• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Klatka meteorologiczna

  Przeczytaj także...
  Wilgotnościomierz, higrometr (gr. hygros - wilgotny, mokry) – przyrząd służący do wyznaczania wilgotności. Specjalną grupą higrometrów są psychrometry (gr. psychros - zimny, chłodny), czyli przyrządy oparte na pomiarze termometrem suchym i wilgotnym. Współczesne higrometry są często przyrządami elektronicznymi mierzącymi także temperaturę, ciśnienie czy temperaturę punktu rosy.Potok – niewielki ciek wodny o wartkim nurcie, płynący w terenie o znacznych deniwelacjach. Jest wodą płynącą, zwykle w korycie wyerodowanym w skałach. Charakteryzują go duże spadki zwierciadła wody i burzliwy nurt. W Polsce potokami nazywane są przeważnie cieki płynące w górach i na wyżynach. Cechą potoków górskich są spadki koryt od 5% do 30%, a potoków wysokogórskich nawet do 80% i więcej. Na wyżynach, potoki charakteryzują się spadkami od 5% do 10%. Zlewnia potoku zwykle nie przekracza 100 km². Podłoże w potokach wysokogórskich stanowią lite skały, niżej głazy, następnie kamienie przemieszane ze żwirem, a jeszcze niżej żwir i wreszcie piasek i muł.
  Zbiornik wodny – zagłębienie terenu wypełnione wodą stojącą (w przeciwieństwie do cieków – wód płynących).
  Klatka meteorologiczna
  Klatka meteorologiczna z instrumentami pomiarowymi

  Klatka meteorologiczna lub Klatka Stevensona - obiekt służący do zabezpieczenia przyrządów niezbędnych do wykonywania pomiarów meteorologicznych przed bezpośrednim działaniem zjawisk atmosferycznych.

  Usytuowanie[ | edytuj kod]

  Na terenie ogródka meteorologicznego, na powierzchni równej i płaskiej, z dala od zbiorników wodnych, brzegów rzek czy potoków, nie powinny się znajdować na wszelkiego rodzaju wzniesieniach, w pobliskim otoczeniu nie powinno być zabudowań, wysokich drzew, tak aby powietrze miało łatwą możliwość wymiany. Nawierzchnia ogródka powinna być charakterystyczna dla danej lokalizacji np. porośnięta trawą regularnie koszoną.

  Wzgórze – naturalna i wypukła forma rzeźby terenu o umownej wysokości względnej od 100 do 300 m, jednakże może mniej lub więcej zależnie od wielkości form sąsiednich np. wzgórza stanowiące przedgórza gór wysokich w innym przypadku mogłyby być nazywane górami.Meteorologia (gr. metéōron (μετέωρον) - unoszący się w powietrzu, lógos (λόγος)- słowo, wiedza) - nauka zajmująca się badaniem zjawisk fizycznych i procesów zachodzących w atmosferze, szczególnie w jej niższej warstwie - troposferze. Bada, jak te procesy wpływają na przebieg procesów atmosferycznych i stan pogody na danym obszarze.

  Wyposażenie i wygląd klatki meteorologicznej[ | edytuj kod]

  Wnętrze klatki meteorologicznej

  Wymiary klatki to 50cm/50cm/75cm, dno z 3 desek (środkowa nieco wyżej - w celu zapewnienia przewiewności klatki, a tym samym dokładności pomiarów), ścianki z tzw. żaluzji, kolor biały, dach pochylony w stronę południową, w suficie otwory wentylacyjne, drzwiczki od strony północnej; wewnątrz przyrządy pomiarowe, których czujniki powinny znajdować się na wysokości około 2 m:

  Przyrząd pomiarowy (narzędzie miernicze) – urządzenie, układ pomiarowy lub jego elementy, przeznaczone do wykonania pomiarów samodzielnie lub w połączeniu z jednym lub wieloma urządzeniami dodatkowymi. Również wzorce miary (etalony), wzorce inkrementalne i materiały odniesienia są traktowane jako przyrządy pomiarowe.Rzeka – naturalny, powierzchniowy ciek płynący w wyżłobionym przez erozję rzeczną korycie, okresowo zalewający dolinę rzeczną. W Polsce przyjmuje się, że rzekę stanowi ciek o powierzchni dorzecza powyżej 100 km².
 • Psychrometr Augusta (2 termometry - jeden suchy, drugi zwilżony wodą destylowaną)
 • Termometr maksymalny i minimalny
 • Termograf
 • Higrometr
 • Higrograf
 • Automatyczny czujnik temperatury i wilgotności
 • oraz wiele innych.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Renata Kurowska-Łazarz, Wojciech Szulc, Barbara Woźniak, Małgorzata Piotrowska, Julianna Drożdżyńska: Meteorologiczna osłona kraju. Vademecum Pomiary i obserwacje meteorologiczne.. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy instytut Badawczy, 2015. [dostęp 2018-12-27].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. Alojzy Woś, Meteorologia dla geografów, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2006, ISBN 83-232-1654-1, OCLC 749747688.
  Higrograf – higrometr samoczynnie rejestrujący stan i zmiany wilgotności gazów (np.powietrza), przyrząd wykorzystywany w meteorologii. Zapis zmian wilgotności gazu w czasie dokonywany jest przez higrograf na przykład na wyskalowanym pasku papieru naciągniętym na bęben.Woda destylowana – woda pozbawiona, metodą destylacji, soli mineralnych oraz większości innych substancji ją zanieczyszczających. Zawiera rozpuszczone gazy (głównie dwutlenek węgla, także tlen i azot) oraz zanieczyszczenia lotnymi substancjami organicznymi.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Termometr – przyrząd do pomiaru temperatury metodą pośrednią, na podstawie zmiany pod wpływem temperatury właściwości termometrycznej ciała termometrycznego zastosowanego w termometrze. Zakres mierzonych temperatur i zastosowań termometru w znacznym stopniu zależy od ciała termometrycznego i właściwości termometrycznej. Termometr może służyć do pomiaru dowolnej temperatury w określonym zakresie lub wskazywania tylko wybranych wartości temperatury (wskaźniki temperatury)
  Stacja meteorologiczna, ogródek meteorologiczny – miejsce wykonywania pomiarów i obserwacji meteorologicznych. Stacja meteorologiczna jest wyposażona w poletko pomiarowe (ogródek meteorologiczny) – trawiasty obszar o wymiarach 15×15 m, na terenie którego są zainstalowane przyrządy meteorologiczne. Podstawowy zestaw przyrządów to klatka meteorologiczna z kompletem termometrów, wiatromierz, deszczomierze, termometry gruntowe, heliograf, ewentualnie przyrządy do pomiarów promieniowania słonecznego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.