• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kościoły greckokatolickie

  Przeczytaj także...
  Unia kościelna – związek dwóch Kościołów (lub ich części) oparty na wspólnocie tradycji, liturgii, doktryny i organizacji (bądź niektórych z tych elementów).Egzarchat Serbii i Czarnogóry – egzarchat kościoła greckokatolickiego na terenie Serbii i Czarnogóry. Powstał w roku 2003. Pierwszym ordynariuszem został biskup Đura Džudžar.
  Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (ukr. Українська Греко-Католицька Церква) – większy arcybiskupi Kościół wschodni działający obecnie na terenie Ukrainy oraz wśród diaspory ukraińskiej, uznający władzę i autorytet papieża.

  Kościoły greckokatolickie – zbiorcza nazwa Kościołów (Cerkwi) katolickich tradycji wschodniej. Określenie "greckokatolicki", często błędnie pisane – "grekokatolicki", pozwala odróżnić je od innych tradycji katolickich – przede wszystkim od rytu "łacińskiego". Kościoły greckokatolickie należą do Katolickich Kościołów wschodnich, będąc jednocześnie częścią Kościoła katolickiego.

  Kościół powszechny – uniwersalne zgromadzenie wszystkich żyjących i zmarłych chrześcijan, którego Głową jest Jezus Chrystus.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Kościoły greckokatolickie powstawały z reguły w drodze unii części Cerkwi prawosławnej z Kościołem katolickim, jednak nie wszystkie – Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-włoskiego nie musiał zawierać unii, gdyż nigdy nie zerwał kościelnej jedności z Rzymem (podobnie jak Kościół maronicki). Tak więc Kościołów greckokatolickich nie należy utożsamiać automatycznie z Kościołami unickimi, ani tym bardziej ze wszystkimi Katolickimi Kościołami wschodnimi.

  Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowackiego – metropolitalny kościół wschodni działający na terenie Słowacji oraz wśród emigrantów rusińskich i słowackich w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, uznający władzę i autorytet papieża.Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.

  Wspólny dla Kościołów greckokatolickich jest obrządek bizantyjski, który jednakże istnieje w bardzo wielu odmianach, nawet w obrębie danego Kościoła, i sprawowany jest w różnych językach liturgicznych. Wspólna jest tradycja tych Kościołów, w zasadzie tożsama z tradycją Cerkwi prawosławnej, w pełni jednak zgodna z nauką Kościoła łacińskiego.

  Sui iuris (łac. [osoby] swojego prawa) – w prawie rzymskim osoby niepodlegające władzy patris familias. Jeśli osoba sui iuris była płci męskiej, wówczas sama była pater familias.Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce, Kościół neounicki w Polsce – katolicki Kościół wschodni działający na terenie Polski, który posługuje się w swojej liturgii rytem bizantyjskim synodalnym zwanym bizantyjsko-słowiańskim.

  Najliczebniejszym z Kościołów greckokatolickich na świecie jest Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (Kościół sui iuris, ponad 6 mln wiernych), oprócz niego działają:

 • Grecki Kościół katolicki
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-albańskiego
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-białoruskiego
 • Bułgarski Kościół katolicki
 • Chorwacki Kościół greckokatolicki
 • Macedoński Kościół Greckokatolicki
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-węgierskiego
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-włoskiego
 • Kościół Rumuński Zjednoczony z Rzymem
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-rosyjskiego
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-rusińskiego
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowackiego
 • Egzarchat Serbii i Czarnogóry
 • Egzarchat apostolski Republiki Czeskiej
 • Zobacz też[]

 • Kościół powszechny
 • Przypisy

  1. Unici.pl: Kościół Powszechny. [dostęp 2010-02-19].

  Bibliografia[]

 • Jan Paweł II: Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich. Watykan: 1990.
 • Ks. Andrzej Orczykowski SChr, Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w Warszawie: Problemy migracji w Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich. [dostęp 15 listopada 2009].
 • Macedoński kościół greckokatolicki, jeden z kościołów greckokatolickich rytu bizantyjskiego, uznający władzę i autorytet papieża. Ma charakter kościoła sui iuris.Węgierski Kościół greckokatolicki – jeden z Kościołów chrześcijańskich połączonych unią kościelną z Rzymem. Jego wyznawcy uznają papieża za swego duchowego zwierzchnika.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Bułgarski Kościół katolicki obrządku bizantyjskiego – jeden z Kościołów greckokatolickich rytu bizantyjsko–słowiańskiego, o charakterze sui iuris, uznający władzę i autorytet papieża.
  Grecki Kościół katolicki to katolicki Kościół wschodni wywodzący się z bizantyjskiej tradycji liturgicznej w Grecji.
  Kościół Rumuński Zjednoczony z Rzymem (ro. Biserica Română Unită cu Roma) - katolicki Kościół wschodni tradycji bizantyjskiej skupiający wiernych katolickich obrządku bizantyjsko-rumuńskiego w Rumunii i Stanach Zjednoczonych Ameryki
  Kościół – organizacja utworzona przez wspólnotę religijną i duchowieństwo określonej religii, kierująca się doktryną religijną, posiadająca ścisłe normy kultu religijnego, moralności i własne zasady prawne.
  Ryt bizantyjski, inaczej obrządek grecki – wschodni obrządek liturgiczny, rozwinięty w starożytnym patriarchacie konstantynopolitańskim.
  Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-rosyjskiego, Rosyjski Kościół katolicki, Rosyjska Cerkiew Greckokatolicka (ros. Российская византийская католическая церковь) – jeden z Kościołów unickich sui iuris, istniejący od 1905. Obecnie Kościół ten, z racji niewielkiej liczby wiernych, posiada jedynie ordynariusza, którym jest biskup Joseph Werth. W parafiach bizantyjsko-rosyjskich służą księża birytualiści lub księża należący do innych Kościołów katolickich obrządku bizantyjskiego.
  Katolickie Kościoły wschodnie – określenie Kościołów wschodnich, wchodzących w skład Kościoła katolickiego, które pozostają w jedności ze Stolicą Apostolską, uznając władzę i autorytet papieża. Po przyjęciu doktryny katolickiej Kościoły te zachowały liturgie Kościołów wschodnich, z których się wyodrębniły. Składają się one z niezależnych Kościołów, należących do pięciu wielkich tradycji liturgicznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.