• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kościół Starokatolicki w Republice Czeskiej  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Desnie - parafia Kościoła Starokatolickiego w Republice Czeskiej. Administratorem parafii jest ks. dr Karel Koláček. Nabożeństwa sprawowane są co dwa tygodnie, w niedzielę o godz. 14:00.Apostolski Episkopalny Kościół Katolicki (cs. Apoštolská episkopální církev katolická, AECK) - kościół starokatolicki w Czechach, będący misją Kościoła Starokatolickiego na Słowacji. AECK jest członkiem Światowej Rady Narodowych Kościołów Katolickich. Zwierzchnikiem misji jest biskup Antonín Jelínek. Siedziba władz zwierzchnich Kościoła znajduje się w Pradze.
  Historia[]

  Po I wojnie światowej rozpad monarchii austriackiej pociągnął za sobą konieczność nowego podziału kościelnego. Obok biskupstwa w Varnsdorf w Czechosłowacji, utworzono w 1920 r. biskupstwo austriackie z siedzibą w Wiedniu. W prowincji praskiej istniejącej od 1900 r. po pierwszym czeskim duszpasterzu – ks. dr. Franciszku Iszce, utworzyła się silna grupa starokatolickich teologów. W 1924 r. na biskupa Kościoła wybrano ks. Aloisa Paszka, który w 1924 r. otrzymał w Bernie sakrę biskupią. Podczas drugiej wojny światowej Kościół poniósł dotkliwe straty osobowe i materialne. W czerwcu 1968 r. odbył się 37 Synod Kościoła, który dokonał wyboru nowego biskupa, został nim ks. dr Augustin Podolak, który przejął sakrę w Utrechcie. W 1972 r. kolejnym biskupem został ks. dr Jan Heger. Od 1991 r. zwierzchnikiem wspólnoty został biskup Dušan Hejbal. W 1993 r. Kościół Starokatolicki w Czechosłowacji, został przekształcony w Kościół Starokatolicki w Czechach, a w roku 1995 r. wyodrębniono Kościół Starokatolicki na Słowacji.

  Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, PNKK (ang. Polish National Catholic Church, PNCC) – Kościół starokatolicki działający na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady którego znaczną część wiernych stanowią przedstawiciele Polonii w Ameryce Północnej. Obecnie Kościół prowadzi też działalność we Włoszech, gdzie posiada 3 parafie. Od 13 stycznia 2012 pod jurysdykcją PNKK znajduje się Polski Narodowy Katolicki Kościół w Polsce. Kościół utrzymuje jedność wiary i moralności z Kościołem Polskokatolickim w RP.Męczennik (gr. μάρτυς, mártus, łac. martyr: „świadek” – osoba, która zginęła lub cierpiała w obronie swoich wierzeń lub przekonań.

  Nauka Kościoła Starokatolickiego w Republice Czeskiej[]

  Doktryna Starokatolicka opiera się na nauce niepodzielonego Kościoła Powszechnego pierwszych wieków, ujętej w ustaleniach Soborów Ekumenicznych. Starokatolicy najwyższą cześć oddają Bogu, wyznają wiarę w realną obecność ciała i krwi pańskiej w Eucharystii, zaś komunia jest udzielana pod dwiema postaciami: chleba i wina. Eucharystia nie jest w starokatolicyzmie powtórzeniem ofiary Chrystusa, a jej upamiętnieniem czy też uobecnieniem. W starokatolicyzmie istnieje również kult Maryi Panny, jednak odrzucany jest dogmat o jej Niepokalanym Poczęciu i Wniebowzięciu, zniesione zostały dogmaty przyjęte przez Kościół zachodni po rozłamie z Kościołem wschodnim. Starokatolicy oddają cześć także aniołom, apostołom, męczennikom i świętym. Kościół umożliwia spowiedź w konfesjonale, ale wiernym odpuszcza się grzechy także w trakcie mszy podczas spowiedzi powszechnej. Kościoły starokatolickie nie uznają nieomylności i władzy papieży. Kościół Starokatolicki w Republice Czeskiej jest ściśle związany z Kościołem Anglikańskim w Czechach. Kościół utrzymuje wspólnotę komunijną właśnie ze Wspólnotą Anglikańską, a także z Kościołem Starokatolickim Mariawitów, Polskim Narodowym Kościołem Katolickim oraz Niezależnym Kościołem Filipińskim.

  Parafia św. Cyryla i Metodego w Brnie - parafia Kościoła Starokatolickiego w Republice Czeskiej. Proboszczem parafii jest ks. Rostislav K. Toman. Nabożeństwa od 1992 roku sprawowane są w niedzielę o godz. 10:00 w ekumenicznej (dzielonej z Kościołem rzymskokatolickim) kaplicy św. Cyryla i Metodego przy ul. Rolnickiej w Brnie.Konferencja Kościołów Europejskich (ang. Conference of European Churches) (CEC) – ekumeniczny ruch europejskich Kościołów chrześcijańskich (z wyjątkiem Kościoła katolickiego) powstały w latach 50. XX wieku.


  Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół chrześcijański nurtu katolickiego prawnie działający na terenie Polski i Francji. Obecnie liczy około 30 tysięcy wyznawców, głównie na Mazowszu. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Płock, gdzie rezyduje biskup naczelny ojciec Michał Maria Ludwik Jabłoński. Organem prasowym wspólnoty jest kwartalnik Mariawita.
  Praga (czes. i słow. Praha, niem. Prag) – stolica i największe miasto Czech, położone w środkowej części kraju, nad Wełtawą. Jest miastem wydzielonym na prawach kraju, będąc jednocześnie stolicą kraju środkowoczeskiego.
  Havlíčkův Brod (do 1945 Německý Brod, niem. Deutsch Brod) – miasto w Czechach, w kraju Vysočina. Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 6 496 ha, a liczba jego mieszkańców 24 356 osób.
  Kościół Starokatolicki na Słowacji (sk: Starokatolícka cirkev na Slovensku) - kościół starokatolicki, będący współzałożycielem Światowej Rady Narodowych Kościołów Katolickich. Kościół liczy 1,7 tys. członków. Wspólnota wydaje miesięcznik Slovenské katolícke noviny oraz rocznik Slovenské katolícke listy. Zwierzchnikiem kościoła jest arcybiskup dr Augustín Bačinský, siedziba kościoła znajduje się w Nitrze.
  Bóg lub bóstwo – istota nadprzyrodzona, której istnienie postuluje większość religii. Zajmuje się nim teologia i filozofia, gdzie jest ono uważane za zagadnienie metafizyczno-egzystencjalne. Ze względu na duże zróżnicowanie rozumienia tego pojęcia, trudno jest o jego jednoznaczną definicję (co dodatkowo utrudniają założenia teologiczne związane z tym zagadnieniem, pochodzące z poszczególnych religii). Jako najbardziej różniące się od siebie, należy wyodrębnić definicje używane przez religie politeistyczne i monoteistyczne, deizm, panteizm oraz panenteizm.
  Starokatolicyzm – nurt katolicyzmu, powstały w 1870 roku w wyniku sprzeciwu części Kościoła rzymskokatolickiego wobec ogłoszenia przez sobór watykański I dogmatu o nieomylności i prymacie papieża.
  Grzech – przekroczenie konkretnych norm moralnych i religijnych. Pojęcie najczęściej używane w dziedzinie religijnej. W religiach, w których Bóg jest bytem osobowym, jak judaizm i chrześcijaństwo, grzech oznacza dobrowolne zerwanie przymierza z Bogiem poprzez dokonanie jakiegoś złego czynu. W religiach tych grzech powoduje oddalenie od życia, którego źródłem jest Bóg.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.053 sek.