdecydowanie większe, np. Ełk (57471, 10578) , Włocławek (117 264, 6417) oraz Tarnów (114 168, 24113)).Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.
  Karniów – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca.

  Kocmyrzów-Luborzycagmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim.

  Gminę Kocmyrzów-Luborzyca utworzono 1 stycznia 1973, z siedzibą gminnej rady narodowej w Kocmyrzowie. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie krakowskim.

  Obecnie siedzibą gminy jest miejscowość Luborzyca.

  Łuczyce – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca.Zespół dworski w Krzysztoforzycach – znajdujący się w Krzysztoforzycach, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca, w powiecie krakowskim.

  Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 13 046 osób.

  Na terenie gminy działa Centrum Kultury i Promocji w Baranówce.

  Struktura powierzchni[edytuj kod]

  Według danych z roku 2002 gmina Kocmyrzów-Luborzyca ma obszar 82,53 km², w tym:

 • użytki rolne: 87%
 • użytki leśne: 5%
 • Gmina stanowi 6,71% powierzchni powiatu.

  Wiktorowice – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca.Dojazdów – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca. W Dojazdowie ma swoją siedzibę klub LKS Partyzant Dojazdów. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa krakowskiego.

  1 stycznia 2013 r. fragment gminy o powierzchni 4,63 ha został włączony do Krakowa.

  Demografia[edytuj kod]

  Dane z 30 czerwca 2004:

  Siódma pod względem liczby mieszkańców gmina, na 17 gmin powiatu krakowskiego.


 • Piramida wieku mieszkańców gminy Kocmyrzów-Luborzyca w 2014 roku.

 • Piramida wieku Gmina Kocmyrzow Luborzyca.png

  Sołectwa[edytuj kod]

  Baranówka, Czulice, Dojazdów, Głęboka, Goszcza, Goszyce, Karniów, Kocmyrzów, Krzysztoforzyce, Luborzyca, Łososkowice, Łuczyce, Maciejowice, Marszowice, Pietrzejowice, Prusy, Rawałowice, Sadowie, Skrzeszowice, Sulechów, Wiktorowice, Wilków, Wola Luborzycka, Wysiołek Luborzycki, Zastów.

  Zastów – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca.Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).

  Miejscowość bez statusu sołectwa: Legionówka Goszycka.

  Sąsiednie gminy[edytuj kod]

  Iwanowice, Koniusza, Kraków, Michałowice, Słomniki

  Zabytki[edytuj kod]

  Obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie

 • Dwór w Baranówce
 • Kościół św. Mikołaja w Czulicach
 • Zespół dworski w Czulicach
 • Kościół św. Wawrzyńca w Goszczy
 • Cmentarz parafialny i wojenny w Goszczy
 • Zespół dworski w Goszczy
 • Zespół dworski w Goszycach
 • Zespół dworsko parkowy w Goszycach
 • Zespół dworski w Kocmyrzowie
 • Zespół dworski w Krzysztoforzycach
 • Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Wysiołku Luborzyckim
 • Zespół dworski w Łuczycach
 • Kaplica św. Otylii i św. Łucji w Wilkowie
 • Zespół dworski w Wilkowie
 • Przypisy

  1. Uchwała Nr XVIII/92/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 6 grudnia 1972 r. w sprawie utworzenia gmin w województwie krakowskim oraz ustalenia siedzib gminnych rad narodowych (Dz. Urz. WRN w Krakowie z 1972 r. Nr 18, Poz. 268)
  2. Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
  3. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
  4. Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 873 (PDF)
  5. http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Kocmyrzow_Luborzyca, w oparciu o dane GUS.
  6. Narodowy Instytut Dziedzictwa: Rejestr zabytków nieruchomych – województwo małopolskie. 31 marca 2016. [dostęp 2016-01-26].
  Gmina Michałowice – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim.Gmina Iwanowice – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Maciejowice – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca.
  Wola Luborzycka – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca.
  Gmina Słomniki – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim.
  Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
  Gmina Koniusza – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie proszowickim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krakowskim.
  Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.
  Czulice – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.047 sek.