• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kościół katolicki  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7]
  Przeczytaj także...
  Inkwizycja, Inquisitio haeretica pravitatis, Sanctum officium (łac. Inquisitio – śledztwo, badanie) – nazwa systemu śledczo-sądowniczego Kościoła katolickiego działającego od XIII do XIX wieku, utworzonego w celu wyszukiwania, nawracania i karania heretyków w oparciu o postanowienia ujęte w dokumentach soborowych, synodalnych oraz bullach papieskich.Biernat z Lublina, inne formy nazwiska: Lubelczyk, Bernardus Lublinensis, Bernardus Lublinius, (ur. ok. 1465 w Lublinie, zm. ok. 1529) – polski renesansowy poeta, tłumacz, bajkopisarz. Autor m.in. Raju dusznego oraz Żywota Ezopa Fryga. Przez długi czas uchodził za autora pierwszej książki wydrukowanej w języku polskim – Raju dusznego, wydanego w 1513 roku (w rzeczywistości jednak pierwsza drukowana polska książka to opublikowana przez anonimowego autora w 1508 roku Historyja umęczenia Pana naszego Jezusa Chrystusa).
  Zobacz też[]
 • katolicyzm
 • katolickie Kościoły wschodnie
 • przestępstwa seksualne w Kościele katolickim
 • Kościół katolicki na świecie
 • Kościół katolicki w Polsce
 • prawo kanoniczne
 • finansowanie związków wyznaniowych
 • Przypisy[]

  1. Historycy spierają się co do tego, czy to Jezus założył Kościół jeszcze za swojego życia, czy też jest on późniejszą strukturą, powołaną przez jego uczniów. W Ewangeliach Nowego Testamentu greckie słowo ekklesia, czyli Kościół, pojawia się trzykrotnie. Najbardziej znany jest fragment Ewangelii Mateusza (Mt 16,18): „Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój...”. Kościół jako poświadczona historycznie wspólnota wiernych pojawia się jednak dopiero w Dziejach Apostolskich, gdzie pod tą nazwą kryje się zgromadzenie wszystkich tych, którzy pełni Ducha Świętego oczekują na powtórne przyjście Jezusa. Greckie słowo „ekklisi” (έκκληση) oznacza wezwanie, odwołanie się.
  2. Dekret o Kościołach wschodnich katolickich Orientalium ecclesiarum nr 3.
  3. wg Mateusza 16:18. biblia.oblubienica.eu. [dostęp 2015-10-09].  Cytat: A ja ci mówię: ty jesteś Kamieniem, a na tej opoce zbuduję mój Kościół i bramy Hadesu nie przemogą go. (καγω δε σοι λεγω οτι συ ει πετρος και επι ταυτη τη πετρα οικοδομησω μου την εκκλησιαν και πυλαι αδου ου κατισχυσουσιν αυτης) - Ewangeliczny Przekład Interlinearny Biblii - Nowy Testament (kodeks Textus Receptus) - z transliteracją, transkrypcją fonetyczną, kodami gramatycznymi i numeracją Stronga
  4. Św. Ignacy Antiocheński, List do Kościoła w Smyrnie IV,2, w: Ojcowie Apostolscy, PSP 45, przekł. Anna Świderkówna, Warszawa 1990, s. 89.
  5. Ks. prof. Marian Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, tom 2. s 1.
  6. Ks. prof. Marian Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, tom 3. s 128.
  7. Ks. prof. Marian Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, tom 3. s 191.
  8. Ks. prof. Marian Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, tom 3. s 305.
  9. Ks. prof. Marian Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, tom 4. s 1.
  10. Ks. prof. Marian Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego, tom 4. s 5.
  11. teologia.plKatechizm Kościoła Katolickiego, p. 805.
  12. Konstytucja dogmatyczna o Kościele 14-16.
  13. Jakub Wujek podaje przykład wymierzonego w celibat tłumaczenia w Biblii Brzeskiej słowa „niewiasty” na „żony” w Dz 1, 14, a także „kościoła” na „zbór”, „doktorów Żydowskich” na „księży” itp.
  14. Jacek Salij OP: Pytania nieobojętne.
  15. Józef Kudasiewicz, Biblia w duszpasterstwie, [w:] Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1976, s. 415-416.
  16. Lowrie J. Daly, The Medieval University 1200-1400, New Jork 1961, s. 4.
  17. Thomas Woods, Jak Kościół katolicki zbudował zachodnią cywilizację, Kraków 2006, s. 35-39.
  18. Aleksander Clarence Flick, The Rise of the Mediaeval Church, New Jork 1909, s. 223.
  19. Thomas Woods, Jak Kościół katolicki zbudował zachodnią cywilizację, Kraków 2006, s. 41-44.
  20. Agustin Udias, Searching the Heavens and the Earth: The History of Jesuit Observatories, Dordrecht 2003, s. 53.
  21. William B. Ashworth Jr, Catholicism and the Early Modern Science, [w:] David C. Lindberg, Ronald L. Numbers, God and Nature s. 154.
  22. Chris Lowney, Heroiczne przywództwo. Tajemnice sukcesu firmy istniejącej ponad 450 lat, Wydawnictwo WAM.
  23. Thomas Woods, Jak Kościół katolicki zbudował zachodnią cywilizację, Kraków 2006, s. 166-173.
  24. Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis, New York 1954, s. 97.
  25. J. L. Heilborn, The Sun in the Church: Cathedrals as Solar Observations, Cambridge 1999, s. 3.
  26. Thomas Woods, Jak Kościół katolicki zbudował zachodnią cywilizację, Kraków 2006, s. 83.
  27. Zob. np. Henry Kamen: Inkwizycja Hiszpańska, Warszawa 2005, s. 101-130.
  28. Rozum i wiara mówią mnie: wokół encykliki Jana Pawła II Fides et ratio, red. Krzysztof Mądel SJ, ISBN 83-7097-595-X.
  29. The Associated Press: Pope weighs in on creation controversy (ang.). MSNBC, 2005-11-11. [dostęp 2010-04-21].  Cytat: “(...) In the beginning, the creative word – this word that created everything and created this intelligent project that is the cosmos – is also love.”
   . His comments were immediately hailed by advocates of intelligent design, who hold that the universe is so complex it must have been created by a higher power. Proponents of the concept are seeking to get public schools in the United States to teach it as part of the science curriculum.
  30. Michał Pietrzak: Papież krytycznie o teorii Darwina (pol.). dziennik.pl, 2007-04-12. [dostęp 2010-04-21].
  31. Number of baptized Catholics in the world grows by 15 million (ang.). Catholic News Agency (CNA), 2011-02-19. [dostęp 2011-04-07].
  32. Rośnie liczba katolików na świecie. Zagłębie powołań w Azji i w Afryce (pol.). fronda.pl. [dostęp 2011-04-22].
  33. Largest Religious Bodies (ang.).
  34. KAI: Co dzień przybywa 31 tys. katolików. gosc.pl, 2011-11-22. [dostęp 2014-09-06].
  35. Postchrześcijańskie Niemcy (pol.). fronda.pl. [dostęp 2010-05-20].
  36. Mały Rocznik Statystyczny RP 2010.
  37. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego: Dominicantes i communicantes 2010 (pol.). [dostęp 2012-05-30].
  38. Telegraph.co.uk, Francja nie jest już katolickim krajem.
  39. katholisch.at – Das Online-Portal der Katholischen Kirche in Österreich.
  40. Statistični urad RS – Popis 2002.
  41. Breviarium, Kościół starzeje się i umiera.
  42. Bractwo św. Piusa X, Katechizm o kryzysie w Kościele.
  43. Tygodnik Powszechny, Jerzy Turowicz, Kryzys w Kościele.
  44. Anita Blinkiewicz, Marcin Dzierżanowski: Wprost 24 – Ucieczka księży (pol.). Wprost, 2007. [dostęp 2010-04-21].
  45. Instytut Statystyki Kościoła katolickiego: Dominicantes 2013 (pol.). [dostęp 2014-09-10].
  46. Ekai.pl, Najnowsze statystyki o polskiej religijności.
  47. Ilu jest katolików w Brazylii?
  48. Kościół Zielonoświątkowy, Brazylia: coraz więcej zielonoświątkowców (kopia z Internet Archive).
  49. Wiara.pl, Apostolat Biblijny w Afryce.
  50. Tygodnik Katolicki – Gość Niedzielny – Wydanie Internetowe.
  51. Hans Hung, Nieomylny?, Kraków 1995.
  52. Spór o Fundusz Kościelny. „Polska – watykańskie kondominium”, „Atak trójgłowego smoka: PO, SLD i RP” – Polska The Times – 13 czerwca 2012.
  53. Słownik zagadnień omawianych w „Katechizmie Kościoła Katolickiego”.
  54. http://web.archive.org/web/20071027124506/http://www.kns.gower.pl/stolica/hom_1.htm, http://www.galha.org/press/2005/04_03.html.
  55. „Dzieci wdowy” w Watykanie.
  56. Jerzy Piątek, Francja: Zmarł „ojciec bezdomnych”, Kościół.pl, 23-01-2007.
  57. Felix Corley: Abbe Pierre (ang.). The Independent, 2007-01-23. [dostęp 2010-04-17].
  58. John Lichfield: Champion of the homeless: the 'conscience of France’ bids adieu (ang.). The Independent, 2007-01-23. [dostęp 2010-04-17].
  59. Dziennik, Bogumił Łoziński, Niesforni duchowni bronili aborcji, głosili marksizm i... żenili się.
  60. Wacław Radziwinowicz, Rosyjska Cerkiew prawosławna boi się papieża i katolicyzmu, Gazeta Wyborcza, 21-06-2001.
  61. Rosyjska Cerkiew Prawosławna zadowolona z odejścia abp. Kondrusiewicza, ekumenizm.pl, 25-09-2007.

  Bibliografia[]

 • Historia Kościoła katolickiego, t. 1–4, M. Banaszak, Warszawa 1986–1992.
 • Zarys dziejów religii, wydawnictwo Iskry, Warszawa 1986, wydanie piąte, strony 658. ISBN 83-207-0849-4.
 • Eunuchy do raju, Uta Ranke-Heinemann, Uraeus, ISBN 83-85732-17-9.
 • Ronald Modras, Kościół katolicki i antysemityzm w Polsce w latach 1933-1939, Wyd. Homini, Kraków 2006, ISBN 83-89598-06-X.
 • Państwo Kościelne (łac. Patrimonium Sancti Petri - ojcowizna świętego Piotra) – państwo znajdujące się na terenie obecnych środkowych Włoch istniejące w okresie od 755 (lub 754 albo 756) do 1870 (zajęcie Rzymu po zjednoczeniu Italii) i rządzone przez papieży jako świeckich monarchów.Msza – w części wyznań chrześcijańskich porządek celebracji liturgicznej będącej odniesieniem do Ostatniej Wieczerzy Jezusa.


  Podstrony: [1] [2] [3] [4] 5 [6] [7]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ekskomunika (z łac. excommunicatio – poza wspólnotą, wyłączenie ze wspólnoty, pot. klątwa, wyklęcie i anatema) – w chrześcijaństwie najwyższa kara kościelna polegająca na wykluczeniu z życia Kościoła.
  Pokój westfalski – wielostronny układ kończący wojnę trzydziestoletnią 1618-1648, zawarty 24 października 1648 między Rzeszą Niemiecką a Francją (w której małoletniego Ludwika XIV zastępował w rządach pierwszy minister, kardynał Jules Mazarin) i jej sojusznikami w Münsterze oraz między Habsburgami a Szwecją w Osnabrück. Jeden z najbardziej znaczących traktatów międzynarodowych w historii nowożytnej Europy.
  Święty Bonawentura OFM, włos. Giovanni Fidanza, pol. Jan Fidanza - Bonawentura z Bagnoregio (ur. ok. 1217 w Bagnoregio w okolicach Viterbo, zm. 15 lipca 1274 w Lyonie) – teolog, filozof scholastyk, doktor Kościoła, biskup, kardynał, siódmy generał franciszkanów. Nazywany Doktorem Serafickim (łac. Doctor Seraphicus).
  Grzegorz XVI (łac. Gregorius XVI, właśc. Bartolomeo Alberto Cappellari EC; ur. 18 września 1765 w Belluno, zm. 1 czerwca 1846 w Rzymie) – włoski duchowny katolicki, kameduła, papież okresie od 2 lutego 1831 do 1 czerwca 1846.
  Jansenizm – ruch teologiczno-duchowy zapoczątkowany przez biskupa Ypres, Kornela Ottona Jansena (1585-1638), którego dzieło Augustinus stało się podstawą tej nauki. Rozwój jansenizmu przypadł na przełom XVII i XVIII wieku. Zyskał on znaczne uznanie we Francji i w Niderlandach stając się przyczyną kryzysu Kościoła katolickiego w tych państwach.
  Towarzystwo Jezusowe, SJ (łac. Societas Iesu, SI), jezuici – męski papieski zakon apostolski Kościoła katolickiego, zatwierdzony przez papieża Pawła III 27 września 1540. Towarzystwo Jezusowe zostało założone w głównej mierze do walki z reformacją, by bronić i rozszerzać wiarę oraz naukę Kościoła katolickiego, przede wszystkim przez publiczne nauczanie, ćwiczenia duchowe, edukację i udzielanie sakramentów.
  Jan Duns Szkot OFM właściwie Johannes Duns Scotus (ur. 1266 w Duns, zm. 8 listopada 1308 w Kolonii) − szkocki filozof i teolog, franciszkanin, błogosławiony Kościoła katolickiego, nazywany doctor subtilis (doktor subtelny).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.109 sek.