• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Klub studencki

  Przeczytaj także...
  Teatr studencki (zwany też teatrem młodym lub teatrem młodej inteligencji) – rodzaj teatru związanego z osobnym ruchem społecznym, który pojawił się w Polsce w latach 50. XX wieku. Wyrastał z teatru amatorskiego, lecz wraz z rozwojem sceny studenckiej zbliżał się coraz bardziej formą do teatru alternatywnego. Po ogłoszeniu stanu wojennego działalność teatrów studenckich została znacznie ograniczona.Uniwersytet (łac. universitas magistrorum et scholarium „ogół nauczycieli i uczniów”) – najstarszy rodzaj uczelni o charakterze nietechnicznym, której celem jest przygotowanie kadr pracowników naukowych oraz kształcenie wykwalifikowanych pracowników.
  Juwenalia, Dni Studenta (łac. Iuvenalia - igrzyska młodzieńców) – święto studentów odbywające się corocznie w maju.

  Klub studenckiklub związany z uczelnią (uniwersytetem, politechniką, akademią), przeznaczony na spotkania środowiskowe oraz wydarzenia inspirowane działalnością studentów i patronującej klubowi uczelni.

  Kultura studencka – zbiór zjawisk związanych z aktywnością kulturalną młodzieży w trakcie studiów. Termin ten powstał w roku 1956, analogicznie jak pojęcia kultura chłopska czy inteligencka, i był wytworem PRL-owskiej nowomowy.Politechnika (gr. polýtechnos – biegły w wielu sztukach) – rodzaj uczelni akademickiej o profilu technicznym, nastawionej na interdyscyplinarny kierunek kształcenia, zapewniająca możliwość uzyskania tytułów zawodowych: inżynier i magister inżynier oraz stopni naukowych: doktor nauk technicznych i doktor habilitowany nauk technicznych.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • kultura studencka
 • Juwenalia
 • teatr studencki
 • Akademia (łac. academia, gr. Akadémia) – początkowo zgromadzenie uczonych lub artystów, którzy kształcili się pod kierunkiem wybitnego autorytetu, mające na celu rozwój nauki i sztuki. Nazwa wywodzi się od starożytnej szkoły Platona założonej w gaju Akademosa.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.693 sek.