• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Województwo wielkopolskie – województwo utworzone w 1999 w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu środkowej Warty; dzieli się na 4 miasta na prawach powiatu, 31 powiatów i 226 gmin, które zamieszkuje 3 447 441 osób (31 marca 2011); siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Poznań.Wyższe Seminarium Teologiczne im. Jana Łaskiego w Warszawie – protestanckie seminarium teologiczne należące do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, budynek szkoły znajduje się przy ul. Słonecznej 12 B w Konstancinie-Jeziornie, zaś biura szkoły przy ul. Mokotowskiej 12 w Warszawie.
  Kościół ewangelicko-metodystyczny Łaski Bożej w Ostródzie

  Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Rzeczypospolitej Polskiejkościół protestancki nurtu metodystycznego, będący członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej. W 2014 roku Kościół liczył 4415 wiernych w 42 parafiach.

  Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie powstało 1 stycznia 1999 r. w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 182 km² i jest jednym z mniejszych w Polsce (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 298 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).Województwo lubuskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, województwo o najmniejszej liczbie ludności – według danych z 31 grudnia 2012 r. miało 1,02 mln mieszkańców. Obejmuje obszar o powierzchni 13 987,88 km². Siedzibą wojewody jest Gorzów Wielkopolski, a władz samorządu województwa – Zielona Góra.

  Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik „Pielgrzym Polski”, publikacje książkowe ukazują się w Wydawnictwie „Pielgrzym Polski”. Przy Kościele działa Szkoła Języka Angielskiego, podlegającą Radzie Kościoła. Szkoła ta używa nazwy własnej „English Language College”. Zwierzchnikiem Kościoła jest superintendent naczelny ks. Andrzej Malicki.

  Bóg lub bóstwo – istota nadprzyrodzona, której istnienie postuluje większość religii. Zajmuje się nim teologia i filozofia, gdzie jest ono uważane za zagadnienie metafizyczno-egzystencjalne. Ze względu na duże zróżnicowanie rozumienia tego pojęcia, trudno jest o jego jednoznaczną definicję (co dodatkowo utrudniają założenia teologiczne związane z tym zagadnieniem, pochodzące z poszczególnych religii). Jako najbardziej różniące się od siebie, należy wyodrębnić definicje używane przez religie politeistyczne i monoteistyczne, deizm, panteizm oraz panenteizm.Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Kaplica Dobrego Pasterza w Warszawie
  Zbór im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 1.1 Zwierzchnicy Kościoła
 • 2 Nauka Kościoła
 • 3 Duchowni
 • 4 Administracja i władze Kościoła
 • 4.1 Władze Kościoła
 • 4.2 Honorowi zwierzchnicy
 • 4.3 Podział administracyjny
 • 5 Siedziba
 • 6 Piśmiennictwo o Kościele
 • 7 Uwagi
 • 8 Przypisy
 • 9 Linki zewnętrzne
 • Historia[]

  Polski Kościół Ewangelicko-Metodystyczny sięga swymi korzeniami do działalności Południowego Episkopalnego Kościoła Metodystycznego z USA. Za początek metodyzmu w Polsce uznaje się 20-lecie międzywojenne, kiedy zorganizowano Pierwszą Polską Konferencję Doroczną w 1922 roku w Warszawie. Stosunek Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP reguluje ustawa z dnia 30 czerwca 1995 roku (Dz. U. nr 97, poz 479). Z innymi kościołami Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP utrzymuje braterskie więzi i współpracuje na rzecz pojednania wszystkich chrześcijan.

  Ks. bp Edward Puślecki (ur. 28 stycznia 1951 roku w Katowicach) – biskup i superintendent naczelny (zwierzchnik) Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP (1989-2013), obecnie honorowy zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, członek prezydium i sekretarz Polskiej Rady Ekumenicznej. Od 1990 roku dyrektor English Language College, szkoły językowej popularnie nazywanej w Warszawie metodystami. Jest członkiem Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Polskiej Rady Ekumenicznej.Ewangelikalizm, chrześcijaństwo ewangelikalne, pot. chrześcijaństwo ewangeliczne – jest nurtem pobożnościowym w protestantyzmie, opartym na specyficznej duchowości. W większości protestantyzm ewangelikalny jest nurtem konserwatywnym i sprzeciwia się tendencjom liberalnego chrześcijaństwa, które zaznaczają się w głównym nurcie protestantyzmu. Powstał na gruncie purytanizmu, ortodoksji protestanckiej i pietyzmu. Niektóre jego elementy pobożnościowe w 2. połowie XX wieku przyjęły się także poza protestantyzmem.

  Zwierzchnicy Kościoła[]

 • 1922-1926 – ks. sup. William Beauchamp
 • 1926-1934 – ks. sup. Urban Darlington
 • 1934-1939 – ks. sup. Artur Moore
 • 1941-1948 – ks. sup. Konstanty Najder
 • 1948-1949 – ks. Teodor Wickstrom
 • 1949-1954 – ks. sup. Józef Naumiuk
 • 1954-1956 – ks. Gustaw Burchardt
 • 1957-1969 – ks. sup. dr Józef Szczepkowski
 • 1969-1983 – ks. sup. prof. dr hab. Witold Benedyktowicz
 • 1983-1989 – ks. sup. Adam Kuczma
 • 1989-2013 – ks. bp dr Edward Puślecki
 • od 2013 – ks. sup. Andrzej Malicki
 • Ulica Mokotowska – ulica w dzielnicy Śródmieście w Warszawie. Ulica jest jako całość założenia urbanistycznego wpisana do rejestru zabytków pod nr 312.Polska Rada Ekumeniczna (PRE) − organizacja ekumeniczna zrzeszająca polskie Kościoły protestanckie, starokatolickie i prawosławne; działająca od czasów II wojny światowej, zarejestrowana w 1946. PRE opowiada się za wolnością religijną.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gustaw Burchardt (ur. 31 marca 1904 w Błaszkach, zm. 28 maja 1974 w Toruniu) – polski duchowny luterański i metodystyczny, w latach 1954–1956 superintendent naczelny Kościoła Metodystycznego w PRL.
  Pentekostalizm (ruch zielonoświątkowy) – odłam chrześcijaństwa wyrosły i zakorzeniony w ewangelikalnym protestantyzmie.
  Parafia Ewangelicko-Metodystyczna w Ścinawce Średniej – zbór metodystyczny działający w Ścinawce Średniej, należący do okręgu zachodniego Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP.
  Ruch uświęceniowy (ang. Holiness Movement) – powstały w połowie XIX wieku ruch wewnątrz chrześcijaństwa stanowiący zbiór wierzeń i praktyk, wywodzących swe źródła z metodyzmu, a pośrednio z chrześcijańskiego ruchu przebudzeniowego tamtego okresu. Ruch kładzie nacisk zgodnie z przekonaniem Johna Wesleya, że każdy chrześcijanin powinien dążyć do osiągnięcia doskonałości chrześcijańskiej rozumianej praktycznie jako codzienne osobiste uświęcanie każdego wierzącego. Szczególnie zwraca uwagę na konieczność osobistego nawrócenia i pobożnego życia.
  Waldemar Eggert – polski duchowny metodystyczny, pastor zborów ewangelicko-metodystycznych w Ostródzie, Łukcie i Słoneczniku, członek Rady Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP oraz rady superintendentów.
  Powiat malborski – powiat w Polsce (województwo pomorskie), utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Malbork. W 2002 z części obszaru powiatu malborskiego utworzono powiat sztumski.
  Ks. sup. Adam Kuczma (ur. 1924) – polski duchowny metodystyczny i działacz ekumeniczny. W latach 1983–1989 superintendent naczelny (zwierzchnik) Kościoła Metodystycznego w Polsce. W latach 1986–1989 był prezesem Polskiej Rady Ekumenicznej. Zasiadał w gremiach kierowniczych Konferencji Kościołów Europejskich (1974–1992). W latach 1988–1990 członek Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.048 sek.