• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kościół Prezbiteriański USA

  Przeczytaj także...
  Zbór – określenie stosowane m.in. w Polsce, Czechach (czes. sbor) i na Białorusi (biał. збор) w odniesieniu do lokalnej wspólnoty wiernych kościołów protestanckich (gmina, zgromadzenie, kongregacja) oraz niektórych ugrupowań nieprotestanckich, historycznie wywodzących się z protestantyzmu oraz przez np. Świadków Jehowy.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Louisville – miasto we wschodniej części Stanów Zjednoczonych, największe miasto stanu Kentucky. Leży nad rzeką Ohio, która wyznacza granicę między stanami Kentucky i Indiana.

  Kościół Prezbiteriański USAdenominacja protestancka wyznania kalwińskiego. Jest największym kościołem prezbiteriańskim w Stanach Zjednoczonych. Kościół został założony w 1983 roku, w wyniku połączenia dwóch innych kościołów prezbiteriańskich.

  Na koniec 2009 roku, kościół posiadał 1 952 287 członków i 21.064 ordynowanych duchownych w 10.657 zborach. Siedziba kościoła znajduje się w Louisville. Kościół jest członkiem Narodowej Rady Kościołów w Stanach Zjednoczonych, Światowej Wspólnoty Kościołów Reformowanych i Światowej Rady Kościołów.

  Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.Narodowa Rada Kościołów Chrześcijańskich w Stanach Zjednoczonych Ameryki (ang. National Council of the Churches of Christ in the USA, NCC) – powstała w 1950 r. komisja ekumeniczna skupiająca 35 organizacji kościołów chrześcijańskich tradycji protestanckiej, prawosławnej i katolickiej w Stanach Zjednoczonych. Siedziba NCC znajduje się w Nowym Jorku. Organizacja należy do Światowej Rady Kościołów. Przewodniczącym Rady jest ks. dr Robert William Edgar.


  Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Denominacja – reforma walutowa, polegająca na zastąpieniu dotychczasowej waluty kraju nową, bez ingerencji w kurs walutowy. Denominacji nie należy mylić z dewaluacją, ta bowiem zakłada realne obniżenie wartości waluty krajowej wobec innych walut, podczas gdy denominacja ma charakter usprawnienia czysto technicznego, a wszelkie obniżki mają w tym wypadku charakter wyłącznie nominalny.
  Światowa Rada Kościołów (ang. World Council of Churches) – ekumeniczna organizacja chrześcijańska, założona w 1948 w Amsterdamie.
  Światowa Wspólnota (Komunia) Kościołów Reformowanych – wspólnota Kościołów reformowanych, prezbiteriańskich, kongregacjonalnych, waldensów, unijnych i jednoczących ("united and uniting"), która powstała z połączenia Światowego Aliansu Kościołów Reformowanych i Reformowanej Rady Ekumenicznej. Połączenie dokonało się podczas konwencji odbywającej się w dniach 18–27 czerwca 2010 roku w Grand Rapids. W skład organizacji wchodzi 227 Kościołów, reprezentujących 80 mln wiernych w 108 krajach.
  Kalwinizm, ewangelicyzm reformowany – jedna z ważniejszych doktryn i wyznań protestanckich. Kalwinizm zaliczany jest do ewangelicyzmu historycznego, tj. wyznań wywodzących się wprost z reformacji. Dzieli się na trzy główne nurty: kościoły prezbiteriańskie, kościoły reformowane i kościoły kongregacjonalne.
  Prezbiterianizm lub Kościół Prezbiteriański – część protestanckich kościołów reformowanych. Władze w kościołach sprawują wybierani przez wiernych starsi. Kościoły Prezbiteriańskie zaczęły rozprzestrzeniać się w XVI wieku, impulsem do tego była reformacja zapoczątkowana przez Marcina Lutra w 1517 roku. Głównym propagatorem był John Knox, który był Szkotem, studiował on z Janem Kalwinem w Genewie.
  Ordynacja – ogólna nazwa podnoszenia ludzi świeckich do godności duchownych. W protestantyzmie jest to odpowiednik katolickich święceń kapłańskich. W judaizmie oznacza przyznanie pełnych praw rabinom.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.