• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Klasyfikacja AERC

  Przeczytaj także...
  AERC (ang. Association of European Records and Rarities Committees) – stowarzyszenie skupiające komisje naukowe krajów Europy, zajmujące się potwierdzaniem obserwacji rzadkich gatunków ptaków. Ma ono na celu:Ptaki (Aves) – gromada stałocieplnych zwierząt z podtypu kręgowców. Jest najbardziej zróżnicowaną spośród gromad kręgowców lądowych – istnieje około 10 tys. gatunków ptaków, które zamieszkują ekosystemy na całym świecie. Ich wielkość waha się od 5 cm u koliberka hawańskiego do 2,7 m u strusia.
  Populacja biologiczna – zespół organizmów jednego gatunku żyjących równocześnie w określonym środowisku i wzajemnie na siebie wpływających, zdolnych do wydawania płodnego potomstwa. Nie jest to jednak suma osobników jednego gatunku, a zupełnie nowa całość.

  Kategorie klasyfikacji gatunków ptaków obserwowanych na danym obszarze według AERC:

  Gatunek (łac. species, skrót sp.) – termin stosowany w biologii w różnych znaczeniach, zależnie od kontekstu, w jakim występuje. Najczęściej pod pojęciem gatunku rozumie się:Awifauna (ornitofauna) - ogół gatunków ptaków zamieszkujących określony obszar geograficzny, rodzaj środowiska (biotop) lub żyjących w określonym okresie geologicznym. Opisem awifauny zajmuje się dział ornitologii nazywany awifaunistyką.
 • A – gatunki obserwowane w stanie dzikim przynajmniej raz od 1 stycznia 1951 (tzw. pojaw naturalny);
 • B – gatunki obserwowane w stanie dzikim w latach 1801–1950 (tzw. pojaw naturalny, status dawny);
 • C – gatunki introdukowane przez człowieka rozmyślnie bądź przypadkowo, które utworzyły samodzielnie utrzymujące się populacje (tzw. pojaw wtórnie naturalny);
 • D – gatunki, co do których istnieją wątpliwości, czy kiedykolwiek pojawiały się w sposób naturalny (tzw. pochodzenie niepewne);
 • E – gatunki pochodzące z niewoli, a także zawleczone lub introdukowane, które nie utworzyły samodzielnie utrzymujących się populacji (tzw. pojaw nienaturalny).
 • Awifaunę danego obszaru stanowią ptaki z kategorii A, B i C.

  Introdukcja (łac. introductio – wprowadzenie, wstęp) – wprowadzenie nierodzimego gatunku lub niższego taksonu pochodzącego z innego geograficznie regionu, jako nowego elementu danej biocenozy. W rolnictwie jest to celowe wprowadzenie przez człowieka na teren uprawy chronionej organizmów pożytecznych.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Kategorie wg klasyfikacji AERC. Komisja Faunistyczna Sekcji Ornitologicznej Polskiego Towarzystwa Zoologicznego. [dostęp 2019-08-26]. • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.