• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Klemens Moskarzewski

  Przeczytaj także...
  Bukownik – maszyna rolnicza przeznaczona do wyłuskiwania ziaren koniczyny, prosa i lucerny. Ma cylindryczny kształt. Klepisko wykonane jest ze stalowej siatki. Cepy mają kształt spiralnej listwy.Jadwiga Andegaweńska (ur. między 3 października 1373 a 18 lutego 1374 w Budzie, zm. 17 lipca 1399 w Krakowie) – najmłodsza córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki, król Polski od 1384, święta Kościoła katolickiego, patronka Polski.
  Władysław II Jagiełło (ur. ok. 1362 lub ok. 1352, zm. 1 czerwca 1434 w Gródku) – wielki książę litewski w latach 1377–1381 i 1382–1401, król Polski 1386-1434 i najwyższy książę litewski 1401–1434. Syn Olgierda i jego drugiej żony Julianny, córki księcia twerskiego Aleksandra, wnuk Giedymina. Założyciel dynastii Jagiellonów.

  Klemens z Moskorzewa, Klemens Moskarzewski (również Kamieniecki) herbu Pilawa, (zm. 22 listopada 1408 w Moskorzewie) – podkanclerzy koronny w latach 1387-1402, kasztelan wiślicki w latach 1403-1408, starosta krakowski w latach 1405-1406, starosta wileński w latach 1389-1390, starosta sanocki w latach 1398-1400, ochmistrz dworu królowej Anny w 1408 roku, właściciel dóbr Kamieniec i Zamku w Odrzykoniu.

  Kamienieccy – polski ród magnacki herbu Pilawa, wywodzący się od podkanclerza koronnego Klemensa Moskarzewskiego (później Kamienieckiego). Za zasługi wobec kraju otrzymał on od króla Władysława Jagiełły zamek w Odrzykoniu, okoliczne wsie, a w 1390 r. starostwo dobczyckie – miasto i zamek, oraz 12 wsi i Rębielice Królewskie koło Wielunia. Szczyt potęgi rodu przypadał na wiek XV i XVI, kiedy to jego członkowie obejmowali najważniejsze stanowiska w Rzeczypospolitej. Siedzibą rodową Kamienieckich był zamek w Odrzykoniu, wokół którego rozciągało się ich latyfundium.Zamek Górny w Wilnie (lit. Vilniaus aukštutinės pilis) powstał w średniowieczu na szczycie Góry Zamkowej wcześniej zwanej Turzą.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Jego ojciec Mikołaj z Moskarzewa (lub Klemens z Moskorzowa, poświadczonego w latach 1381-82) w 1387 – brał udział jako rycerz i podkanclerz Królestwa Polskiego w orszaku królewskim Władysława II Jagiełły i Jadwigi.

  Karierę robił na dworze wojewody krakowskiego Spytka z Melszyna. W 1381 r. występował jako kierownik jego kancelarii. W rok po przybyciu Władysława Jagiełły do Polski 17 lutego 1387, Klemens z Moskorzewa, pełnił urząd podkanclerzego królewskiego w Wilnie, i towarzyszył królowi w wyprawie misyjnej oraz uczestniczył w zakładaniu Uniwersytetu i ufundował trzy prebendy w katedrze wawelskiej, za te oraz inne zasługi wojenne, król nadał mu zamek w Odrzykoniu. W roku 1387 bierze udział jako podkanclerzy Królestwa Polskiego w orszaku królewskim Władysława Jagiełły i Jadwigi. W 1389 wyruszył z wojskiem na Litwę przeciw Witoldowi, który dążył do oderwania jej od Polski. W 1390 roku, w miejsce Andrzeja Gasztołta, został mianowany starostą generalnym wileńskim. W Wilnie obronił Zamek Górny, mimo że Korygiełło, dowódca Zamku Dolnego, został zamordowany po wkroczeniu napastników. W 1392 przed ugodą w Ostrowie Klemens ustąpił Jaśkowi z Oleśnicy h. Dębno - ojcu słynnego kardynała Zbigniewa Oleśnickiego - stanowisko dowódcy.

  Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.Zbigniew Oleśnicki herbu Dębno (ur. 5 grudnia 1389 w Siennie, zm. 1 kwietnia 1455 w Sandomierzu) – biskup krakowski w latach 1423-1455, od 1449 pierwszy kardynał narodowości polskiej, doradca Władysława II Jagiełły i Władysława III Warneńczyka, mówca.

  Za dzielną obronę Klemens otrzymał od Jagiełły posiadłości, i m.in; wspomniany zamek w Odrzykoniu, (który rozbudował) i okoliczne wsie, a w 1390 r. starostwo dobczyckie miasto i zamek, oraz 12 wsi i Rębielice Królewskie koło Wielunia.

  W roku 1394 podkanclerzy koronny Klemens zbudował kościół murowany w Moskorzewie. Był on m.in. właścicielem Korczyny. W 1397 kupił od Henryka Sobieńskiego wsie przy zamku: Wojkówkę, Bratkówkę i Wysoką, a od Piotra Sancygniewa w 1402 r. Komorniki, Bukownik i Wolicę. Dobra Klemensa liczyły 15 wsi oprócz Dobczyc.

  Zamek Dolny w Wilnie (lit. Lietuvos valdovų rūmai) – rekonstrukcja dawnej siedziby Wielkich Książąt Litewskich i królów polskich wchodząca w skład zespołu zamkowego w Wilnie. Znajduje się przy placu Katedralnym, na wschód od katedry.Podkanclerzy koronny (łac. subcancellarius, vicecancellarius regni Poloniae) – urzędnik centralny w I Rzeczypospolitej, odpowiedzialny za mniejszą kancelarię państwa. Wchodził w skład senatu jako jeden z ministrów.

  W 1401 roku Klemens był sygnatariuszem unii wileńsko-radomskiej.

  Klemens z Moskorzewa pełnił urząd podkanclerzego królewskiego (do 1402), uczestniczył w zakładaniu Uniwersytetu i ufundował trzy prebendy w katedrze wawelskiej. W 1402 roku został kasztelanem wiślickim. Był świadkiem pokoju w Raciążku w 1404 roku. W końcu 1405 r. przez krótki czas był starostą krakowskim. W kilka miesięcy przed śmiercią, 9 grudnia 1407 roku, zakupił Mikołowice k. Pilzna od Dobiesława z tej miejscowości i Jana ze Słaboszewic. Od 1407 roku rodzina Moskarzewskich zmieniła nazwisko na Kamienieccy.

  Ugoda w Ostrowie – porozumienie zawarte 4 sierpnia 1392 między Władysławem Jagiełłą, a jego stryjecznym bratem - Witoldem.Pokój w Raciążku – porozumienie polsko-litewsko-krzyżackie z 22 maja 1404 roku dotyczące wykupu przez Królestwo Polskie ziemi dobrzyńskiej i zamku w Złotorii oraz potwierdzenia praw Krzyżaków do Żmudzi.

  Klemens z Moskarzewa umarł w roku 1408, pochowany został w ufundowanym przez siebie kościele w Moskorzewie. Dobra jego w całości przejął Marcin Kamieniecki (jedyny syn Klemensa z Moskarzewa).

  Klemens z Moskarzewa jest protoplastą rodów Moskarzewskich i Kamienieckich. Braćmi jego byli Henryk z Moskarzewa i Sieciech z Moskarzewa. Wnukami jego byli: Henryk Andreas Kamieniecki (ok. 1430-1488), kasztelan sanocki, i Piotr Kamieniecki (po 1410-1447), starosta dobczycki.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Sułkowska-Kurasiowa Irena. Moskorzowski Klemens (Klemens z Moskorzowa) h. Pilawa (zm. ok. r. 1408)… S. 53
  2. Urzędnicy dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII wieku, spisy, pod red. A. Gąsiorowskiego, T. IV, Małopolska (Województwa krakowskie, sandomierskie i lubelskie), Z. 1, Urzędnicy Małopolscy XII–XV wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków, 1990, s. 348.
  3. Frost 2015, s. 80.
  4. Codex Diplomaticus Poloniae, t. I, Warszawa 1847, s. 272.
  5. Codex diplomaticvs Regni Poloniae et Magni Dvcatvs Litvaniae in qvo pacta, foedera, tractatvs pacis ... nvnc primvm ex archivis pvblicis ervta ac in lvcem protracta ... T. IV in qvo totivs Prvssiae res continentvr, wydał Maciej Dogiel, Wilno 1764, s. 78.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Sułkowska-Kurasiowa Irena. Moskorzowski Klemens (Klemens z Moskorzowa) h. Pilawa (zm. ok. r. 1408) / Polski Słownik Biograficzny: Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk, 1977.— Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. — Tom XXIІ/1, zeszyt 92.— S. 52–54
 • Korczyna – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Korczyna, ok. 5 km na północny wschód od Krosna. Miejscowość jest siedzibą gminy Korczyna.Anna Cylejska (ur. koniec 1380 lub początek 1381, zm. 20 lub 21 marca 1416 w Krakowie) − królowa Polski, druga żona króla Władysława Jagiełły, córka hrabiego cylejskiego Wilhelma von Cilli i Anny, córki króla polskiego Kazimierza Wielkiego.
  Warto wiedzieć że... beta

  Spytko II herbu Leliwa (ur. 1364, zm. 12 lub 16 sierpnia 1399) – wojewoda krakowski od 1384, w 1385 r. wraz ze swoimi braćmi stryjecznymi Janem z Tarnowa i Spytkiem z Tarnowa wynegocjował i podpisał jako reprezentant Polski pierwszą Unię Polski i Litwy zawartą w miejscowości Krewo, stąd zwana Unią krewską i wydanie królowej Jadwigi za mąż za wielkiego księcia Litwy Władysława Jagiełłę; kasztelan krakowski od 1389, w 1396 spustoszył posiadłości Władysława Opolczyka, w tym Lubliniec, Olesno i Gorzów Śląski. W 1395 otrzymał Podole jako lenno, dowodził polskimi posiłkami w bitwie nad Worsklą, w której poległ.
  Bazylika archikatedralna św. Stanisława i św. Wacława – kościół archikatedralny, położony na Wawelu stanowiący własność archidiecezji krakowskiej. Miejsce koronacji królów Polski i ich pochówku. Pochowani są tutaj między innymi św. Stanisław ze Szczepanowa i inni biskupi krakowscy aż po czasy współczesne, prawie wszyscy królowie od Władysława I Łokietka do Stanisława Leszczyńskiego (łącznie 17 królów wliczając Jadwigę i Annę Jagiellonkę) i członkowie rodzin królewskich oraz wodzowie, przywódcy polityczni i wieszcze narodowi.
  Wieluń (łac. Velun, ros. Велюнь, jid. וויעלון, czes. Věluň) – miasto w woj. łódzkim, na krańcu Wyżyny Wieluńskiej, siedziba powiatu wieluńskiego oraz gminy Wieluń.
  Podkanclerzy – zastępca kanclerza, jeden z najwyższych urzędników państwowych w dawnej Polsce, wchodził w skład rady królewskiej i Senatu. Początkowo urząd ten był lokalnej formy i małego znaczenia. Wysoki status podkanclerzy osiągnął za Bolesława Wstydliwego, który starając się osłabić rolę wojewody krakowskiego, promował kanclerza i tym samym jego zastępcę. W średniowieczu urzędy te pełnili przeważnie duchowni. W czasach Władysława Łokietka kanclerz i podkanclerzy osiągnęli status urzędników centralnych; od XIV wieku zastępca kanclerza tytułował się podkanclerzy Królestwa Polskiego. Podkanclerzy prowadził korespondencję dyplomatyczną; jako szef kancelarii wystawiał przywileje i nadania królewskie oraz inne akty związane z wewnętrzną organizacją państwa. Moc prawna i zakres obowiązków podkanclerzego były identyczne z kanclerskimi; różniła ich tylko wielkość pieczęci (większa i mniejsza) stąd późniejsza nazwa pieczętarze.
  Dębno (niem. do 1945 r. Neudamm, w czasach PRL używano również nazwy Dębno Lubuskie) – miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie myśliborskim. Siedziba miejsko-wiejskiej gminy Dębno. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do woj. gorzowskiego. Położone są nad rzeką Kosą i jeziorem Lipowo, na wysokości 40 m n.p.m.
  Moskorzew (dawn. Moskarzew) – wieś w Polsce położona w województwie świętokrzyskim, w powiecie włoszczowskim, w gminie Moskorzew.
  Zamek kamieniecki – obecnie ruiny gotyckiej XIV-wiecznej, rozbudowanej w stylu renesansowym w XVI wieku budowli na pograniczu Korczyny i Odrzykonia.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.