• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kochan

  Przeczytaj także...
  Kochanowo (kaszb. Kòchanowò, Plateróda, niem. Platenrode) – wieś kaszubska w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Luzino.Chociesław, Chocsław — staropolskie imię męskie, złożone z członów Chocie- ("chcieć") i -sław ("sława"). Mogło oznaczać "pragnący sławy".
  Język staropolski – etap rozwoju języka polskiego w tzw. dobie staropolskiej, którą umownie wyznacza się między rokiem 1136 a przełomem XV i XVI wieku. W początkach doby staropolskiej pojawiły się pierwsze różnice między poszczególnymi językami zachodniosłowiańskimi, zwłaszcza między grupami: czesko-słowacką a lechicką (język polski, język kaszubski, języki pomorskie, język połabski).

  Kochan - imię staropolskie (a współcześnie polskie nazwisko odimienne), model jednoczłonowy, imiesłowowy Koch-an, od kochać; zobacz podobne: Poznan, Stojan, Ciechan, Chocian, mające swoje historyczne i nazewnicze potwierdzenie w licznych nazwach miejscowych: Kochanów, Kochanówka, Kochanowo. Staropolskie Koch mogło być skróceniem od Kochana, ale również od Konstantyna lub Konrada. Imię to notowane w Polsce od 1136 r.

  Stojan - imię staropolskie, model jednoczłonowy, imiesłowowy Stoj-an, od psł. stojatь, staropolskiego i współczesnego gwarowego poznańskiego stojać - stać.Andrzej Bańkowski (ur. 5 stycznia 1931) – polski etymolog, prof. i kierownik Zakładu Historii Języka na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, autor informacji o pochodzeniu wyrazów (etymologii) do "Słownika Wyrazów Obcych" PWN (I wyd. 1995), autor trzytomowego "Słownika etymologicznego języka polskiego" PWN, którego pierwsze dwa tomy wydano w 2000 r.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Słownik nazwisk współcześnie w Polsce używanych, Tom V: Kł-L, Kazimierz Rymut (oprac.), Kraków: PAN. IJP, 1993, s. 41, ISBN 83-85579-26-5, ISBN 83-85579-25-7, OCLC 833966897.
  2. Stanisław Rospond, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984, s.149
  3. Andrzej Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, Tom I: A-K, Warszawa 2000, s.741, ​ISBN 83-01-13019-9
  Konrad - imię męskie pochodzenia germańskiego. Wywodzi się od staroniemieckiego słowa kuoni oznaczającego "odważny", "śmiały","silny" oraz staroniemieckiego rath oznaczającego "radę". Oznacza więc kogoś dającego dobre rady, dobrego doradcę. Imię rycerzy i książąt, przywędrowało do Polski w średniowieczu z Niemiec.Kazimierz Rymut (ur. 18 grudnia 1935 w Chechłach os. Ropczyc, zm. 14 listopada 2006 w Krakowie), profesor doktor habilitowany, polski językoznawca, onomasta.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Poznan – słowiańskie; zarówno czeskie (a raczej słowackie; ród Poznanów z okolic Nitry) jak i staropolskie imię męskie, jednoczłonowe. Model antroponimiczny Pozn-an (imiesłowowy) od poznać, archetypiczny, dosyć popularny w średniowieczu np. Stojan od staropolskiego stojać, Kochan od kochać itd. Imię to notowane w Polsce od 1189 r. w postaci patronimiku Poznanowic, w 1220 r. już Poznan.
  Stanisław Rospond (ur. 19 grudnia 1906 w Liszkach pod Krakowem, zm. 16 października 1982 we Wrocławiu) – polski językoznawca, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, autor wielu prac onomastycznych wykorzystujących materiał polski i słowiański. Twórca klasyfikacji strukturalnej antroponimów i toponimów, słowotwórstwa onomastycznego oraz prac z zakresu antroponimii i etymologii.
  Nazwisko – nazwa rodziny, do której dana osoba należy. Wraz z imieniem stanowi u większości ludów podstawę identyfikacji danej osoby.
  Konstanty, Konstantyn – imię męskie, które wywodzi się od łacińskiego przydomka Constantinus, pochodzącego od wyrazu constans "stały, niezłomny, stanowczy". Żeńskim odpowiednikiem tego imienia jest Konstantyna, Konstancja. W Polsce imię znane już co najmniej od XV wieku.
  Ciechosław – staropolskie imię męskie, złożone z członów Ciecho- ("uciecha, pociecha") i -sław ("sława"). Imię to mogło oznaczać "sławiący radość". Zob. też Ciesław, Cieszysław.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.