• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kościół salowy

  Przeczytaj także...
  Nawa – składowa część kościoła położona pomiędzy prezbiterium a kruchtą, przeznaczona dla wiernych. Oprócz świątyń jednonawowych występują dwu-, trzy-, pięcio- oraz siedmionawowe.Kościół ewangelicki św. Michała Archanioła – drewniany, zabytkowy kościół filialny, należący do parafii ewangelicko-augsburskiej w Wołczynie, położony we wsi Gierałcice.
  Henrykowo (niem. Heinrikau) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie lidzbarskim, w gminie Orneta. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa elbląskiego. W 1973 miejscowość należała do powiatu braniewskiego.
  Wnętrze kościoła salowego Chełmnie

  Kościół salowyjednonawowa, podłużna budowla sakralna z niewyodrębnionym prezbiterium.

  Prezbiterium, arch. chór kapłański – przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa oraz służby liturgicznej (m.in. ministrantów). Zwykle jest wydzielone od reszty świątyni podwyższeniem, balustradą lub łukiem tęczowym i wyodrębniające się wizualnie z bryły kościoła. Nazwa pochodzi od słowa prezbiter - ksiądz.Stara Dąbrowa (niem. Alt Damerow) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie stargardzkim, w gminie Stara Dąbrowa, 11,5 km na północny wschód od Stargardu (siedziby powiatu), przy trasie Stargardzkiej Kolei Wąskotorowej.

  Cała sala o tej samej wysokości i szerokości jest przekryta wspólnym stropem lub sklepieniem. Występował czasem w okresie średniowiecza i w postaci małych kościółków przekrytych płaskim stropem w baroku.

  Strop (budownictwo) – poziomy element konstrukcyjny oddzielający poszczególne kondygnacje budynku. Strop przenosi obciążenia na pionowe elementy (ściany lub słupy). Na górnej powierzchni stropu układana jest podłoga, a dolną powierzchnię najczęściej pokrywa się tynkiem, tworząc sufit.Barok (z por. barocco – "perła o nieregularnym kształcie" lub z fr. baroque – "bogactwo ozdób") – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII wieku. Uznany za oficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: "sztuka jezuicka" czy "sztuka kontrreformacyjna". W odróżnieniu od humanizmu antropocentrycznego doby renesansu, barok reprezentował humanizm teocentryczny. W znaczeniu węższym, barok to jeden z nurtów literackich XVII wieku, koegzystujący z klasycyzmem i manieryzmem; od niego XX-wieczni literaturoznawcy wyprowadzili jednak nazwę dla całej epoki.

  Przykłady kościołów salowych w Polsce[edytuj kod]

 • kościół Ducha Świętego w Chełmnie;
 • kościół ewangelicki św. Michała Archanioła w Gierałcicach;
 • kościół św. Jana Chrzciciela w Goszkowie;
 • kościół św. Piotra i św. Pawła w Szczecinie;
 • kościół w Słoniowicach;
 • kościół parafialny pw. św. Katarzyny w Henrykowie;
 • kościół pw. św. Antoniego Opata Wozławki w Wozwałkach;
 • kościół pw. św. Józefa w Starej Dąbrowie;
 • kościół w Tatyni.
 • Przypisy

  1. Szolginia Witold: Architektura i budownictwo, 1982, s. 181. ISBN 83-204-0291-3.
  2. Stefan Kozakiewicz: Słownik terminologiczny Sztuk Pięknych. Warszawa: PWN SA, 2002, s. 370. ISBN 978-83-01-12365-9.
  3. Serwis poświęcony kościołom drewnianym.
  Słonowice (niem. Schlönwitz) – wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim, w gminie Brzeżno. We wsi znajduje się zabytkowy kościółek. Jest to budowla jednosalowa, bez wieży, wzniesiona metodą szachulcową (tzw. mur pruski). Obok kościoła zobaczyć można drewnianą dzwonnicę wraz z dzwonem pochodzącym z 1925 roku. Ponadto we wsi znajduje się przebudowany i wyremontowany współcześnie bez zachowania stylu architektonicznego pałac myśliwski "Anser".Tatynia (do 1945 niem. Hagen ) - wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie polickim, w gminie Police przy granicy miasta Police. Miejscowość usytuowana jest na Równinie Polickiej nad rzeką Gunicą na skraju Puszczy Wkrzańskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kościół św. Piotra i św. Pawła w Szczecinie – niewielki gotycki ceglany kościół salowy. Kościół ten znajduje się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego. Obecnie świątynia parafialna Kościoła Polskokatolickiego.
  Sklepienie – w architekturze, konstrukcja budowlana o przekroju krzywoliniowym, służąca do przykrycia od góry przestrzeni pomieszczenia w budynku (w konstrukcji inżynierskiej), ograniczona murami, łękami, belkami itp. Oparta na kolumnach, filarach, arkadach. Wykonana z kamienia (klińców), cegieł, betonu lub żelbetu i mająca, ze względu na mozliwość tworzenia urozmaiconych form, znaczny wpływ na wygląd i architektoniczny wyraz danego pomieszczenia.
  Kościół Ducha Świętego w Chełmnie, dawny kościół szpitalny, od 1694 roku zajmowany przez siostry miłosierdzia, obecnie kościół jest udostępniony do zwiedzania i służy bractwu rycerskiemu w Chełmnie miejscowości położonej w województwie kujawsko-pomorskim, powiecie chełmińskim w diecezji toruńskiej, dekanacie chełmińskim.
  Średniowiecze – epoka w historii europejskiej, obejmująca okres między starożytnością a renesansem. Granice czasowe średniowiecza nie są ściśle ustalone. Za początek epoki przyjmuje się okres, w którym cesarstwo zachodniorzymskie chyliło się ku upadkowi. Zwolennicy ścisłej datacji – w zależności od szkoły – za dokładne daty początku średniowiecza podają lata 378, 395 bądź 476. Za koniec epoki uważa się upowszechnienie idei humanistycznych i rozpoczęcie epoki renesansu. Najczęściej w tym przypadku wymieniane są daty ok. 1450 roku oraz lata 1453, 1492, a nawet 1517.
  Wozławki (niem. Wusslack) – wieś w Polsce położona na Warmii w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim, w gminie Bisztynek. W latach 1945-1973 w powiecie biskupieckim. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa olsztyńskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.037 sek.