• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kluczbork  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
  Przeczytaj także...
  Jełowa – przystanek osobowy, dawniej stacja kolejowa w miejscowości Jełowa, w województwie opolskim, w powiecie opolskim, w gminie Łubniany, w Polsce.Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku – polski rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się przy ulicy Jana Pawła II 7 w Kluczborku, drugi po kościele Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w tym mieście. Budowa rozpoczęła się w 1982, a zakończyła wiosną 1987 roku.
  Ratusz w Kluczborku

  Kluczbork (niem. Kreuzburg, Kreuzburg O.S.) – miasto i gmina w północno-wschodniej części woj. opolskiego, w powiecie kluczborskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Kluczbork.

  Według danych z 31 marca 2011 r. miasto liczyło 24 962 mieszkańców.

  Fryderyk II Wielki, Friedrich II von Hohenzollern (ur. 24 stycznia 1712 w Berlinie, zm. 17 sierpnia 1786 w Poczdamie) – król Prus w latach 1740-1786. Pod jego rządami Prusy stały się jednym z najpotężniejszych państw europejskich.Droga krajowa – jedna z kategorii dróg publicznych, umożliwiających krajową i międzynarodową komunikację kołową pomiędzy dużymi miastami oraz ogólnodostępnymi przejściami granicznymi, która jest rekomendowana do ruchu długodystansowego i tranzytowego.

  Spis treści

 • 1 Nazwa
 • 2 Geografia
 • 3 Klimat
 • 4 Historia
 • 5 Przynależność państwowa
 • 6 Demografia
 • 7 Zabytki
 • 8 Transport
 • 8.1 Transport drogowy
 • 8.2 Transport kolejowy
 • 9 Gospodarka
 • 10 Edukacja
 • 11 Sport
 • 12 Muzyka
 • 13 Postacie związane z Kluczborkiem
 • 14 Wspólnoty religijne
 • 15 Miasta partnerskie
 • 16 Przypisy
 • 17 Bibliografia
 • 18 Linki zewnętrzne
 • Odra (czes. i dł. Odra, niem. Oder, gł. Wodra, łac. starożytna Viadua, Suevus, łac. średniowiecza Oddera (w Dagome iudex), Odera; łac. renesansowa Viadrus (od 1543)) – rzeka w Europie Środkowej, w zlewisku Morza Bałtyckiego, na terenie Czech, Polski i Niemiec. Pod względem całkowitej długości jest drugą (po Wiśle) rzeką Polski. Biorąc pod uwagę tylko jej część w granicach Polski jest trzecią rzeką pod względem długości (po jej dopływie Warcie).Królestwo Prus (niem. Königreich Preußen) – oficjalny tytuł państwa prusko-brandenburskiego po 1701, wraz z pozostałymi domenami dynastii Hohenzollernów w latach 1701-1918, od 1871 wchodzące w skład Cesarstwa Niemieckiego. Terytorium Królestwa Prus obejmowało dwie trzecie całego obszaru Cesarstwa Niemieckiego.

  Nazwa[]

  Kluczborek wśród innych nazw śląskich miejscowości w urzędowym pruskim dokumencie z 1750 roku wydanym w języku polskim w Berlinie.

  W księdze łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (pol. Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego) spisanej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna w latach 1295-1305 miejscowość wymieniona jest w zlatynizownej formie Crewczburg. Kronika ta wymienia również wsie, które w procesach urbanizacyjnych zostały wchłonięte przez miasto i stanowią jego części bądź dzielnice jak np. Nova Curia. W 1750 roku nazwa Kluczborek wymieniona została w języku polskim przez Fryderyka II pośród innych miast śląskich w zarządzeniu urzędowym wydanym dla mieszkańców Śląska.

  Diecezja opolska (łac.: Dioecesis Opoliensis, niem. Bistum Oppeln) - jedna z 3 diecezji obrządku łacińskiego w metropolii katowickiej w Polsce ustanowiona Administraturą Apostolską zachodniej części Górnego Śląska w okresie 1945-1972, którą kierował m.in. kard. Bolesław Kominek, ustanowiona diecezją w 1972 przez papieża Pawła VI bullą Episcoporum Poloniae coetus.Tor – dwie szyny podtrzymujące i prowadzące koła pojazdów szynowych, ułożone na podkładach lub wlane w specjalną płytę betonową służą jako droga kolejowa, tramwajowa lub metro, w określonej odległości od siebie. Ułożony jest na podtorzu.

  Nazwa miasta jest połączeniem dwóch polskich słów: klucz oraz bór oznaczający las iglasty. Topograficzny podręcznik Górnego Śląska z 1865 roku notuje staropolską nazwę Crucebor, a także wyjaśnia jej znaczenie we fragmencie: "Der Polnische Name ist Kluczibor (der Schlussel heist polnisch Klucz) (...) Im ersteren Falle wurde er "Waldschloss" oder "Waldschlussel", in letzteren "Kreuzwald" bedeuten." czyli w tłumaczeniu na język polski "Polska nazwa to Kluczibor (der Schlussel oznaczający po polsku Klucz) (...) W pierwotnym brzmieniu oznaczało "Leśny zamek" lub "Leśny klucz", później przyjmując nazwę "Kreuzwald". Późniejsza niemiecka nazwa Kreuzburg powstała więc w wyniku historycznych procesów lingwistycznych i stopniowej germanizacji wcześniejszej polskiej nazwy tracąc przy tym swoje pierwotne znaczenie.

  Wells - miasto w Wielkiej Brytanii, w Anglii, w hrabstwie Somerset. W 2001 roku miasto to zamieszkiwało 10 406 osób. Miasto słynie jako najmniejsze spośród miast Wielkiej Brytanii posiadających tytuł city.<|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>

  Polską nazwę Kluzborek oraz niemiecką Kreutzburg w książce "Krótki rys jeografii Szląska dla nauki początkowej" wydanej w Głogówku w 1847 wymienił śląski pisarz Józef Lompa. W 1945 nazwy Kluczborek używano urzędowo, 7 maja 1946 administracyjnie zatwierdzono nazwę Kluczbork.

  Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID) – narodowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa poprzez gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o zabytkach, wyznaczanie standardów ich ochrony i konserwacji oraz kształtowanie świadomości społecznej celem zachowania dziedzictwa kulturowego Polski dla przyszłych pokoleń. Instytut wydaje kwartalnik „Ochrona Zabytków”.Głogówek (dodatkowa nazwa w j. niem. Oberglogau, śl-niem. Kraut Glôge, cz. Horní Hlohov, łac. Glogovia minor) – miasto w Polsce położone na Górnym Śląsku, w województwie opolskim, w powiecie prudnickim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Głogówek. Leży nad rzeką Osobłogą. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do dawnego województwa opolskiego.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Wojny husyckie – wojny religijne toczone pomiędzy husytami a Luksemburgami w Królestwie Czech w latach 1419-1436. Były one prowadzone przez czeskich husytów (głównie taborytów i Sierotki) przeciwko krucjatom organizowanym przez cesarza Zygmunta Luksemburskiego przy poparciu papiestwa.
  Kościół Zielonoświątkowy w Rzeczypospolitej Polskiej – chrześcijański wolny Kościół protestancki o charakterze ewangelikalnym nurtu zielonoświątkowego; drugi, pod względem wielkości Kościół protestancki w Polsce (po Kościele Ewangelicko-Augsburskim w RP), posiadający ponad 23 tysięcy wiernych zrzeszonych w ramach 217 zborów; największy polski Kościół protestancki nurtu ewangelicznego; największa, choć nie jedyna, wspólnota zielonoświątkowców w Polsce, związana z pentekostalną tradycją amerykańskich Zborów Bożych i przyjmująca ustrój kongregacjonalno-synodalny. Kościół Zielonoświątkowy w RP jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej, Światowej Wspólnoty Zborów Bożych oraz Towarzystwa Biblijnego w Polsce. Organem prasowym Kościoła jest miesięcznik „Chrześcijanin”. Siedzibą władz Kościoła jest miasto stołeczne Warszawa. Podstawą prawną działalności Kościoła jest Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 20 lutego 1997. Obecnym Przewodniczącym Naczelnej Rady Kościoła i Prezbiterem Naczelnym Kościoła jest bp dr Marek Kamiński.
  Neugebauer Krzysztof 5 DAN (ur. 23 listopada 1964 r. w Kluczborku - polski karateka, zdobywca pierwszego medalu w historii polskiego karate (1991 r. w Trevizo, Włochy III m. w kumite ind.) i pierwszego złotego medalu na Mistrzostwach Świata (1992 r. w Montrealu, Kanada I m. w kumite druż.)
  Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kluczborku – rzymskokatolicka parafia w Kluczborku, należąca do dekanatu Kluczbork w diecezji opolskiej. Położona jest przy ulicy Jana Pawła II w Kluczborku.
  Park miejski w Kluczborku – park miejski o powierzchni 22,3 ha znajdujący się w środkowej części Kluczborka, płynnie przechodzący w obszar leśny. Został wpisany do rejestru zabytków w 1976 roku.
  Krzysztof Crell-Spinowski (Spinovius) (ur. 1622 w Rakowie, zm. 12 grudnia 1680) – teolog ariański, pastor zboru braci polskich.
  Królestwo Czech (czes. České království) – historyczne państwo istniejące od momentu koronacji Wratysława II na króla Czech. Po jego śmierci Czechy znów stały się księstwem. Ponownie istniało królestwo w czasie panowania Władysława II. Od czasów Przemysła Ottokara I tytuł królewski był dziedziczny. Po wygaśnięciu dynastii Przemyślidów w 1306 r. Czechy przeszły pod panowanie Luksemburgów. Od 1356 r. król Czech był jednym z elektorów Rzeszy. Po bezpotomnej śmierci Ludwika II Jagiellończyka w 1526 r. Czechy dostały się pod panowanie Habsburgów. Od 1849 r. kraj koronny Cesarstwa Austrii, obejmujący obszar Czech właściwych. W wyniku rozpadu Austro-Węgier po I wojnie światowej Królestwo Czech weszło w skład Czechosłowacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.048 sek.