• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kościoły chrześcijańskie  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Skopcy (rzezańcy, ros. скопцы tzn. kastraci, zwani też "białymi gołębiami") – ruch religijny (grupa wyznaniowa) w Rosji, powstały w łonie bezpopowców i prawosławia, uważający ascezę i kastrację lub surową wstrzemięźliwośc płciową za warunek zbawienia.Albański Kościół Prawosławny (alb. Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë) — autokefaliczny kościół prawosławny, działający na terytorium Albanii.
  Kościół Ewangelicki Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach
  Bazylika św. Piotra w Watykanie – jedna z najważniejszych świątyń Kościoła rzymskokatolickiego
  Cerkiew prawosławna w Kiszyniowie

  Dokładna klasyfikacja Kościołów oraz związków chrześcijańskich i zapożyczających z chrześcijaństwa.

  Cypryjski Kościół Prawosławny, Autokefaliczny Kościół Cypru, Kościół Cypru (gr. Ἐκκλησία τῆς Κύπρου) – autokefaliczny Kościół prawosławny obejmujący swoją jurysdykcją Cypr. Jego obecnym zwierzchnikiem jest arcybiskup Nowej Justyniany i całego Cypru Chryzostom II, zaś funkcję katedry pełni sobór św. Jana Teologa w Nikozji.Kościół Starokatolicki w Republice Czeskiej (cz: Starokatolická církev v České republice) – kościół starokatolicki, będący członkiem Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich (2,7 tys. wiernych). Kościół należy również do Krajowej Rady Ekumenicznej, Światowej Rady Kościołów i Konferencji Kościołów Europejskich. Organem prasowym wspólnoty jest "Communio." Zwierzchnikiem kościoła jest biskup Dušan Hejbal.

  Poniższa klasyfikacja oparta jest na tradycyjnym i najczęściej stosowanym podziale chrześcijaństwa na trzy gałęzie: katolicyzm, protestantyzm i wschodnią ortodoksję (prawosławie i kościoły orientalne) – mający podstawy w genetycznej i historycznej klasyfikacji wyznań chrześcijańskich. Często jednak niektóre wyznania zalicza się do dwóch wielkich gałęzi, lub uznaje za gałąź odrębną: np. anglikanizm uznawany często za „drogę środka” (via media) między katolicyzmem a protestantyzmem, czy też orientalne Kościoły wschodnie odróżniane od prawosławia. Inny podział znowu jeszcze bardziej upraszcza klasyfikację dzieląc chrześcijaństwo po prostu na dwie gałęzie: zachodnią (katolicką i protestancką) lub katolicko-prawosławną i protestancką. Niektóre kościoły różnych gałęzi nawiązują między sobą interkomunię.

  Apostolski Episkopalny Kościół Katolicki (cs. Apoštolská episkopální církev katolická, AECK) - kościół starokatolicki w Czechach, będący misją Kościoła Starokatolickiego na Słowacji. AECK jest członkiem Światowej Rady Narodowych Kościołów Katolickich. Zwierzchnikiem misji jest biskup Antonín Jelínek. Siedziba władz zwierzchnich Kościoła znajduje się w Pradze.Kościół Starokatolicki w Szwecji i Danii (sv: Gammalkatolska Kyrkan) - kościół starokatolicki, będący pod jurysdykcją Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich. Organem prasowym wspólnoty jest " Sursum Corda" i "Tantum Ergo." Zwierzchnikiem kościoła jest ks. Ryszard Stenberg, wspólnotę w MKBS reprezentuje bp Dick Schoon. Misja starokatolicka w Skandynawii rozpoczęła swą działalność w 1976 r.

  Oprócz trzech tradycyjnych, wymienione zostały nurty nowe: afrochrześcijaństwo, restoracjonizm i chrześcijaństwo nietrynitarne.

  Spis treści

 • 1 Katolicyzm
 • 2 Ortodoksyjne Kościoły wschodnie
 • 3 Protestantyzm
 • 4 Afrochrześcijaństwo
 • 5 Wyznania nietrynitarne
 • 6 Restoracjonizm
 • 7 Wierzenia synkretyczne zapożyczające z chrześcijaństwa
 • 8 Nowe ruchy religijne o charakterze lub tradycji chrześcijańskiej
 • 9 Uwagi
 • 10 Przypisy
 • ]

 • Kościół katolicki
 • Wschodnie Kościoły katolickie:
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-albańskiego (Kościół greckokatolicki)
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-białoruskiego (Kościół greckokatolicki)
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-bułgarskiego (Kościół greckokatolicki)
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-chorwackiego (Kościół greckokatolicki)
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-greckiego (Kościół greckokatolicki)
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-macedońskiego (Kościół greckokatolicki)
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-rosyjskiego (Kościół greckokatolicki)
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-rumuńskiego (Kościół greckokatolicki)
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-rusińskiego (Kościół greckokatolicki)
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowackiego (Kościół greckokatolicki)
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego (Kościół greckokatolicki)
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (Kościół greckokatolicki)
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-węgierskiego (Kościół greckokatolicki)
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-włoskiego (Kościół greckokatolicki)
 • Kościół katolicki obrządku chaldejskiego
 • Kościół katolicki obrządku etiopskiego
 • Kościół katolicki obrządku koptyjskiego
 • Kościół katolicki obrządku maronickiego
 • Kościół katolicki obrządku melchickiego (Kościół greckokatolicki)
 • Kościół katolicki obrządku ormiańskiego
 • Kościół katolicki obrządku syromalabarskiego
 • Kościół katolicki obrządku syromalankarskiego
 • Kościół katolicki obrządku syryjskiego
 • Zachodni Kościół katolicki (zwany również Kościołem rzymskokatolickim)
 • Kościół katolicki obrządku łacińskiego
 • Tradycjonalizm katolicki
 • Konklawizm
 • Kościół Palmariański
 • Kościół Rzymskokatolicki Michała I
 • Kościół Rzymskokatolicki Świętej Tradycji Apostolskiej
 • Prawdziwy Kościół Katolicki
 • Lefebryzm
 • Bractwo Świętego Jozafata – tradycji greckokatolickiej
 • Bractwo Świętego Piusa X – tradycji rzymskokatolickiej
 • Sedeprywacjonizm
 • Ruch Tradycyjnych Katolików
 • Sedewakantyzm
 • Bractwo Świętego Jana
 • Bractwo Świętego Piusa V
 • Kongregacja Maryi Niepokalanej Królowej
 • Tradycyjny Kościół Katolicki
 • Trydenckie Bractwo Kapłańskie
 • Starokatolicyzm
 • Kościoły narodowe:
 • Apostolski Episkopalny Kościół Katolicki
 • Apostolsko-Episkopalny Kościół Portugalii
 • Kanadyjski Narodowy Kościół Katolicki
 • Kościół Narodowy w Angoli
 • Kościół Starokatolicki na Słowacji
 • Litewski Narodowy Kościół Katolicki
 • Niezależny Kościół Filipiński
 • Nordycki Kościół Katolicki
 • Polski Narodowy Katolicki Kościół w RP
 • Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie
 • Słowacki Narodowy Kościół Katolicki
 • Mariawityzm
 • Kościół Katolicki Mariawitów w Argentynie
 • Kościół Katolicki Mariawitów w Kamerunie
 • Kościół Katolicki Mariawitów w Maroku
 • Kościół Katolicki Mariawitów w RP
 • Kościół Katolicki Mariawitów we Francji
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów w Ameryce Północnej
 • Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP
 • Kościół Zakonu Mariawitów w Niemczech
 • Kościoły utrechckie
 • Kościół Chrześcijańskokatolicki w Szwajcarii
 • Kościół Polskokatolicki w Kanadzie
 • Kościół Polskokatolicki w RP
 • Kościół Starokatolicki Austrii
 • Kościół Starokatolicki Unii Utrechckiej we Włoszech
 • Kościół Starokatolicki w Chorwacji
 • Kościół Starokatolicki w Czechach
 • Kościół Starokatolicki w Holandii
 • Kościół Starokatolicki w Niemczech
 • Kościół Starokatolicki w Szwecji i Danii
 • Misja Starokatolicka we Francji
 • Liberalizm katolicki
 • Liberalny Kościół katolicki
 • Katolicki Apostolski Kościół Jerozolimski
 • Modernizm katolicki
 • Catholics for Choice (Katolicy na rzecz Wyboru)
 • My jesteśmy Kościołem
 • Niezależne wspólnoty katolickie
 • Brazylijski Katolicki Kościół Apostolski
 • Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich
 • Reformowany Kościół Katolicki Wenezueli
 • Kościół Anglikański w Japonii (jap. 日本聖公会, Nippon Se Ko Kai (NSKK), w dosłownym tłumaczeniu Japoński Święty Kościół Katolicki) – chrześcijański związek wyznaniowy działający w Japonii, zaliczany do Kościołów anglikańskich. Członek Wspólnoty anglikańskiej oraz Światowej Rady Kościołów. Liczy ok. 57 tysięcy wiernych (2006), co daje mu pozycję trzeciego pod względem liczebności Kościoła chrześcijańskiego w Japonii, po Kościele katolickim i Zjednoczonym Kościele Chrystusa w Japonii.Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, PNKK (ang. Polish National Catholic Church, PNCC) – Kościół starokatolicki działający na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady którego znaczną część wiernych stanowią przedstawiciele Polonii w Ameryce Północnej. Obecnie Kościół prowadzi też działalność we Włoszech, gdzie posiada 3 parafie. Od 13 stycznia 2012 pod jurysdykcją PNKK znajduje się Polski Narodowy Katolicki Kościół w Polsce. Kościół utrzymuje jedność wiary i moralności z Kościołem Polskokatolickim w RP.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Brazylijski Katolicki Kościół Apostolski (ICAB – Igreja Católica Apostólica Brasileira) powołujący się na tradycję katolicką kościół założony w Brazylii w 1945 roku przez rzymskokatolickiego biskupa Carlos Duarte Costa. Obecnie liczy 48 diecezji.
  Patriotyczne Stowarzyszenie Katolików Chińskich, zwane również Katolickim Kościołem Patriotycznym w Chinach lub Oficjalnym Kościołem w Chinach (PSKCh) – chrześcijański związek wyznaniowy powstały w 1957 roku w Chińskiej Republice Ludowej celem zastąpienia zdelegalizowanego przez władze komunistyczne Kościoła katolickiego w Chinach.
  Kościół Apostolski Wiary w Jezusa Chrystusa (hiszp. Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús) – kościół chrześcijański przynależący do jednościowego skrzydła ruchu zielonoświątkowego.
  Duchoborcy (także: Duchobory) w jęz. ros.: Духоборы/Духоборцы (czyli: Bojownicy Ducha) – mistyczno-racjonalistyczna grupa religijna chrześcijańska, pochodząca z rosyjskiego prawosławia. Jej członkowie odrzucali kościół, dogmaty, przysięgę i służbę wojskową. Wysiedleni przez Mikołaja I do Zakaukazji, pod koniec XIX wieku wyemigrowali w części do Kanady.
  Ewangelicki Kościół Kamerunu (fr. Eglise Evangélique du Cameroun) – największy kościół protestancki i drugi chrześcijański w Kamerunie. Początki kościoła sięgają misji z Londynu, Bazylei i Paryża w latach 1843-1957. W 1957 roku kościół stał się samodzielny i autonomiczny. Kościół jest członkiem Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych. Siedziba kościoła znajduje się w Douala.
  Odkupiony Chrześcijański Kościół Boży (RCCG) – chrześcijański wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego, z siedzibą w Nigerii. Kościół twierdzi, że posiada 5 milionów wiernych na całym świecie.
  Kościół Boży (Anderson) – jest chrześcijańskim kościołem z nurtu ruchu świętości, który ma swoje początki w pietyzmie metodystycznym, a także w tradycji restoracjonizmu. Założony w 1881 roku przez Daniela Sidney Warner, kościół liczy ok. 1,2 mln wiernych, w tym 250 tys. w USA i Kanadzie. Wielu wyznawców kościoła znajduje się na Jamajce. Kościół Boży uważa się za bezwyznaniowy. Odróżnia się od innych Kościołów Bożych swoją siedzibą w Anderson, w stanie Indiana.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.216 sek.