• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kościół Starokatolicki w Republice Czeskiej  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Desnie - parafia Kościoła Starokatolickiego w Republice Czeskiej. Administratorem parafii jest ks. dr Karel Koláček. Nabożeństwa sprawowane są co dwa tygodnie, w niedzielę o godz. 14:00.Apostolski Episkopalny Kościół Katolicki (cs. Apoštolská episkopální církev katolická, AECK) - kościół starokatolicki w Czechach, będący misją Kościoła Starokatolickiego na Słowacji. AECK jest członkiem Światowej Rady Narodowych Kościołów Katolickich. Zwierzchnikiem misji jest biskup Antonín Jelínek. Siedziba władz zwierzchnich Kościoła znajduje się w Pradze.
  Duchowni[]

  Obecnie Kościół liczy 6 księży w 13 parafiach. Duchownym Kościoła starokatolickiego może być mężczyzna lub kobieta, pod warunkiem ukończenia wyższych studiów teologicznych na uniwersytecie oraz Seminarium Duchownego i zdania Egzamin Kościelny dopuszczającego do święceń. Święcenia kapłańskie diakonatu udostępnione są dla kobiet i mężczyzn, prezbiteriatu udziela się wyłącznie mężczyznom. Biskupem w Kościele starokatolickim może być kapłan wybrany przez Synod Ogólnokrajowy, konsekrowany przez przynajmniej trzech biskupów – członków Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej. Kapłanów nie obowiązuje celibat. W Kościele obowiązują stroje liturgiczne podobne jak w Kościele rzymskokatolickim. W 2016 roku na biskupa Kościoła wybrano ks. dr. Pawła Stranskiego, jego konsekracja biskupia zaplanowana jest na 17 lipca 2016 roku w Pradze.

  Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, PNKK (ang. Polish National Catholic Church, PNCC) – Kościół starokatolicki działający na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady którego znaczną część wiernych stanowią przedstawiciele Polonii w Ameryce Północnej. Obecnie Kościół prowadzi też działalność we Włoszech, gdzie posiada 3 parafie. Od 13 stycznia 2012 pod jurysdykcją PNKK znajduje się Polski Narodowy Katolicki Kościół w Polsce. Kościół utrzymuje jedność wiary i moralności z Kościołem Polskokatolickim w RP.Męczennik (gr. μάρτυς, mártus, łac. martyr: „świadek” – osoba, która zginęła lub cierpiała w obronie swoich wierzeń lub przekonań.

  Administracja[]

 • Parafia św. Cyryla i Metodego w Brnie, administrator: ks. Rostislav K. Toman
 • Parafia św. Ducha w Brzydlicznej, administrator: ks. Pavel Cepek
 • Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Desnie, administrator: ks. dr Karel Koláček
 • Parafia św. Pawła w Igławie, proboszcz: ks. Martin Čapka
 • Kaplica w Havlíčkův Brod
 • Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Jabłońcu nad Nysą, proboszcz: ks. dr Karel Koláček
 • Kaplica w Jiczyn
 • Parafia w Pacov
 • Parafia św. Klemensa w Pradze, proboszcz: ks. Ricky Yates
 • Parafia św. Marii Magdaleny w Pradze, administrator: ks. prof. David R. Holeton
 • Parafia św. Wawrzyńca w Pradze, proboszcz: bp Dušan Hejbal
 • Kaplica św. Krzyża w Pradze
 • Kaplica Świętej Rodziny w Pradze
 • Kaplica w Kurii Biskupiej w Pradze
 • Parafia św. Jana Ewangelisty w Szumperku, proboszcz: ks. Pavel Čepek
 • Kaplica w Czeskim Cieszynie
 • Kaplica w Pelhřimov
 • Parafia św. Jakuba i św. Filipa Apostołów w Taborze, proboszcz: ks. Alois Sassmann
 • Kaplica w Písek
 • Kaplica w Soběslavie
 • Kaplica w Strakonicach
 • Parafia Przemienienia Pańskiego w Varnsdorfie, proboszcz: ks. Roland Solloch
 • Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Zlinie, proboszcz: bp elekt dr Paweł Stranski.
 • Parafia św. Cyryla i Metodego w Brnie - parafia Kościoła Starokatolickiego w Republice Czeskiej. Proboszczem parafii jest ks. Rostislav K. Toman. Nabożeństwa od 1992 roku sprawowane są w niedzielę o godz. 10:00 w ekumenicznej (dzielonej z Kościołem rzymskokatolickim) kaplicy św. Cyryla i Metodego przy ul. Rolnickiej w Brnie.Konferencja Kościołów Europejskich (ang. Conference of European Churches) (CEC) – ekumeniczny ruch europejskich Kościołów chrześcijańskich (z wyjątkiem Kościoła katolickiego) powstały w latach 50. XX wieku.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół chrześcijański nurtu katolickiego prawnie działający na terenie Polski i Francji. Obecnie liczy około 30 tysięcy wyznawców, głównie na Mazowszu. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Płock, gdzie rezyduje biskup naczelny ojciec Michał Maria Ludwik Jabłoński. Organem prasowym wspólnoty jest kwartalnik Mariawita.
  Praga (czes. i słow. Praha, niem. Prag) – stolica i największe miasto Czech, położone w środkowej części kraju, nad Wełtawą. Jest miastem wydzielonym na prawach kraju, będąc jednocześnie stolicą kraju środkowoczeskiego.
  Havlíčkův Brod (do 1945 Německý Brod, niem. Deutsch Brod) – miasto w Czechach, w kraju Vysočina. Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 6 496 ha, a liczba jego mieszkańców 24 356 osób.
  Kościół Starokatolicki na Słowacji (sk: Starokatolícka cirkev na Slovensku) - kościół starokatolicki, będący współzałożycielem Światowej Rady Narodowych Kościołów Katolickich. Kościół liczy 1,7 tys. członków. Wspólnota wydaje miesięcznik Slovenské katolícke noviny oraz rocznik Slovenské katolícke listy. Zwierzchnikiem kościoła jest arcybiskup dr Augustín Bačinský, siedziba kościoła znajduje się w Nitrze.
  Bóg lub bóstwo – istota nadprzyrodzona, której istnienie postuluje większość religii. Zajmuje się nim teologia i filozofia, gdzie jest ono uważane za zagadnienie metafizyczno-egzystencjalne. Ze względu na duże zróżnicowanie rozumienia tego pojęcia, trudno jest o jego jednoznaczną definicję (co dodatkowo utrudniają założenia teologiczne związane z tym zagadnieniem, pochodzące z poszczególnych religii). Jako najbardziej różniące się od siebie, należy wyodrębnić definicje używane przez religie politeistyczne i monoteistyczne, deizm, panteizm oraz panenteizm.
  Starokatolicyzm – nurt katolicyzmu, powstały w 1870 roku w wyniku sprzeciwu części Kościoła rzymskokatolickiego wobec ogłoszenia przez sobór watykański I dogmatu o nieomylności i prymacie papieża.
  Grzech – przekroczenie konkretnych norm moralnych i religijnych. Pojęcie najczęściej używane w dziedzinie religijnej. W religiach, w których Bóg jest bytem osobowym, jak judaizm i chrześcijaństwo, grzech oznacza dobrowolne zerwanie przymierza z Bogiem poprzez dokonanie jakiegoś złego czynu. W religiach tych grzech powoduje oddalenie od życia, którego źródłem jest Bóg.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.052 sek.