• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego w Polsce



  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]
  Przeczytaj także...
  Katecheta – to nauczyciel zajmujący się nauczaniem religii. Katechetą może być osoba duchowna albo osoba świecka. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii w szkole państwowej określają władze zwierzchnie kościołów lub innych związków wyznaniowych – w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej.Archidiecezja wileńska (łac. Archidioecesis Vilnensis, lit. Vilniaus arkivyskupija) - katolicka diecezja litewska położona w wschodniej części kraju. Siedziba arcybiskupa znajduje się w archikatedrze św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie.
  Przypisy
  1. Parafia Kostomłoty (pol.). kostomloty.com. [dostęp 2010-12-01].
  2. Mirosława Papierzyńska-Turek, Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918-1939, Warszawa 1989, s. 407-408
  3. Florentyna Rzemieniuk, Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Neounia, Lublin 1999.
  4. Mirosława Papierzyńska-Turek, op.cit., s. 408
  5. Józef Krętosz, Wschodnie katolickie obrządki w Polsce, Katowice 2008, s. 67
  6. Józef Krętosz, op.cit., s. 67
  7. Mirosława Papierzyńska-Turek, op.cit., s. 415
  8. Mirosława Papierzyńska-Turek, op.cit., s. 417
  9. Mikołaj Dawidziuk, Unia w Kuraszewie, Bielsk Podlaski 2008
  10. Sarhiej Jorsz: Historyczne znaczenie misji wschodniej jezuitów w Albertynie. Roczniki Teologiczne Tom LIII-LIV z. 7. [dostęp 8 listopada 2009].
  11. Sergiusz Gajek, Eugeniusz Usoszyn: Egzarcha Antoni Niemancewicz - wierny świadek Ewangelii. Roczniki Teologiczne Tom LIII-LIV z. 7. [dostęp 8 listopada 2009].
  12. The Catholic Church in Poland 1990. Polish Statistical Yearbook 1995 (ang.). stmichaelruscath.org. [dostęp 2010-12-01].
  13. Prawosławny Monaster Św. Cyryla i Metodego w Ujkowicach (pol.). monasterujkowice.pl. [dostęp 2010-12-01].
  14. Mariański Dom Studiów św. Cyryla i Metodego (pol.). cyrylimetody.marianie.pl. [dostęp 2010-12-01].
  15. Małe Siostry Jezusa (pol.). male-siostry-jezusa.org. [dostęp 2010-12-01].
  16. Abp Nycz ordynariuszem wiernych Kościołów Wschodnich (pol.). opoka.org.pl. [dostęp 2010-12-01].
  17. Mirosława Papierzyńska-Turek, op.cit., s. 409
  18. Mirosława Papierzyńska-Turek, op.cit., s. 410
  19. Michał Wójciuk, Specyfika organizacji i zarys charakteru Cerkwi katolickiej obrządku bizantyjsko-słowiańskiego o liturgicznej tradycji synodalnej na wschodnich ziemiach II Rzeczpospolitej w latach 1924-1939, Materiały Koła Naukowego Historyków Studentów UMCS, Nr 7, Lublin 2003. ISSN 1505-8530
  20. Arcybiskup metropolita warszawski używa jednak nadal tytułu ordynariusza dla wiernych katolickich obrządków wschodnich pozbawionych własnego biskupa.

  Bibliografia[]

 • Mikołaj Dawidziuk. Unia w Kuraszewie. Bielsk Podlaski 2008. ISBN 978-83-925074-6-8
 • Józef Krętosz. Wschodnie katolickie obrządki w Polsce. Katowice 2008. ISBN 978-83-7030-613-7
 • Eugeniusz Mironowicz. Polityczne uwarunkowania funkcjonowania Kościoła prawosławnego w Polsce w latach 1920-1939. Białoruskie Zeszyty Historyczne nr 24/2005
 • Małgorzata Moroz. Krynica. Ideologia i przywódcy białoruskiego katolicyzmu. Białystok 2001
 • Zbigniew Nikoniuk. Kostomłoty droga ku jedności.
 • Mirosława Papierzyńska-Turek. Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918-1939. Warszawa 1989. ISBN 83-01-08985-7
 • Florentyna Rzemieniuk. Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. Neounia. Lublin 1999. ISBN 83-87703-70-2
 • Michał Wójciuk, Specyfika organizacji i zarys charakteru Cerkwi katolickiej obrządku bizantyjsko-słowiańskiego o liturgicznej tradycji synodalnej na wschodnich ziemiach II Rzeczpospolitej w latach 1924-1939, Materiały Koła Naukowego Historyków Studentów UMCS, nr 7/2003. ISSN 1505-8530
 • Hieronim Wyczawski. Ruch neounijny w Polsce w latach 1923-1939. Studia Theologica Varsaviensia nr 8/1970, z. 2
 • Linki zewnętrzne[]

 • Unici. Portal poświęcony tradycji bizantyjsko-słowiańskiej w Kościele katolickim (pol.). [dostęp 2010-12-01].
 • Parafia neounicka św. Nikity Męczennika w Kostomłotach (pol.). [dostęp 2010-12-01].
 • Mariański Dom Studiów św. Cyryla i Metodego w Lublinie (pol.). [dostęp 2010-12-01].
 • Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Pawłowie Starym (pol.). [dostęp 2010-12-01].
 • The Catholic Church in Poland (ang.). [dostęp 2010-12-01].
 • Niewielka inicjatywa neounijna w Mińsku (Białoruś)
 • Unia kościelna – związek dwóch Kościołów (lub ich części) oparty na wspólnocie tradycji, liturgii, doktryny i organizacji (bądź niektórych z tych elementów).Ziemie Zabrane, prowincje zabrane (ros. Западный край, Kraj Zachodni) – wschodnie województwa Rzeczypospolitej zagarnięte w latach 1772–1795 przez Imperium Rosyjskie w wyniku rozbiorów, tereny zaboru rosyjskiego z wyłączeniem terytorium Królestwa Polskiego.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4 [5]



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polesie (845) – kraina geograficzna i historyczna, leżąca głównie na terytorium obecnej Białorusi i Ukrainy, oraz częściowo Polski i Rosji. Stanowi południowo-zachodnią część Niżu Wschodnioeuropejskiego.
  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.
  Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.
  Ignacy Marcin Tokarczuk (ur. 1 lutego 1918 w Łubiankach Wyższych, zm. 29 grudnia 2012 w Przemyślu) – polski biskup rzymskokatolicki, doktor filozofii, biskup diecezjalny przemyski w latach 1966–1993 (w latach 1992–1993 arcybiskup metropolita), w latach 1991–1992 arcybiskup ad personam, od 1993 arcybiskup senior archidiecezji przemyskiej. Kawaler Orderu Orła Białego.
  Antoni Niemancewicz SJ (ur. 8 lutego 1893 w Petersburgu, zm. 6 stycznia 1943 w Mińsku) – białoruski duchowny katolicki, jezuita, doktor teologii, egzarcha Białoruskiego Kościoła Greckokatolickiego w latach 1940-1943
  Kalendarz juliański – kalendarz słoneczny opracowany na życzenie Juliusza Cezara przez astronoma greckiego Sosygenesa i wprowadzony w życie w roku 709 AUC (45 p.n.e.) jako kalendarz obowiązujący w państwie rzymskim. Obowiązywał w Europie przez wiele stuleci, np. w Hiszpanii, Portugalii, Polsce i Włoszech do 1582, w Rosji od 1700 do 1918 (wcześniej stosowano kalendarz bizantyjski, w którym rok zaczynał się 1 września), a w Grecji aż do 1923. Kalendarz juliański został zastąpiony przez kalendarz gregoriański w roku 1582; do dzisiaj jednak niektóre Kościoły wciąż posługują się tym kalendarzem aby podkreślić swoją odrębność.
  Prawo kanoniczne – w Kościołach chrześcijańskich różnych tradycji system norm prawnych określających funkcjonowanie poszczególnych Kościołów, prawa i obowiązki poszczególnych członków (duchownych i świeckich), sposób zarządzania Kościołem, jego strukturę, przestępstwa i kary za nie oraz elementarne przepisy liturgiczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.063 sek.