• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Koło małe

  Przeczytaj także...
  Definicja intuicyjna: Powierzchnia (ściślej: brzeg) kuli. Zbiór punktów oddalonych o pewną zadaną odległość (promień sfery) od wybranego punktu (środek sfery).Linia prosta lub prosta – jedno z podstawowych pojęć geometrii, szczególny przypadek nieograniczonej z obydwu stron krzywej o nieskończonym promieniu krzywizny w każdym punkcie.
  Okrąg – brzeg koła; zbiór wszystkich punktów płaszczyzny euklidesowej odległych od ustalonego punktu, nazywanego środkiem, o zadaną odległość, nazywaną promieniem.

  Small circle.svg
  Koło małe na sferze.

  Koło małe - koło powstałe przez przecięcie kuli płaszczyzną nie przechodzącą przez jej środek. W polskim piśmiennictwie używa się tego terminu niekonsekwentnie także w odniesieniu do okręgów małych, czyli okręgów powstałych przez przecięcie sfery płaszczyzną nie przechodzącą przez jej środek. W piśmiennictwie anglosaskim używa się jednak terminu small circle (okrąg mały) a nie small disk.

  Sfera niebieska (firmament, sklepienie niebieskie) – abstrakcyjna sfera o nieokreślonym promieniu otaczająca obserwatora znajdującego się na Ziemi, utożsamiana z widzianym przez niego niebem. Dawniej wierzono, że sfera niebieska jest rzeczywistą kopułą, dziś wiadomo, że jest to tylko złudzenie optyczne, a sformułowanie to jest używane jedynie w zwrotach językowych, jak np.:Almukantarat – okręgi kół małych, których płaszczyzny są równoległe do płaszczyzny koła wielkiego poziomego, zwanego horyzontem. Przechodzą przez punkty o tej samej wysokości nad horyzontem. Almukantarat jest wykorzystywany we współrzędnych azymutalnych, które z kolei odnoszą się do wyznaczania położenia punktu w odwzorowaniach kartograficznych.

  Koła małe w odróżnieniu od kół wielkich nie są prostymi geometrii sferycznej, gdyż nie wskazują najkrótszych dróg pomiędzy punktami. Przykładami takich kół na sferze niebieskiej są koła łączące punkty o tej samej wysokości nad horyzontem (almukantary) bądź koła stałej deklinacji.

  Koło wielkie – największe koło, jakie można wpisać w kulę. Jego średnica jest równa średnicy kuli, a samo koło dzieli ją na dwie symetryczne połowy zwane półkulami.Koło – zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu na tej płaszczyźnie (środka koła) nie przekracza pewnej wartości (promienia koła).

  Zobacz też[]

 • koło wielkie
 • Bibliografia[]

 • Jan Flis: Szkolny słownik geograficzny. Warszawa: WSiP, 1986, s. 14. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Geometria sferyczna – geometria powierzchni kuli (czyli sfery). Geometria ta była badana przez starożytnych Greków (Menelaos z Aleksandrii, Klaudiusz Ptolemeusz) znacznie wcześniej niż geometria płaska, ze względu na potrzeby nawigacji oraz astronomii.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.