• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kościół Protestancki w Holandii

  Przeczytaj także...
  Westerkerk (pol. Kościół zachodni) – kościół protestancki, należy do Nederlands Hervormd Kerk (Holenderski Kościół Reformowany) w Amsterdamie, zbudowany w latach 1620-1631. Znajduje się w dzielnicy Amsterdamu o nazwie Jordaan, na brzegu kanału o nazwie Prinsengracht ("kanał książąt").Amsterdam – największe miasto Holandii i jej stolica konstytucyjna. Wszystkie instytucje rządowe oraz przedstawicielstwa obcych państw znajdują się w Hadze.
  Światowy Alians Kościołów Reformowanych – wspólnota 214 Kościołów reformowanych wyrosłych na gruncie XVI-wiecznej reformacji, a w szczególności teologii Jana Kalwina. Siedziba organizacji znajduje się w Genewie.
  Kościół Westerkerk w Amsterdamie

  Kościół Protestancki w Holandii (hol. Protestantse Kerk in Nederland, PKN) – Kościół ewangelicko-unijny w Holandii

  Światowa Federacja Luterańska – utworzona w 1947 r. międzynarodowa organizacja zrzeszająca kościoły wyznania luterańskiego ze wszystkich zakątków świata. Światowa Federacja Luterańska zrzesza 145 kościołów z 79 krajów, a więc ponad 70 milionów wiernych. Siedziba ŚFL znajduje się w Genewie. Światowa Federacja Luterańska prowadzi dialog pomiędzy wspólnotami luterańskimi, zawiera porozumienia z innymi wyznaniami, prowadzi akcje ekumenizacyjne i misyjne. Członkiem Światowej Federacji Luterańskiej jest polski Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP.Język niderlandzki (nid. Nederlandse taal, Nederlands, niekiedy również określany jako język holenderski, język flamandzki) – język indoeuropejski z grupy języków germańskich zaliczany do języków dolnoniemieckich. Językiem niderlandzkim posługuje się ok. 27 milionów ludzi. Dla 23 milionów jest językiem ojczystym (pierwszym) lub językiem kultury i literatury, a dla kolejnych 4 milionów drugim językiem. Większość użytkowników tego języka mieszka na zachodzie Europy. Niderlandzki jest oficjalnym językiem urzędowym w Holandii i Belgii (Flandria), a poza Europą w Surinamie i dawnych Antylach Holenderskich, czyli Bonaire, Curaçao, Sabie, Sint Eustatius, Sint Maarten i Arubie. Niderlandzki jest blisko spokrewniony z językiem niemieckim i wykazuje podobieństwo do angielskiego i duńskiego. Języki o mniejszym zasięgu, które są blisko spokrewnione z niderlandzkim to afrikaans (do 1925 uważany za lokalną odmianę niderlandzkiego) i fryzyjski (w mniejszym stopniu, gdyż nie należy do języków dolnofrankońskich).

  Wspólnota została utworzona 1 maja 2004 w wyniku połączenia Holenderskiego Kościoła Reformowanego, Reformowanych Kościołów w Holandii i Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła w Królestwie Holandii. Proces zjednoczeniowy trwał od 1961. Kongregacje luterańskie tworzą Synod Luterański, który ma przedstawicieli w Synodzie Kościoła Protestanckiego. PKN należy do Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych i Światowej Federacji Luterańskiej.

  Holenderski Kościół Reformowany (staroniderlandzki i afrikaans: Nederduitse Gereformeerde Kerk, nider.: Nederlandse Hervormde Kerk, w skrócie: NHK) – kalwiński kościół w Holandii istniejący od lat 70. XVI wieku do 2004.Kościoły ewangelicko-unijne – kościoły protestanckie powstałe na mocy unii kościelnych, utworzone z połączenia Kościołów wywodzących się z pokrewnych lub różnych tradycji protestanckich. Najczęściej dotyczy to zjednoczenia Kościoła ewangelicko-augsburskiego (luterańskiego) i Kościoła ewangelicko-reformowanego (kalwińskiego) w jeden Kościół krajowy.

  Linki zewnętrzne[]

 • strona internetowa Kościoła Protestanckiego w Holandii (ang.)
 • strona internetowa Kościoła Protestanckiego w Holandii (niderl.)
 • strona internetowa Reformowanych Kościołów w Holandii (niderl.)
 • strona internetowa Synodu Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego (niderl.) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.032 sek.