• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kościół Anglii  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Diecezja Rochester (ang. Diocese of Rochester) - diecezja Kościoła Anglii południowo-wschodniej Anglii, w metropolii Canterbury. Powstała w 604 roku w ramach Kościoła rzymskokatolickiego, w okresie reformacji stała się diecezją anglikańską. Obecnie obejmuje zachodnią część hrabstwa Kent, a także dwie gminy (boroughs) we wschodniej części Londynu.Diecezja Chichester (ang. Diocese of Chichester) - diecezja Kościoła Anglii w południowej Anglii, w metropolii Canterbury. Obejmuje hrabstwo Sussex. Diecezja powstała w 1075 roku w ramach Kościoła rzymskokatolickiego, w czasie reformacji stała się diecezją anglikańską.

  Kościół Anglii (ang. Church of England, łac. Ecclesia Anglicana) – najstarszy i największy z Kościołów anglikańskich. Członek i wiodący przedstawiciel Wspólnoty Anglikańskiej; członek Wspólnoty Porvoo, grupującej dwanaście Kościołów anglikańskich i luterańskich.

  Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie kto był pierwszym władcą Anglii, gdyż kolejni władcy Wessexu, powiększali swoje wpływy i umacniali pozycję wśród państw heptarchii. W histografii jako pierwsi najczęściej wymieniani są:Prezbiterianizm lub Kościół Prezbiteriański – część protestanckich kościołów reformowanych. Władze w kościołach sprawują wybierani przez wiernych starsi. Kościoły Prezbiteriańskie zaczęły rozprzestrzeniać się w XVI wieku, impulsem do tego była reformacja zapoczątkowana przez Marcina Lutra w 1517 roku. Głównym propagatorem był John Knox, który był Szkotem, studiował on z Janem Kalwinem w Genewie.

  Spis treści

 • 1 Zasięg
 • 2 Charakterystyka
 • 3 Struktura
 • 4 Podział administracyjny Kościoła
 • 4.1 Metropolia Canterbury
 • 4.2 Metropolia Yorku
 • 5 Zwierzchnicy Kościoła Anglii
 • 6 Zobacz też
 • 7 Linki zewnętrzne
 • Zasięg[]

  Zasięg terytorialny Kościoła Anglii obejmuje przede wszystkim Anglię, choć granice niektórych diecezji wykraczają poza Wielką Brytanię. Do Kościoła Anglii przynależą również niemal wszyscy anglikanie żyjący w kontynentalnej Europie, w tym w Polsce. Jego zwierzchnictwo uznają również struktury anglikańskie w Maroku i kilku państwach Azji. Parafie poza Wielką Brytanią są zgrupowane w większości w diecezji Gibraltaru w Europie.

  Prawo kanoniczne – w Kościołach chrześcijańskich różnych tradycji system norm prawnych określających funkcjonowanie poszczególnych Kościołów, prawa i obowiązki poszczególnych członków (duchownych i świeckich), sposób zarządzania Kościołem, jego strukturę, przestępstwa i kary za nie oraz elementarne przepisy liturgiczne.Diecezja Coventry (ang. Diocese of Coventry) - diecezja Kościoła Anglii, wchodząca w skład metropolii Canterbury. Obejmuje hrabstwo Warwickshire, a także miasto Coventry, leżące w hrabstwie West Midlands.

  Kościół Anglii nie obejmuje natomiast swoim zasięgiem pozostałych trzech części składowych Wielkiej Brytanii. W Walii działa odrębny anglikański Kościół w Walii, zaś w Irlandii (w tym Irlandii Północnej) Kościół Irlandii. W Szkocji anglikanie przynależą do Szkockiego Kościoła Episkopalnego, którego nie należy mylić z Kościołem Szkocji. Ten ostatni należy do zupełnie innego nurtu protestantyzmu, a mianowicie do kręgu Kościołów kalwińskich i prezbiteriańskich.

  Diecezja Ely (ang. Diocese of Ely) – diecezja Kościoła Anglii, należąca do metropolii Canterbury. W przełożeniu na świecki podział administracyjny obejmuje przede wszystkim hrabstwo Cambridgeshire, a także niewielkie fragmenty hrabstw Norfolk, Essex i Bedfordshire. Została ustanowiona w 1109 roku jako diecezja katolicka, podczas reformacji weszła w skład Kościoła Anglii.Diecezja Derby (ang. Diocese of Derby) - diecezja Kościoła Anglii, wchodząca w skład metropolii Canterbury. Obejmuje hrabstwo Derbyshire.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Archidiakon (gr. arche - pierwszeństwo) – urząd kościelny, który pojawił się pod tą nazwą około IV wieku. Archidiakon był zarządcą diecezji.
  Papież (Ojciec Święty) (łac. Summus Pontifex, od staroż. Pontifex Maximus; wł. papa, gr. pappas; forma funkcjonująca w języku polskim pochodzi od czeskiego papež) – biskup Rzymu, zwierzchnik Kościoła katolickiego, głowa Stolicy Apostolskiej oraz Suweren Państwa Miasto Watykan. Obecnym papieżem jest Franciszek.
  Diecezja Exeter (ang. Diocese of Exeter) - diecezja Kościoła Anglii, należąca do metropolii Canterbury i położona w południowo-zachodniej Anglii. Jej granice pokrywają się ze świeckim hrabstwem ceremonialnym Devon. Biskupstwo w Exeter zostało ustanowione w 1050 roku na mocy decyzji króla Edwarda Wyznawcy, przy czym do czasów reformacji było to biskupstwo katolickie, potem zaś weszło w skład Kościoła Anglii.
  Katolicyzm – doktryna Kościoła chrześcijańskiego – jedna z dwóch grup Kościołów, obok Kościoła prawosławnego, powstałych w wyniku rozłamu w Kościele chrześcijańskim w 1054 (tzw. schizmy wschodniej). Jedna z największych grup wyznań chrześcijańskich, obok prawosławia i protestantyzmu oraz ogół zasad wiary i życia religijnego do których odwołuje się Kościół Kościół katolicki wraz z Kościołami wschodnimi pozostającymi z nim w pełnej jedności, wspólnoty tradycjonalistyczne, starokatolickie oraz część anglikańskich, liberalnych i niezależnych.
  Sukcesja apostolska – w katolicyzmie, prawosławiu, starokatolicyzmie, anglikanizmie i niektórych kościołach protestanckich tradycji luterańskiej: legitymizacja władzy biskupiej poprzez przekazywanie jej w hierarchii kościelnej od apostołów.
  Diecezja Canterbury (ang. Diocese of Canterbury) – diecezja metropolitalna Kościoła Anglii w południowo-wschodniej Anglii. Powstała w 597 roku w ramach Kościoła rzymskokatolickiego, zaś w okresie reformacji stała się diecezją anglikańską. Obecnie obejmuje wschodnią część hrabstwa Kent.
  Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.