• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Koło zębate  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Frez – narzędzie skrawające służące do obróbki powierzchni płaskich i kształtowych przedmiotów metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucznych. Frezy stosowane są we frezarkach.Dłutowanie – rodzaj obróbki skrawaniem polegający na skrawaniu materiału nożem umocowanym do suwaka wykonującego pionowy lub poziomy ruch posuwisto-zwrotny. Dłutowanie stosuje się do obróbki kształtów nieobrotowych jak uzębienie kół zębatych, krzywki, rowki pod wpusty itp. Obrabiarka do dłutowania nazywa się dłutownicą.
  Przykłady kół zębatych o zębach prostych i śrubowych

  Koło zębate – element czynny przekładni zębatej oraz element innych mechanizmów takich jak sprzęgło zębate, pompa zębata i innych.

  W skład koła zębatego wchodzą:

 • wieniec zębaty,
 • piasta,
 • łącznik, łączący piastę i wieniec.
 • W niektórych kołach zębatych, szczególnie tych o niewielkiej liczbie zębów i małej średnicy, nie występuje łącznik, a wieniec zębaty spełnia jednocześnie rolę piasty. Takiego rodzaju koło zębate nazywa się zębnikiem. Zębnik często nacięty jest bezpośrednio na wale i tworzy z nim integralną całość lub osadzony jest na nim za pomocą połączenia wciskowego. Koło zębate na wale osadzone jest za pomocą połączenia wpustowego, wielowypustowego lub rzadziej połączenia klinowego.

  Połączenie wciskowe - połączenie, w którym unieruchomienie części zapewnione jest przez tarcie pomiędzy ich powierzchniami. W połączeniu wciskowym elementy odkształcają się i związane z tym siły sprężystości materiału zapewniają odpowiedni docisk.Wał – część maszyny, najczęściej w kształcie walca, obracająca się wokół własnej osi wraz z zamocowanymi na niej elementami, służąca do przenoszenia momentu obrotowego. Na wale mogą być osadzone: koła zębate, piasty, tarcze hamulcowe itp.

  Wieniec zębaty składa się z zębów i wieńca, z którego zęby wystają. Przestrzenie pomiędzy zębami nazywane są wrębami.

  Spis treści

 • 1 Parametry koła zębatego
 • 2 Kształt linii zęba
 • 3 Mechanika zazębienia
 • 4 Obliczenia wytrzymałościowe
 • 4.1 Obliczenia
 • 5 Obróbka uzębień
 • 6 Przypisy
 • Przekładnia ślimakowa – przekładnia zębata o osiach prostopadłych leżących w dwóch różnych płaszczyznach. W przekładniach ślimakowych współpracują dwa elementy o odmiennej konstrukcji:Przeciąganie - obróbka wiórowa, w której cały naddatek na obróbkę skrawany jest podczas jednego przejścia narzędzia, zwanego przeciągaczem, przeprowadzana na obrabiarkach zwanych przeciągarkami. Przeciąganie stosuje się do obróbki dokładnych otworów wielobocznych, wielowypustowych, rowków wpustowych oraz do obróbki powierzchni kwadratowych zewnętrznych, np. w korbowodach, kluczach. Ze względu na znaczne koszty narzędzi przeciąganie znajduje zastosowanie wyłącznie w produkcji wieloseryjnej lub masowej.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polska Norma (oznaczana symbolem PN) – norma o zasięgu krajowym, przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną – Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Normy PN są powszechnie dostępne, ale nie bezpłatne, zaś ich dystrybucję kontroluje PKN.
  Połączenie wpustowe – połączenie rozłączne, pośrednie (elementem pośredniczącym jest wpust), spoczynkowe lub ruchowe (przesuwne).
  Spirala Archimedesa – krzywa w R 2 {displaystyle mathbb {R} ^{2}} o równaniu we współrzędnych biegunowych:
  Dłutowanie metodą Maaga – obwiedniowa metoda wykonywania kół zębatych poprzez nacinanie zębów w procesie dłutowania.
  Przekładnia zębata o zmiennym przełożeniu jest szczególnym rodzajem przekładni zębatych o specjalnych właściwościach i przeznaczeniu. Podczas gdy zwykła przekładnia jest zoptymalizowana pod kątem przenoszenia napędu na element współpracujący z maksymalną sprawnością, przekładnia o zmiennym przełożeniu może mieć za zadanie generowanie pulsacji w napędzie, cykliczne zmiany odległości osi i inne. Zakres możliwych zastosowań jest ograniczony tylko wyobraźnią wynalazcy i zawiera maszyny włókiennicze, potencjometry, przekładnie bezstopniowe, napędy rolet, napędy pras mechanicznych i silniki hydrauliczne.
  Struganie metodą Sunderlanda – obwiedniowa metoda wykonywania kół zębatych poprzez nacinanie zębów w procesie strugania.
  Ewolwenta (łac. evolvens, rozwijający) a. rozwijająca krzywej Parser nie mógł rozpoznać (Błąd konwersji. Serwer („https://pl.wikipedia.org/api/rest_”) zgłosił: „Cannot get mml. Server problem.”): k – krzywa wykreślona przez punkt leżący na prostej toczącej się po krzywej Parser nie mógł rozpoznać (MathML z przejściem w SVG lub PNG (zalecane dla nowoczesnych przeglądarek i narzędzi zwiększenia dostępności): Invalid response ("Math extension cannot connect to Restbase.") from server "/mathoid/local/v1/":): k . Krzywa A {displaystyle A} jest dla swojej ewolwenty ewolutą.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.