• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kościół św. Jakuba Apostoła w Brzesku

  Przeczytaj także...
  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Nawa – składowa część kościoła położona pomiędzy prezbiterium a kruchtą, przeznaczona dla wiernych. Oprócz świątyń jednonawowych występują dwu-, trzy-, pięcio- oraz siedmionawowe.
  Okupacja wojenna (łac. occupatio bellica) – czasowe zajęcie przez siły zbrojne państwa prowadzącego wojnę całości lub części terytorium państwa nieprzyjacielskiego i wprowadzenie tam swojej władzy.

  Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Brzesku – znajdujący się w Brzesku (XIV w.). Podobno pierwszy kościół został wzniesiony około 1400 r., o czym wspomina Jan Długosz w swych kronikach. Obiekt wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego

  Zabytek – w języku potocznym jest to każdy wytwór działalności człowieka, będący świadectwem minionej epoki (pamiątką przeszłości), posiadający wartość historyczną, artystyczną, naukową lub emocjonalną, przy czym kryterium czasu powstania, choć najważniejsze, nie przesądza o zdefiniowaniu zabytku. Nauki humanistyczne, a w szczególności historia sztuki nie stworzyły jednej, uniwersalnej definicji zabytku przydatnej wszystkim naukom.Brzesko – miasto w woj. małopolskim, w powiecie brzeskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Brzesko położone na Podgórzu Wiśnickim, nad rzeką Uszwicą. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. tarnowskiego. Według danych z 31 grudnia 2008 miasto miało 16 828 mieszkańców.

  Prawdopodobnie pierwszy kościół murowany powstał w 1447 r. jako fundacja wnuka Spytka z Melsztyna – Jaśka. W XVII w. za sprawą rodziny Czernych sprawujących wtedy patronat nad miastem w 1678 r. Powstała wieża przy kościele, która obecnie znajduje się po południowej stronie nawy. Wieża ta powstała podczas odbudowy kościoła po pożarze w 1655 roku.

  Leon Wałęga (ur. 25 marca 1859 w Moszczenicy, zm. 22 kwietnia 1933 w Tuchowie) – polski biskup rzymskokatolicki, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, biskup diecezjalny tarnowski w latach 1901–1933.Jan Długosz herbu Wieniawa (łac. Ioannes Dlugossius, Longinus; ur. 1 grudnia 1415 w Brzeźnicy, zm. 19 maja 1480 w Krakowie) – kronikarz, polski historyk, twórca jednego z najwybitniejszych dzieł średniowiecznej historiografii europejskiej, duchowny, geograf, dyplomata; wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka.

  W 1854 r. kościół gruntownie odnowiono. W 1863 r. budowle zniszczył kolejny pożar, ale odbudowa miała miejsce dopiero w 1900 r., by w 1904 r. ponownie spłonąć w pożarze miasta. Na nowo stanął w 1905 r., a ozdobiły go trzy dzwony ufundowane przez rodzinę Goetzów Okocimskich, poświęcone przez bp Leona Wałęgę i zarekwirowane w 1915 roku przez władzę austriacką. W 1924 r. parafianie ufundowali nowe dzwony, jednak i one nie biły długo – w czasie okupacji przepadły na rzecz Niemców.

  Goetzowie – rodzina bawarska osiadła w Czechach, później w Galicji, gdzie otrzymała szlachectwo, a następnie tytuł baronowski. Słynna z browaru założonego w 1845 w Okocimiu w rejonie Brzeska. Najbardziej znani przedstawiciele rodziny to Jan Ewangelista Goetz, Jan Albin Goetz i Antoni Jan Goetz.

  Wyposażenie kościoła pochodzi z XVIII-XX w. Ołtarz z początku XX, wykonany z drewna.

 • Kościół św. Jakuba w Brzesku, widok z tyłu

 • Figura św. Jakuba przed kościołem

 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Historia kościoła i zdjęcia • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama