• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kościół Zakonu Mariawitów w Niemczech

  Przeczytaj także...
  Nowy Testament (gr. Ἡ Καινὴ Διαθήκη, on Kainē Diathēkē) – druga, po Starym Testamencie, część Biblii chrześcijańskiej, powstała na przestrzeni 51-96 r. n.e.; stanowi zbiór 27 ksiąg, przedstawiających wydarzenia z życia Jezusa i wczesnego Kościoła oraz pouczenia skierowane do wspólnot chrześcijańskich, tradycyjnie datowanych na drugą połowę I wieku; niektórzy bibliści datują część ksiąg również na pierwszą połowę II wieku; główne źródło chrześcijańskiej doktryny i etyki.Norbert Udo Maria Szuwart (ur. 15 stycznia 1942 w Bochum) – niemiecki duchowny mariawicki, arcybiskup Kościoła Zakonu Mariawitów w Niemczech.
  Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.

  Kościół Zakonu Mariawitów w Niemczech – wspólnota starokatolicka, działająca na terenie Niemiec, Szwecji i Paragwaju. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Kolonia, gdzie rezyduje arcybiskup ojciec Udo Maria Norbert Szuwart.

  Nazwa[]

  Oficjalną nazwą Kościoła jest Kościół Zakonu Mariawitów w Niemczech (niem. Kirche der Mariaviten (Auslandsjurisdiktion)), w odniesieniu do Zgromadzenia Kapłanów używa się określenia Pozajurysdykcyjny Zakon Mariawitów w Niemczech, bowiem jest to niezależna wspólnota mariawicka. Dla określenia tej gałęzi mariawityzmu stosuje się często określenie denominacja niemiecka mariawitów.

  Dzieło Wielkiego Miłosierdzia – zbiór objawień siostry zakonnej Marii Franciszki Kozłowskiej, uznawanej przez mariawitów za świętą, będących po Piśmie Świętym podstawowym źródłem wiary mariawickiej.Starokatolicyzm – nurt katolicyzmu, powstały w 1870 roku w wyniku sprzeciwu części Kościoła rzymskokatolickiego wobec ogłoszenia przez sobór watykański I dogmatu o nieomylności i prymacie papieża.

  W 2008 usunięto z nazwy wyznania słowo Katolicki, ponieważ Kościół rzymskokatolicki sądownie uzyskał zastrzeżenie wyrazu „katolicki” wyłącznie dla siebie.

  Nauka[]

  Kościół Zakonu Mariawitów opiera się na starodawnych katolickich zasadach wiary i moralności oraz na Objawieniu o Bożym Miłosierdziu, otrzymanym przez założycielkę mariawityzmu, błogosławioną Marię Franciszkę Kozłowską. Zasady te zawierają księgi kanoniczne Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu oraz dogmaty i tradycja nierozdzielonego Kościoła, określone na pierwszych siedmiu soborach powszechnych. Głównym celem Kościoła Starokatolickiego Mariawitów jest szerzenie czci dla Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie. W Kościele są sprawowane dwie formy spowiedzi: indywidualna (uszna w konfesjonale) oraz ogólna (sprawowana bądź jako odrębny obrzęd przed ołtarzem, bądź w połączeniu z mszą świętą w części zwanej spowiedzią powszechną). Do spowiedzi indywidualnej są zobowiązane przystępować dzieci oraz młodzież do lat 18. Większości nabożeństw towarzyszy wystawienie Najświętszego Sakramentu.

  Norbert Udo Maria Szuwart (ur. 15 stycznia 1942 w Bochum) – niemiecki duchowny mariawicki, arcybiskup Kościoła Zakonu Mariawitów w Niemczech.Paragwaj, Republika Paragwaju (hiszp. Paraguay, República del Paraguay, guarani Paraguay, Paraguay Retan) – państwo w Ameryce Południowej nieposiadające dostępu do morza.

  Kościół Pozajurysdykcyjnego Zakonu Mariawitów w Niemczech udziela błogosławieństwa parom homoseksualnym.

  Historia[]

  Mariawityzm wyodrębnił się z polskiego Kościoła rzymskokatolickiego w 1906. Powodem secesji było niezaakceptowanie przez hierarchię polską i papieża w Rzymie działalności Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów, które powstało na skutek objawienia Dzieła Wielkiego Miłosierdzia, jakie otrzymała siostra zakonna Maria Franciszka Kozłowska 2 sierpnia 1893 w Płocku. Kościół Zakonu Mariawitów w Niemczech wyłonił się z Kościoła Katolickiego Mariawitów, poprzez działalność biskupa Paula Marie Marca Fatôme, który w 1949 konsekrował na biskupa Norberta Maasa zapoczątkowując misję mariawicką w Niemczech.

  Helmut Norbert Marie Paulus Maas, właśc. Helmut Norbert Maas (ur. 25 sierpnia 1918, zm. 16 sierpnia 1992) – biskup Pozajurysdykcyjnego Zakonu Mariawitów w Niemczech w latach 1951-1988.Szwecja, Królestwo Szwecji (Sverige, Konungariket Sverige) – państwo w Europie Północnej, zaliczane do państw skandynawskich. Szwecja jest członkiem Unii Europejskiej od 1995 roku. Graniczy z Norwegią, Finlandią i Danią.

  Struktura[]

  Siedziba władz Kościoła znajduje się w Kolonii. W Szwecji funkcjonuje mariawicka wspólnota określająca siebie jako Niezależni Katolicy. Przewodzi jej, pozostający pod jurysdykcją Kolonii, bp Gunar Maria Bartholomeus Peterson. Również pod zwierzchnictwem arcybiskupa Szuwarta znajduje się Prałatura Personalna Kościoła Katolickiego Zakonu Mariawitów w Paragwaju.

  Papież (Ojciec Święty) (łac. Summus Pontifex, od staroż. Pontifex Maximus; wł. papa, gr. pappas; forma funkcjonująca w języku polskim pochodzi od czeskiego papež) – biskup Rzymu, zwierzchnik Kościoła katolickiego, głowa Stolicy Apostolskiej oraz Suweren Państwa Miasto Watykan. Obecnym papieżem jest Franciszek.Paul Marie Marc Fatôme, właśc. Paul Victor Fatôme (ur. 31 grudnia 1873 w Cherbourgu, zm. 28 sierpnia 1951 w Nantes) – biskup Kościoła Katolickiego Mariawitów.

  Zwierzchnicy[]

 • 1951 – 1988 Maria Norbert Paulus Maas (1918–1992)
 • od 1988 Norbert Szuwart (ur. 1942)
 • Linki zewnętrzne[]

  Strona oficjalna Pozajurysdykcyjnego Zakonu Mariawitów w Niemczech

  Przypisy

  1. Wywiad z Bratem M. Norbertem Szuwartem [z: Praca nad Sobą, sierpień 2008 – nr 50, s.14-16]
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Kościół Katolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański kościół starokatolicki nurtu i tradycji mariawickiej, prawnie działający na terenie Polski. Siedzibą władz Kościoła jest miejscowość Felicjanów w powiecie płockim. Zwierzchnikiem Kościoła jest siostra biskupka Damiana Maria Beatrycze Szulgowicz. Kościół liczy obecnie około 2 tysięcy wyznawców i 11 duchownych. Posiada 19 placówek, w tym 1 czynny kościół i 17 kaplic.Zgromadzenie Kapłanów Mariawitów (właściwie Zgromadzenie Kapłanów Mariawitów Nieustającej Adoracji Ubłagania, popularna nazwa mariawici) - wspólnota kapłanów założona na początku XX wieku przez św. Feliksę Marię Franciszkę Kozłowską. Przełożonym Zgromadzenia Kapłanów Mariawitów jest ks. bp Michał Maria Ludwik Jabłoński.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Mariawityzm – grupa wyznań chrześcijańskich powstała w Polsce na przełomie XIX i XX wieku, oparta na objawieniu Miłosierdzia Bożego, którego miała dostąpić polska zakonnica Feliksa Kozłowska, która po objawieniach w 1893 podjęła misję uzdrowienia polskiego duchowieństwa. Wspólnota mariawicka działała początkowo w ramach Kościoła rzymskokatolickiego zachowując jego zwyczaje i praktyki pobożnościowe, jednak w 1906, po ekskomunice nałożonej przez papieża Piusa X na założycielkę i księdza Jana Kowalskiego, została z niego wyłączona.
  Stary Testament, Biblia Hebrajska – starsza część Biblii, przyjęta przez chrześcijaństwo z judaizmu. Judaistyczna (a za nią protestancka) wersja obejmuje 39 ksiąg (tylko hebrajskich), katolicka zawiera 46, a prawosławna w sumie 50-53 (księgi hebrajskie i greckie z Septuaginty oraz niekiedy apokryfy).
  Feliksa Magdalena Maria Franciszka Kozłowska (ur. 27 maja 1862 w Wielicznej koło Węgrowa, zm. 23 sierpnia 1921 w Płocku) − założycielka i duchowa opiekunka mariawityzmu, przez wyznawców nazywana Mateczką i uznana za świętą w Kościołach mariawickich.
  Kościół łaciński, Kościół katolicki obrządku łacińskiego, Kościół rzymskokatolicki, Kościół zachodni – największa liczebnie część Kościoła katolickiego, mająca własną, odrębną tradycję liturgiczną oraz własną i odrębną strukturę. Głową Kościoła rzymskokatolickiego jest biskup Rzymu, czyli papież. Z danych opublikowanych w Annuario Pontificio z 2010 roku wynika, że do Kościoła łacińskiego należy ok. 1 mld 130 mln ludzi czyli ok. 98,5% katolików.
  Spowiedź powszechna – w obrządku rzymskim (tak klasycznym - nadzwyczajnym, jak i zreformowanym - zwyczajnym) część Mszy świętej, kiedy kapłan oraz wierni odmawiają akt pokuty, który - według nauki Kościoła katolickiego - gładzi grzechy powszednie. Spowiedzi powszechnej w kościele rzymskokatolickim nie należy mylić z rozgrzeszeniem udzielanym przez kapłana wszystkim obecnym, bez indywidualnego wyznawania grzechów. W kościołach starokatolickich spowiedź święta powszechna ma charakter spowiedzi całkowitej tzn. uczestniczący w niej wszyscy pełnoletni penitenci otrzymują odpuszczenie wszystkich grzechów. Dzieci i młodzież do lat 18. mają obowiązek przystępowania do spowiedzi konfesjonałowej. Wśród kościołów starokatolickich jedynie w Kościele Katolickim Mariawitów (w Polsce) spowiedź powszechna obejmuje wszystkich wiernych niezależnie od ich wieku.
  Kościół łaciński, Kościół katolicki obrządku łacińskiego, Kościół rzymskokatolicki, Kościół zachodni – największa liczebnie część Kościoła katolickiego, mająca własną, odrębną tradycję liturgiczną oraz własną i odrębną strukturę. Głową Kościoła rzymskokatolickiego jest biskup Rzymu, czyli papież. Z danych opublikowanych w Annuario Pontificio z 2010 roku wynika, że do Kościoła łacińskiego należy ok. 1 mld 130 mln ludzi czyli ok. 98,5% katolików.
  Polscy biskupi katoliccy – kapłani katoliccy posiadający święcenia biskupie i sprawujący posługę w Polsce, tzn. kardynałowie, biskupi tytularni, seniorzy, polowi, ordynariusze i biskupi pomocniczy diecezji poszczególnych obrządków według podziału administracyjnego Kościoła katolickiego w Polsce od 2004:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.