• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kościół Starokatolicki w RP  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, PNKK (ang. Polish National Catholic Church, PNCC) – Kościół starokatolicki działający na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki i Kanady którego znaczną część wiernych stanowią przedstawiciele Polonii w Ameryce Północnej. Obecnie Kościół prowadzi też działalność we Włoszech, gdzie posiada 3 parafie. Od 13 stycznia 2012 pod jurysdykcją PNKK znajduje się Polski Narodowy Katolicki Kościół w Polsce. Kościół utrzymuje jedność wiary i moralności z Kościołem Polskokatolickim w RP.

  Kościół Starokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół polskokatolicki prawnie działający na terenie Polski i posiadający placówki zagraniczne na Białorusi i w Szkocji, wpisany pod pozycją 110 w dniu 1 kwietnia 1996 do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych w Polsce, prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zwierzchnikiem Kościoła jest ks. bp Marek Jan Kordzik.

  Parafia św. Marcina z Tours w Nowogródku – parafia Kościoła Starokatolickiego w RP działająca na terenie Białorusi. Jest to jedyna placówka zagraniczna tego Kościoła. Obecnie na terenie Białorusi mieszka ok. 50 starokatolików. Msze św. w obrządku ambrozjańskim w języku łacińskim sprawowane są w soboty o godz. 19:00 i niedziele o godz. 11:00. W święta kościelne nabożeństwa odbywają się o godz. 18:00.Działy Czarnowskie – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie wołomińskim, w gminie Dąbrówka.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 Polski Kościół Starokatolicki
 • 1.2 Kościół Starokatolicki w RP
 • 2 Nauka Kościoła Starokatolickiego w RP
 • 2.1 Uroczystości i święta Kościoła Starokatolickiego w RP
 • 3 Działalność społeczna i charytatywna
 • 4 Biskupi Kościoła Starokatolickiego
 • 5 Duchowni
 • 6 Synod Ogólnopolski Kościoła Starokatolickiego w RP
 • 7 Administracja Kościoła
 • 7.1 Parafie i punkty duszpasterskie w Polsce
 • 7.2 Parafie i punkty duszpasterskie za granicą
 • 8 Przypisy
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Konurbacja górnośląska (katowicka, śląska, śląsko-dąbrowska) – konurbacja w południowej Polsce, w województwie śląskim, położona w większości na Wyżynie Śląskiej. W skład konurbacji wchodzą historyczne tereny Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego oraz Jaworzna.Męczennik (gr. μάρτυς, mártus, łac. martyr: „świadek” – osoba, która zginęła lub cierpiała w obronie swoich wierzeń lub przekonań.

  Historia[]

  Polski Kościół Starokatolicki[]

  Kościół Starokatolicki w RP jest kontynuatorem misji Polskiego Kościoła Starokatolickiego, który powstał w 1933 w wyniku rozłamu w polskiej diecezji misyjnej Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego.

  Pierwszym biskupem Polskiego Kościoła Starokatolickiego był Władysław Faron, który opuścił struktury PNKK w 1931 roku. W okresie międzywojennym Polski Kościół Starokatolicki działał w ramach nieformalnej unii z parafią katowicką księdza Józefa Kostorza ze Starokatolickiego Kościoła w Niemczech. Po zakończeniu II wojny światowej Polski Kościół Starokatolicki wszedł w unię kościelną z polskimi kościołami starokatolickimi: Starokatolickim Kościołem Mariawitów i diecezją misyjną Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. W 1948 doszło jednak do jej zerwania po tym jak biskup Faron wraz z kilkoma księżmi przystąpił do Kościoła Rzymskokatolickiego. Zwierzchnikiem Polskiego Kościoła Starokatolickiego został biskup Zygmunt Szypold. Przed śmiercią powrócił on do Kościoła Rzymskokatolickiego. Po jego śmierci władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zawiesiły działalność Kościoła (1965), powołując się na brak władzy zwierzchniej. Wierni Polskiego Kościoła Starokatolickiego albo przeszli do innych kościołów, albo praktykowali wiarę w podziemiu, aż do momentu wznowienia oficjalnej działalności Kościoła, dokonanej poprzez wpis do rejestru Kościołów i Związków Wyznaniowych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przez ks. bpa Wojciecha Kolma w 1996 roku. W Hamburgu pomimo zawieszenia działalności Kościoła działalność duszpasterską kontynuował ks. Klaudiusz Perendyk, który później przystąpił do Kościoła Prawosławnego. Konsekwencja zawieszenia działalności Kościoła Starokatolickiego była bardzo dotkliwa, bowiem Kościół utracił wiele obiektów sakralnych, które zostały często bezprawnie przejęte przez Kościół Polskokatolicki i Rzymskokatolicki.

  Kościół Starokatolicki Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej – kościół chrześcijański nurtu katolickiego prawnie działający na terenie Polski i Francji. Obecnie liczy około 30 tysięcy wyznawców, głównie na Mazowszu. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Płock, gdzie rezyduje biskup naczelny ojciec Michał Maria Ludwik Jabłoński. Organem prasowym wspólnoty jest kwartalnik Mariawita.Newcastle upon Tyne – miasto w Wielkiej Brytanii (Anglia) nad rzeką Tyne, w pobliżu jej ujścia do Morza Północnego w hrabstwie metropolitalnym Tyne and Wear.

  Kościół Starokatolicki w RP[]

  W 1996 ksiądz Wojciech Kolm dokonał wpisu wspólnoty pod nazwą Kościoła Starokatolickiego w RP do Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych MSWiA, a decyzją Synodu Kościoła w 1999 został wybrany biskupem i przyjął sakrę z rąk niemieckiego biskupa Pozajurysdykcyjnego Zakonu Mariawitów w Niemczech Norberta Szuwarta. Jego działalność kościelna związana była z szeregiem nadużyć, zarówno religijnych, jak i prawnych. Kierowanie przez niego Kościołem praktycznie zakończyło się w 2000, gdy trafił do więzienia za przestępstwa na tle obyczajowym. Dopiero w 2006 sąd kościelny usunął go z urzędu zwierzchnika i ekskomunikował.

  Kamienna Góra (tuż po wojnie Kamienogóra bądź Kamieniogóra, niem. Landeshut) – miasto i gmina w województwie dolnośląskim, w powiecie kamiennogórskim, w Kotlinie Kamiennogórskiej, u podnóża Gór Kruczych będących częścią Gór Kamiennych w Sudetach Środkowych.Norbert Udo Maria Szuwart (ur. 15 stycznia 1942 w Bochum) – niemiecki duchowny mariawicki, arcybiskup Kościoła Zakonu Mariawitów w Niemczech.

  Od 2000 pełniącym obowiązki zwierzchnika jest biskup Marek Kordzik, jednak w rejestrze Kościołów i innych związków wyznaniowych jako głowa kościoła figuruje od 25 lipca 2006, gdyż konieczny był jego wybór na Synodzie Ogólnopolskim, zgodnie z wymaganiami ówcześnie obowiązującego prawa kościelnego.

  W 2009 bp Marek Kordzik dokonał reformy administracyjnej Kościoła i uporządkowania spraw duszpasterskich. W Wielki Czwartek tegoż roku powołano parafię św. Ojca Pio i Chrystusa Króla Najwyższego i Wiecznego Arcykapłana w Chorzowie – obecnie w Bytomiu (z przeniesienia wspólnoty parafialnej z Grudziądza), a miesiąc później erygowano parafię Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Działach Czarnowskich, działającą przy domu spokojnej starości. W tym samym czasie udało się erygować jeszcze parafię Kościoła w Kamiennej Górze. W listopadzie 2011 powstały także punkty duszpasterskie w Białej Wielkiej i w Warszawie.

  Bóg Ojciec, Pan Bóg (łac. Deus Pater) – jedna z Trzech Osób Boskich czczonych przez większość wyznań chrześcijańskich.Chrześcijaństwo, chrystianizm (gr. Χριστιανισμóς, łac. Christianitas) – monoteistyczna religia objawienia, bazująca na nauczaniu Jezusa Chrystusa zawartym w kanonicznych ewangeliach. Jej wyznawcy uznają w nim obiecanego Mesjasza i Zbawiciela, który ustanowił Królestwo Boże poprzez swoje Zmartwychwstanie. Kanon wiary chrześcijańskiej został spisany w Nowym Testamencie i przekazywany jest przez Kościoły.

  Decyzją władz Kościoła, w środę 27 czerwca 2012 roku w Działach Czarnowskich odbył się IV Ogólnopolski Synod Kościoła Starokatolickiego w RP. W trakcie głosowania Zwierzchnikiem Kościoła Starokatolickiego został ponownie wybrany bp Marek Jan Kordzik (kadencja 2012-2018). W trakcie dyskusji omówiono bieżące sprawy, a także zastanawiano się nad kierunkiem rozwoju wspólnot parafialnych i misyjności Kościoła w najbliższych latach.

  Wspólnota starokatolicka Narodzenia Pańskiego w Warszawie – wspólnota Kościoła Starokatolickiego w RP w Warszawie. Do parafii należą wyznawcy z aglomeracji warszawskiej, jest to także parafia w ramach której modlą się klerycy Kościoła Starokatolickiego. Msze św. sprawowane są w ramach duszpasterstwa domowego na terenie miasta zgodnie z ogłoszeniami administratora. Wspólnota jest częścią parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Działach Czarnowskich.Starokatolicyzm – nurt katolicyzmu, powstały w 1870 roku w wyniku sprzeciwu części Kościoła rzymskokatolickiego wobec ogłoszenia przez sobór watykański I dogmatu o nieomylności i prymacie papieża.

  W 2013 roku pod jurysdykcję Kościoła Starokatolickiego w RP została przyjęta parafia starokatolicka św. Marcina z Tours w Nowogródku na Białorusi, a w 2015 Polskokatolicka Parafia pw. Czarnej Madonny z Częstochowy w Glasgow (wcześniejsza nazwa - Anglokatolicka Parafia pw. Czarnej Madonny z Częstochowy) ze Szkocji, która w dniu 1 czerwca 2016 roku przeszła pod jurysdykcję Katolickiego Kościoła Narodowego w Polsce.

  Parafia Katedralna Podwyższenia Krzyża Świętego w Łodzi – parafia Kościoła Starokatolickiego w RP. Msze św. sprawowane są w kaplicy katedralnej w niedzielę i święta o godz. 11.00, a w środę o godz. 18.00. W kaplicy przy ul. Wólczańskiej nabożeństwa odbywają się w niedzielę o 15.00 oraz w czwartek o godz. 18.00. Parafia jest główną i obecnie najstarszą nieprzerwanie działającą placówką Kościoła Starokatolickiego w RP.Bytom (łac. Bitom, Bithom, niem. Beuthen, śl-niem. Beuthn, śląs. Bytůń) – miasto na prawach powiatu, położone w południowej Polsce, na Górnym Śląsku, w województwie śląskim, na Wyżynie Śląskiej, w centrum konurbacji górnośląskiej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Hamburg (łac. Hammonia; dolnoniem. Hamborg [ˈhaˑmbɔːχ]), właściwie Wolne i Hanzeatyckie Miasto Hamburg (niem. Freie und Hansestadt Hamburg) – miasto w północnych Niemczech na prawach kraju związkowego niedaleko ujścia Łaby do Morza Północnego. Wolne miasto i zarazem związkowy kraj niemiecki (pow. 755 km², ludność 1,74 mln – drugie po Berlinie). Największy port morski kraju (75 mln ton przeładunku), wielki ośrodek przemysłowy (statki, elektrotechnika, przetwórstwo ropy, przemysł spożywczy) i finansowy. W 2011 roku miasto to otrzymało tytuł Europejskiej Stolicy Czystości.
  Parafia Czarnej Madonny z Częstochowy w Glasgow – parafia polskokatolicka Kościoła Starokatolickiego w RP działająca na terenie Szkocji w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii. Budynek, w którym parafia prowadzi życie liturgiczne należy prawnie do prezbiteriańskiego Kościoła Szkocji. Msze św. w języku polskim są sprawowane w zwyczajnej formie rytu rzymskiego w każdą niedzielę o godzinie 14:00 i dni powszednie o godzinie 18:30.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Kościół Zakonu Mariawitów w Niemczech – wspólnota starokatolicka, działająca na terenie Niemiec, Szwecji i Paragwaju. Siedzibą władz Kościoła jest miasto Kolonia, gdzie rezyduje arcybiskup ojciec Udo Maria Norbert Szuwart.
  Zgierz – miasto i gmina w województwie łódzkim, w powiecie zgierskim, nad Bzurą, graniczące od południa z Łodzią, wchodzące w skład aglomeracji łódzkiej. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do ówczesnego województwa miejskiego łódzkiego. Zgierz uzyskał prawa miejskie przed rokiem 1318 i jest jednym z najstarszych miast w regionie.
  Sakrament (łac. sacramentum) – w chrześcijaństwie obrzęd religijny rozumiany jako widzialny znak lub sposób przekazania łaski Bożej, ustanowiony, zgodnie z wiarą, przez Chrystusa.
  Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.

  Reklama