• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kościół katolicki w Polsce  Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]
  Przeczytaj także...
  Żywy Różaniec – międzynarodowy ruch religijny założony w XIX w. przez Pauline-Marie Jaricot. Ma charakter modlitewny, a jego celem jest wspomaganie misji.Wszystkich Świętych (łac. festum omnium sanctorum) – rzymskokatolicka uroczystość (część innych kościołów również ją uznaje, w tym anglikański i wiele z luterańskich) obchodzona 1 listopada ku czci wszystkich znanych i nieznanych świętych.
  Podział administracyjny Kościoła katolickiego w Polsce od 2004[]
  Podział administracyjny Kościoła katolickiego obrządku łacińskiego w Polsce od 2004

  W Polsce istnieje 14 metropolii. Metropolie są podzielone na 41 diecezji (w tym 14 archidiecezji). Diecezje są podzielone na 1057 dekanatów.

  Narodowy socjalizm (niem. Nationalsozialismus), nazizm (skrót od Nationalsozialismus), czasem określany również jako hitleryzm (od nazwiska Adolfa Hitlera) – rasistowska, antykomunistyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP). Niemiecka skrajna odmiana faszyzmu, opierająca się na biologicznym rasizmie, w szczególności na antysemityzmie, czerpiąca z haseł zarówno nacjonalistycznych, jak i socjalnych, trudna do jednoznacznego uplasowania na klasycznej osi prawica-lewica. Ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy w totalitarnych Niemczech przez NSDAP w latach 1933-1945.Jadwiga Andegaweńska (ur. między 3 października 1373 a 18 lutego 1374 w Budzie, zm. 17 lipca 1399 w Krakowie) – najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, król Polski od 1384, święta Kościoła katolickiego, patronka Polski.

  Metropolie:

  1. metropolia białostocka
  2. metropolia częstochowska
  3. metropolia gdańska
  4. metropolia gnieźnieńska; patrz też: arcybiskupi gnieźnieńscy i prymasi Polski
  5. metropolia katowicka
  6. metropolia krakowska
  7. metropolia lubelska
  8. metropolia łódzka
  9. metropolia poznańska
  10. metropolia przemyska
  11. metropolia szczecińsko-kamieńska
  12. metropolia warmińska
  13. metropolia warszawska
  14. metropolia wrocławska

  Katolickość społeczeństwa polskiego[]

  Statystyki[]

  Według publikacji Głównego Urzędu Statystycznego: Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012 liczba osób ochrzczonych w poszczególnych obrządkach (rytach) w 2011 roku wynosiła:

  Urszula Ledóchowska, właśc. Julia Maria hr. Halka-Ledóchowska (ur. 17 kwietnia 1865 w Loosdorfie w Austrii, zm. 29 maja 1939 w Rzymie) – święta katolicka, założycielka Urszulanek Serca Jezusa Konającego.Zwiastowanie Pańskie, Zwiastowanie Bogurodzicy – w wyznaniach chrześcijańskich objawienie się Marii Archanioła Gabriela i jego zapowiedź narodzenia Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Opis Zwiastowania znajduje się w Ewangelii Św. Łukasza.
 • łaciński (33 399 tys.),
 • bizantyjsko-ukraiński (55 tys.),
 • ormiański (5 tys.),
 • neounicki (147).
 • Badanie CBOS z listopada 2011 roku wykazało, że 95% mieszkańców Polski deklaruje się jako katolicy. Jest to, po Malcie, największy odsetek w Europie. Według Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego wierzący w Boga stanowią 80% ludności Polski (taki też jest wynik badania Eurobarometer 2010). W 2011 roku liczba osób ochrzczonych przez polski Kościół katolicki, wynosząca 33 399 328, stanowiła 86,66% populacji Polski, szacowanej na 38 538 447 osób. Liczba ochrzczonych obejmuje również wszystkie osoby, które wystąpiły z Kościoła.

  Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (MBP) – organ bezpieczeństwa wewnętrznego o statusie ministerialnym, zorganizowany w czasie budowy dyktatury komunistycznej w powojennej Polsce na polecenie i pod dyktando władz radzieckich. Obok tzw. Informacji Wojskowej, odpowiedzialne za masowe krwawe represje na obywatelach w okresie stalinizmu. W terenie Ministerstwo reprezentowały podległe mu Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego, dlatego potocznie te instytucje były określane skrótem UB.Michał Klepacz (ur. 23 lipca 1893 w Warszawie, zm. 27 stycznia 1967 w Łodzi) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny łódzki w latach 1947–1967.

  W 2010 zarejestrowano 459 aktów apostazji na terenie Polski.

  Według CBOS Kościołowi katolickiemu ufa 57% Polaków (sondaż CBOS z marca 2015 r. ujawnia podobny stopień zaufania, gdy pytano o główne prawdy wiary). Z badań przeprowadzonych przez ISKK wynika, że w 2011 roku w niedzielnej mszy świętej uczestniczyło średnio 40% polskich katolików (nie licząc dzieci do lat siedmiu, chorych i ludzi starszych o ograniczonych możliwościach poruszania się), co stanowi spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu z rokiem 2010 (komunię św. przyjęło 16,1%, spadek o 0,3 punktu procentowego od 2010).

  Misterium męki Pańskiej w Górze Kalwarii to przedstawienie religijne, jakie odbywa się corocznie w Niedzielę Palmową na placu przed ratuszem miejskim w tym mieście.Droga Neokatechumenalna lub Neokatechumenat – katolicka fundacja dóbr duchowych, której statutowym celem jest promowanie odnowy życia parafialnego w duchu soboru watykańskiego II poprzez otwieranie i prowadzenie w diecezjach i parafiach wtajemniczenia chrześcijańskiego na wzór katechumenatu pierwotnego Kościoła. Wtajemniczenie to dokonuje się poprzez praktykowanie przez wierzących tzw. trójnogu chrześcijańskiego: słuchanie Słowa Bożego, sakramenty, wspólnota.

  W ciągu ostatnich 30 lat systematycznie i stopniowo obserwowany jest spadek liczby osób uczestniczących w niedzielnej Mszy Św., w 2013 – 39%.

  Organizacje katolickie[]

  XVII Ogólnopolskie Czuwanie Odnowy w Duchu Świętym, Częstochowa 2011

  Religijność i katolickość Polaków przejawia się także w przynależności do ruchów i wspólnot religijnych. W świetle badań w ruchy i stowarzyszenia katolickie angażuje się w Polsce około 2,5 mln wiernych, którzy należą do około 140 rozmaitych wspólnot formacyjnych i charytatywnych.

  Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej (TKCh) - imprezy o charakterze religijno-kulturalnym organizowane w Polsce przez księży i świeckich od połowy lat 70-tych XX wieku.Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, król Polski 1386-1434 i najwyższy książę litewski 1401–1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów.

  Do najbardziej znaczących grup należą:

 • Akcja Katolicka – erygowana przez Episkopat Polski w 1996
 • Droga Neokatechumenalna
 • Domowy Kościół
 • Klub Inteligencji Katolickiej
 • Opus Dei – działające w Polsce od 1989
 • Ruch Odnowy w Duchu Świętym
 • Ruch Światło-Życie – założony przez ks. Franciszka Blachnickiego
 • Wspólnota Życia Chrześcijańskiego – związana z zakonem jezuitów
 • Żywy Różaniec
 • Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" - ruch harcerski, którego głównym celem jest wzbudzanie w młodych ludziach wartości katolickich
 • W Polsce działają też liczne świeckie stowarzyszenia katolickie, jak np. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży czy Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy.

  Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.Bolesław I Chrobry (Wielki) (ur. 967, zm. 17 czerwca 1025) – pierwszy koronowany król Polski (od 1025 roku) z dynastii Piastów, w latach 1003-1004 także książę Czech jako Bolesław IV, książę Polski od 992 roku.

  Istnieją także Fundacje zajmujące się promocją wartości katolickich:

 • Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, która ufundowała 2500 stypendiów dla młodzieży szkolnej kierującej się w życiu nauczaniem Jana Pawła II;
 • Fundacja Świętego Mikołaja, która pomaga m.in. rodzinnym domom dziecka, samotnym matkom, zajmuje się sytuacją matek w pracy.
 • Oddolne inicjatywy[]

  Katolickie grupy świeckich podejmują wiele inicjatyw integrujących to środowisko i kształtujących ich wiarę. Do najbardziej znanych należą:

  Roman Kotlarz (ur. 17 października 1928 w Koniemłotach k. Staszowa, zm. 18 sierpnia 1976 w Radomiu) – Sługa Boży Kościoła katolickiego, polski ksiądz katolicki, działacz opozycji demokratycznej w PRL.Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.
 • Ogólnopolskie spotkanie młodzieży Lednica 2000 – gromadzące co roku ponad 50 tys. młodych ludzi; oraz pokrewne inicjatywy, np. Lednica seniora czy Dom JP2
 • Orszak Trzech Króli – organizowany 6 stycznia, który od 2011 r. jest dniem wolnym od pracy. W 2012 r. odbył się w 24 miastach Polski, a wzięło w nim udział ok. 100 tys. katolików
 • Piesze pielgrzymki na Jasną Górę – szacuje się, że w 2012 w 169 pielgrzymkach wzięło udział łącznie 103 tys. osób
 • Droga św. Jakuba w Polsce – szlaki wytyczane przez polskich katolików, którymi pielgrzymi przemierzają do Santiago de Compostela
 • Przystanek Jezus – trwający podczas Przystanku Woodstock, przyciągający ok. 1000 osób
 • Przeznaczeni.pl – portal dla katolików poszukujących znajomych (docelowo: małżonka), podzielających te same wartości. W serwisie zarejestrowało się 300 tys. osób, dzięki serwisowi zawarto ponad 1000 małżeństw.
 • Misterium męki Pańskiej w Poznaniu – w 2012 misterium w Poznaniu obejrzało kilkadziesiąt tysięcy osób, a spektakl w Warszawie (wystawiony przez tych samych aktorów z Poznania): 30 tys. Coraz większą popularność zdobywa także Misterium męki Pańskiej w Górze Kalwarii.
 • Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza (tzw. Skauci Europy) – organizacja skautowa, licząca 2594 członków (2012)
 • Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargiorganizacja pozarządowa typu non profit łącząca katolików świeckich o poglądach konserwatywnych, która powstała w lipcu 1999 r. z inspiracji działających na świecie Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP). Prowadzi aktywną działalność społeczną, edukacyjną i oświatową, organizując różne akcje takie jak, coroczny Marsz dla Życia i Rodziny czy wykłady, spotkania i konferencje naukowe. Działa też na rynku wydawniczym: opublikowało jak dotąd kilkadziesiąt książek i wydaje dwa czasopisma: Polonia Christiana i Przymierze z Maryją. Stowarzyszenie finansowane jest dzięki dobrowolnym wpłatom i datkom ze strony darczyńców.
 • Catholic Voices Polska – grupa świeckich katolików przygotowanych do mówienia w mediach o swej wierze
 • Tolle.pl – Klub Książki Katolickiej z Lublina
 • Akademia Familijna – kursy dla małżeństw, w których wzięło udział ok. 1300 par
 • Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej – organizowane co roku w wielu miastach w Polsce, od 1975
 • Rodzina Radia Maryja – związana z Radiem Maryja
 • Media katolickie w Polsce[]

  Prasa katolicka[]

   Zobacz też kategorię: Polskie czasopisma katolickie.

  Najważniejsze tytuły:

  Komunizm (od łac. communis – wspólny, powszechny) – system społeczno-ekonomiczny, w którym nie istnieje własność prywatna środków produkcji, a całość wytworzonych dóbr jest w posiadaniu wspólnoty, której członkowie są równi.Wojciech Sławnikowic (czes. Vojtěch Slavníkovec, niem. Adalbert; ur. ok. 956 w Libicach, zm. 23 kwietnia 997 w Świętym Gaju w okolicach Pasłęka lub Tękit, Tenkitten, obecnie Letnoje; inne źródła podają pruski Chollin) – czeski duchowny katolicki, biskup praski, benedyktyn, misjonarz, męczennik, święty Kościoła katolickiego.
 • tygodniki:
 • Gość Niedzielny
 • Idziemy
 • Niedziela
 • Przewodnik Katolicki
 • Tygodnik Powszechny
 • dzienniki:
 • Nasz Dziennik
 • miesięczniki:
 • Króluj nam Chryste – ogólnopolskie pismo dla ministrantów, ok. 10 tys. nakładu
 • Rycerz Niepokalanej – ok. 120 tys. nakładu
 • Znak
 • Więź
 • List – wydawany w Krakowie, ok. 15 tys. nakładu
 • Magazyn Familia – wydawany przez Edycję Świętego Pawła, ok. 15 tys. nakładu
 • Nowe Życie - pismo Archidiecezji wrocławskiej
 • Przegląd Powszechny – wydawany przez jezuitów
 • W drodze – wydawany przez dominikanów
 • dwumiesięczniki:
 • Miłujcie się! – wydawane przez Chrystusowców – nakład ok. 220 tys. egz.
 • Polonia Christiana – wydawane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi
 • Krzeszowska Pani - dwumiesięcznik Sanktuarium Matki Bożej Łaskawe w Krzeszowie
 • kwartalniki:
 • Fronda – ok. 5 tys. nakładu
 • roczniki:
 • Teologia Polityczna – ok. 2,1 tys. nakładu, wydawane przez Fundację Świętego Mikołaja
 • ukazujące się nieregularnie:
 • 44 / Czterdzieści i Cztery
 • Prasa katolicka ma ok. 2 proc. udziałów w rynku.

  Zygmunt Mieczysław Zieliński (ur. 16 grudnia 1931 w Cekcynie) – polski historyk, publicysta oraz ksiądz katolicki. Specjalizuje się w historii Kościoła katolickiego w XIX i XX wieku. Uczeń ks. Mieczysława Żywczyńskiego.Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół chrześcijański nurtu katolickiego prawnie działający na terenie Polski i Francji. Obecnie liczy około 30 tysięcy wyznawców, głównie na Mazowszu. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Płock, gdzie rezyduje biskup naczelny ojciec Michał Maria Ludwik Jabłoński. Organem prasowym wspólnoty jest kwartalnik Mariawita.

  Radiowe stacje katolickie[]

   Zobacz też kategorię: Radia katolickie w Polsce.

  Po 1989 roku katolickie rozgłośnie powstały w niemal wszystkich diecezjach. Ich słuchalność rzadko przekracza 2-3%. Większość stacji należących do diecezji uczestniczy w dwóch sieciach radiowych o charakterze ogólnopolskim, które powstały przy udziale kapitału zewnętrznego. Jest to VOX FM, skupiające 8 stacji diecezjalnych, oraz Radio Plus Polska Zachód, do którego należy 11 stacji. Najsilniejszą pozycję wśród polskich rozgłośni religijnych ma Radio Maryja.

  Flaga Rzeczypospolitej Polskiej (Flaga Polski) – według ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych jest nią prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej i proporcji 5:8, umieszczony na maszcie. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, za flagę Polski uważany jest wariant z godłem Polski, umieszczonym pośrodku białego pasa.Radio Plus - sieć stacji radiowych, wspólny projekt grup medialnych Eurozet i Time SA. W skład sieci - na podstawie umów operatorskich bądź franczyzowych - wchodzą głównie rozgłośnie diecezjalne.

  Portale katolickie[]

  Najważniejsze z nich to:

 • Deon.pl
 • Fronda.pl
 • Katolicka Agencja Informacyjna – powstała w 1993 r., trzecia co do wielkości agencja religijna w Europie.
 • Opoka.org.pl
 • Rebelya.pl – portal katolicki tworzony przez osoby które odeszły z portalu Fronda.pl, z forum na którym pisze kilka tysięcy osób
 • Wiara.pl
 • pch24.pl
 • Telewizja katolicka[]

  Najważniejsze programy katolickie to:

  Wiślanie – plemię zachodniosłowiańskie z grupy plemion lechickich zamieszkujące we wczesnym średniowieczu tereny w dorzeczu górnej Wisły.Stanisław Dziwisz (ur. 27 kwietnia 1939 w Rabie Wyżnej) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor teologii, sekretarz i kapelan arcybiskupa metropolity krakowskiego Karola Wojtyły w latach 1966–1978, osobisty sekretarz papieża Jana Pawła II w latach 1978–2005, arcybiskup metropolita krakowski od 2005, kardynał prezbiter od 2006.
 • TV Trwam
 • Religia.tv - zlikwidowany w styczniu 2015
 • W telewizji publicznej istnieje też pasmo zarezerwowane dla redakcji katolickiej. Prowadzą ją jezuici.

  Wydawnictwa katolickie[]

  Siedziba Księgarni św. Wojciecha przy pl. Wolności 1 w Poznaniu

  Od 1995 co roku w kwietniu odbywają się w Warszawie Targi Książki Katolickiej. W 2012 wzięło w nich udział niemal 140 wystawców, 50 autorów i 18 tys. odwiedzających. Podczas targów przyznawana jest branżowa nagroda Feniks.

  Uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi – święto maryjne obchodzone 1 stycznia w Kościele katolickim, podkreślające aspekt macierzyństwa Maryi związane z jednym z najstarszych dogmatów Kościoła o Bożym Macierzyństwie Maryi (gr. Theotokos).Totus Tuus Poloniae populus (łac., Cały Twój lud w Polsce) – bulla papieża Jana Pawła II z 25 marca 1992 reorganizująca podział administracyjny Kościoła katolickiego w Polsce, największa reorganizacja Kościoła katolickiego w Polsce od 1945; zmianę organizacji przeprowadzono w 2004.

  Do najważniejszych wydawnictw wydających książki katolickie w Polsce należą:

  Muzyka chrześcijańska[]

  Arka Noego na koncercie w Poznaniu

  Do znanych katolickich wykonawców muzyki chrześcijańskiej w Polsce należą: 2Tm2,3, Antonina Krzysztoń, Arka Noego, Anastasis, 40 synów i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach. Ważnym wydarzeniem był Song of Songs Festival, który odbywał się w Toruniu.

  Zielone Świątki – polska ludowa nazwa święta majowego, według wielu badaczy pierwotnie związanego z przedchrześcijańskimi obchodami święta wiosny (z siłą drzew, zielonych gałęzi i wszelkiej płodności), przypuszczalnie pierwotnie wywodząca się z wcześniejszego święta zwanego Stado (jego pozostałością jest ludowy odpust zielonoświątkowy), a obecnie potoczna nazwa święta kościelnego Zesłania Ducha Świętego. W Niemczech pod nazwą Pfingsten .Metropolia lubelska — jedna z 14 metropolii obrządku łacińskiego w polskim Kościele katolickim. Ustanowiona 25 marca 1992 bullą papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus. Siedzibą metropolii jest Lublin.

  Publicyści katoliccy[]

  Oprócz licznych duchownych, także wielu świeckich pisze i mówi na tematy związane z wiarą Kościoła: zarówno do mediów katolickich, jak i świeckich. Są to m.in.:

 • Grzegorz Górny
 • Marek Horodniczy
 • Dariusz Karłowicz
 • Paweł Milcarek
 • Zbigniew Nosowski
 • Tomasz Terlikowski
 • Kult katolicki w Polsce[]

  Święta katolickie[]

   Osobny artykuł: Święta katolickie w Polsce.

  Wiele świąt katolickich w Polsce wrosło w kulturę kraju oraz jest obchodzonych jako dni wolne od pracy. Najważniejsze:

  Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu Europejskiego – organizacja harcerska nawiązująca do skautingu katolickiego ojca Sevina, jezuity, oraz działalności instruktora harcerstwa przedwojennego hm. RP Stanisława Sedlaczka, działająca w Polsce. Od 1995 jest członkiem Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy – Federacji Skautingu Europejskiego. Od połowy 2009 używa również nazwy "Skauci Europy".Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (ukr. Українська Греко-Католицька Церква) – większy arcybiskupi Kościół wschodni działający obecnie na terenie Ukrainy oraz wśród diaspory ukraińskiej, uznający władzę i autorytet papieża.
 • 1 stycznia Bożej Rodzicielki Maryi (dawniej: Obrzezania Pańskiego)
 • 6 stycznia Objawienie Pańskie, pot. Trzech Króli (do 1960 dzień wolny od pracy, ponownie od 2011)
 • 25 marca Zwiastowanie Pańskie
 • Pierwsza niedziela po wiosennej pełni księżyca:Zmartwychwstanie Pańskie, pot. Wielkanoc (Niedziela wielkanocna, I Niedziela wielkanocna, Poniedziałek Wielkanocny) (2 dni wolne od pracy)
 • Pierwsza niedziela po Wielkanocy:Niedziela Miłosierdzia Bożego, II Niedziela wielkanocna
 • 23 kwietnia: Dzień św. Wojciecha (święto głównego patrona Polski)
 • 3 maja Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (święto głównej patronki Polski)
 • 8 maja Dzień św. Stanisława ze Szczepanowa (święto głównego patrona Polski)
 • Zesłanie Ducha Świętego, pot. Zielone Święta lub Zielone Świątki – 50. dzień po Zmartwychwstaniu Chrystusa (VIII Niedziela wielkanocna), święto Kościoła obchodzone przez 2 dni (1. dzień wolny od pracy)
 • Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, pot. Boże Ciało – zawsze w czwartek, po Trójcy Świętej, na koniec maja lub w czerwcu, w 60 dni po Wielkiej Nocy (dzień wolny od pracy)
 • 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej (Boskiej) Zielnej (dzień wolny od pracy)
 • Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, Matki Boskiej Częstochowskiej
 • 1 listopada Wszystkich Świętych (dzień wolny od pracy)
 • 2 listopada Wszystkich wiernych zmarłych, pot. Dzień Zaduszny (uznawany przez chrześcijan za święto)
 • 25 grudnia Narodzenie Pańskie, pot. Boże Narodzenie (w Ustawie o dniach wolnych od pracy dni: 25 i 26 grudnia są dniami wolnymi od pracy w ramach świąt Bożego Narodzenia)
 • Sanktuaria i kościoły[]

  Ważne miejsce na mapie polskiego katolicyzmu zajmują sanktuaria maryjne.

  Archidiecezja szczecińsko-kamieńska (łac. Archidioecesis Sedinensis-Caminensis) – jedna z czternastu archidiecezji Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce ustanowiona przez Jana Pawła II 25 marca 1992 r. bullą Totus Tuus Poloniae Populus. Archidiecezja szczecińsko-kamieńska nawiązuje tradycją do istniejącej w latach 1140-1535 rzymskokatolickiej diecezji pomorskiej z siedzibą biskupią w Wolinie (do 1188 r.) i Kamieniu Pomorskim (do 1535 r.)Seminarium duchowne (z łac. szkółka roślin, od semen – nasienie, seminis – narybek, latorośl) – w Kościołach chrześcijańskich specjalny dom, w którym kandydaci do stanu duchownego odbywają intensywną formację teologiczną, moralną i naukową.
   Zobacz więcej w artykule Sanktuaria maryjne, w sekcji Sanktuaria maryjne w Polsce.

  Najważniejsze z nich to:

 • Jasna Góra (Częstochowa)
 • Licheń
 • Święta Lipka
 • Sanktuarium maryjne w Ludźmierzu
 • Z innych sanktuariów jednym z najczęściej odwiedzanych jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, związane z kultem Miłosierdzia Bożego na podstawie objawień z dzienniczka św. Faustyny.

  Polscy święci i błogosławieni[]

  Z Polski pochodzi kilkuset świętych i błogosławionych. Czterech z nich zostało patronami Polski. Są to:

  Diecezja chełmińska została utworzona 28 lipca 1243 roku decyzją legata papieskiego Wilhelma z Modeny, a bullą papieża Jana Pawła II z 25 marca 1992 r. przemianowana na diecezję pelplińską. Tereny dotychczasowej diecezji weszły częściowo w skład zreorganizowanej diecezji (pelplińskiej), a częściowo w skład diecezji toruńskiej.Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.
 • Święty Wojciech – główny patron Polski
 • św. Stanisław Biskup – główny patron Polski
 • św. Stanisław Kostka
 • św. Andrzej Bobola
 • Do bardziej znanych należą również:

 • św. Królowa Jadwiga
 • św. Faustyna Kowalska
 • św. Albert Chmielowski
 • św. Urszula Ledóchowska
 • bł. Jerzy Popiełuszko
 • św. Jan Paweł II


 • Podstrony: [1] 2 [3] [4] [5] [6]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kościół /(gr.) ἐκκλησία (ekklesia), zgromadzenie obywatelskie/ – w teologii chrześcijańskiej, wspólnota ludzi ze wszystkich narodów, zwołanych przez Apostołów, którzy zostali posłani przez Jezusa Chrystusa, by utworzyć zgromadzenie wybranych, stających się wolnymi obywatelami Królestwa niebieskiego. Wspólnota Kościoła ma cztery zasadnicze cechy, sformułowane w Nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary (381 r.): jedność, świętość, powszechność i apostolskość. Pierwszym zadaniem Ludu Bożego, jako ustanowionej poprzez chrzest wspólnoty /(gr.) koinonia/ wiary i sakramentów, jest bycie sakramentem wewnętrznej jedności ludzi z Bogiem oraz jedności całej ludzkości, która ma się zrealizować. Kościołem nazywa się też wspólnotę lokalną Kościoła powszechnego, tzw. kościoły lokalne, a także określone wyznanie chrześcijańskie. Tajemnicą Kościoła zajmuje się gałąź teologii – eklezjologia.
  Wielkanoc, Pascha, Niedziela wielkanocna, Zmartwychwstanie Pańskie, mazow. Wielki Dzień – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie upamiętniające Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie wyznające Nicejskie Credo (325 r.).
  Akcja Katolicka – ruch katolików świeckich (laikatu), zmierzający do większego nasycenia życia publicznego wartościami chrześcijańskimi. Wywodzi się z katolickich ruchów społecznych XIX w.
  Diecezja kołobrzeska, diecezja rzymskokatolicka, podporządkowana metropolii gnieźnieńskiej. Powstała w roku 1000. Zanikła pomiędzy 1007 a 1015. Jedynym ordynariuszem był Reinbern. Do tradycji diecezji nawiązuje utworzona w 1972 diecezja koszalińsko-kołobrzeska.
  Tradycja, Rodzina i Własność (Tradition, Family and Property – TFP) to stowarzyszenie katolików świeckich, o zapatrywaniach skrajnie konserwatywnych. Została założona w Sao Paulo, 26 lipca 1960, przez Brazylijczyków: m.in. Plinio Corrêa de Oliveira, Fernando Furquim de Almeida, José Gonzaga de Arruda, Paulo Barros de Ulhôa Cintra, Alberto Luiz Du Plessis, João Sampaio Netto, Giocondo Mário Vita, José Fernando de Camargo, José de Azeredo Santos, José Carlos Castilho de Andrade, Adolpho Lindenberg, Luiz Nazareno Teixeira de Assumpção F°, Fabio Vidigal Xavier da Silveira.
  Stefan Wyszyński (ur. 3 sierpnia 1901 w Zuzeli, zm. 28 maja 1981 w Warszawie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, arcybiskup metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas Polski w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 1953. Zwany Prymasem Tysiąclecia, sługa Boży Kościoła katolickiego.
  Zjazd gnieźnieński – inaczej nazywany też synodem gnieźnieńskim. Była to pielgrzymka cesarza Ottona III do grobu św. Wojciecha, a także spotkanie z księciem Polski Bolesławem w ówczesnej stolicy państwa – Gnieźnie.

  Reklama