• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Klasycyzm w muzyce  Podstrony: [1] [2] [3] 4
  Przeczytaj także...
  Franz Xaver Richter (ur. 1 grudnia 1709 w Holeszowie, Morawy, zm. 12 września 1789 w Strasburgu) – morawski kompozytor, zaliczany do szkoły mannheimskiej. W latach 1722-1727 przebywał w jezuickim seminarium w Uherské Hradiště a następnie podróżował po Włoszech i do roku 1736 kontynuował studia muzyczne w Wiedniu. W latach 1740-1747 Richter sprawował funkcję zastępcy kapelmistrza u księcia-opata Anzelma Reichlin von Meldegg w Kempten. Zajmował się też kompozycją, opublikował w Paryżu sześć symfonii.Charles Burney (ur. 7 kwietnia 1726, zm. 12 kwietnia 1814 w Londynie) – brytyjski muzyk i teoretyk muzyki, ojciec Frances Burney.
  Przypisy[ | edytuj kod]
  1. Małgorzata przy kołowrotku www.franzschubert.pl [dostęp 2016-11-15]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • A. Mądry Carl Philipp Emanuel Bach, Poznań Rhythmos 2003 (najobszerniejsze w języku polskim przedstawienie estetyki i stylu muzyki klasycznej).
 • A. Nowak-Romanowicz Historia muzyki polskiej. Klasycyzm 1750-1830, Warszawa, Sutkowski Edition 1995.
 • A. Zórawska-Witkowska Muzyka na dworze i w teatrze Stanisława Augusta, Warszawa 1995.
 • D. Gwizdalanka Klasycyzm, w: Historia muzyki 2, Kraków (PWM) 2006, s. 103-194.
 • E. Fubini Historia estetyki muzycznej, Kraków, Musica lagellonica 1997, s. 161-252.
 • P. Orawski Lekcje muzyki · Klasycyzm · Prolog i rozwój, Warszawa, 2013.
 • Małgorzata przy kołowrotku (oryg. tytuł w jęz. niem.: Gretchen am Spinnrade – "Dziewczyna przy kołowrotku") – fragmenty tekstu z dramatu Faust Johanna Wolfganga von Goethego, użyte przez Franza Schuberta w 1814 jako libretto do samodzielnej pieśni. Kompozycja ta, oznaczona jako op. 2 (w katalogu Deutscha nr 118), była pierwszą pieśnią kompozytora, która odniosła sukces.Carl Philipp Emanuel Bach (ur. 8 marca 1714 w Weimarze, zm. 14 grudnia 1788 w Hamburgu) – niemiecki kompozytor, pianista i klawesynista, drugi z synów Jana Sebastiana Bacha, zwany Bachem berlińskim lub hamburskim.


  Podstrony: [1] [2] [3] 4  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Romantyzm w muzyce zaczął się rodzić już za życia Beethovena, w okresie po rewolucji francuskiej, kiedy to w całej Europie zaczęły zachodzić zmiany o przełomowym znaczeniu. Najwyższym celem romantyków było połączenie religii, nauki i życia w jedną wyższą, wspólną jakość, jaką była sztuka. Najkrócej można powiedzieć, że romantyzm zrodziła potrzeba i pragnienie wolności. Ta idea pozostała żywa we wszystkich następnych pokoleniach twórców, aż do dnia dzisiejszego. W latach osiemdziesiątych XIX w. zaczął się jednak odwrót od romantyzmu, czego efektem była muzyka modernistyczna.
  Forma sonatowa - jedna z podstawowych form muzycznych, wykształcona i typowa dla epoki klasycyzmu. Występuje m.in. w symfoniach, sonatach i koncertach. Istotą formy sonatowej jest dualizm tematyczny.
  Antoni Milwid (ur. 1755 - zm. 1837) - polski kompozytor, organista. Działał jako kapelmistrz w kapeli kanoników regularnych w Czerwińsku nad Wisłą. Wśród zachowanych jego kompozycji znajdują się przede wszystkim utwory religijne (msze, litanie, kantaty). Z utwory instrumentalnych Milwida znane są m.in. fragmentarycznie zachowane trzy symfonie, w tym symfonia koncertująca - Sinfonia concertante na obój i orkiestrę.
  Symetria (gr. συμμετρια, od συμ, podobny oraz μετρια, miara) – właściwość figury, bryły lub ogólnie dowolnego obiektu matematycznego (można mówić np. o symetrii równań), polegająca na tym, iż istnieje należące do pewnej zadanej klasy przekształcenie nie będące identycznością, które odwzorowuje dany obiekt na niego samego. Brak takiej właściwości nazywany jest asymetrią. W zależności od klasy dopuszczalnych przekształceń wyróżnia się rozmaite rodzaje symetrii. Tym samym pojęciem określa się nie tylko obiekty, ale też same przekształcenia.
  Wojciech Dankowski, Danek, Adalbertus (ur. ok. 1760 prawdopodobnie południowa Wielkopolska, zm. po 1836) - polski kompozytor i skrzypek okresu klasycyzmu, uznawany za typowego reprezentanta stylu galant w Polsce.
  Sonata – instrumentalna forma muzyczna. Pierwotnie każdy utwór instrumentalny, w przeciwieństwie do wokalnego – kantaty. Z czasem wykształciła się w specyficzną formę.
  Homofonia - rodzaj faktury, w której melodii, znajdującej się zazwyczaj w najwyższym głosie, towarzyszy akompaniament. Muzyka powstała na fakturze homofonicznej nosi nazwę muzyki homofonicznej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.886 sek.