• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Klasy wystrzeliwania pocisków rakietowych

  Przeczytaj także...
  Silos rakietowy – umieszczona pod powierzchnią Ziemi, nieruchoma konstrukcja stanowiąca wyrzutnię pocisków rakietowych – najczęściej rakietowych pocisków balistycznych oraz antybalistycznych. Wyrzutnie tego rodzaju najczęściej grupuje się po kilka kompleksów, zdalnie zarządzanych ze znajdującego się w pewnym oddaleniu centrum bojowego. Ze względów bezpieczeństwa, centrum to zdolne jest do zarządzania zarówno bezpośrednio sobie podległym zgrupowaniem wyrzutni, jak też kilkoma innymi – na wypadek zniszczenia ich własnych centrów bojowych.Przeciwlotniczy zestaw rakietowy GROM – przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy produkcji polskiej przeznaczony do zwalczania nisko lecących statków powietrznych, samolotów i śmigłowców. W 1995 roku został przyjęty na stan uzbrojenia Sił Zbrojnych RP.
  WA-111 Szkwał (oznaczenia rosyjskie: ВА-111 Шквал, transkrypcja angielska: VA-111 Shkval) – rosyjska torpeda superkawitacyjna służąca do punktowej obrony przeciwtorpedowej oraz zwalczania okrętów podwodnych. Broń eksperymentalna na wyposażeniu wojsk Federacji Rosyjskiej od 1990 roku oraz prawdopodobnie wojsk chińskich oraz Iranu. W roku 1969 GSKB-47 połączył się z NII-24, co zaowocowało powstaniem Instytutu Badań Hydromechaniki Stosowanej w Kijowie, na Ukrainie (konstruktorem był Merkulov). W tym właśnie instytucie powstał projekt nowej torpedy, nazwanej Szkwał

  Platformy przenoszenia pocisków rakietowych dzielą się ze względu na platformę wystrzeliwania pocisków odrzutowych, pocisków rakietowych na lotnicze, naziemne, morskie i głębinowe.

  AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) – amerykański pocisk rakietowy powietrze-powietrze średniego zasięgu, z aktywnym radiolokacyjnym układem naprowadzania, korygowanym systemem nawigacji bezwładnościowej INS.AGM-65 Maverick - taktyczny, naprowadzany lub samonaprowadzający pocisk rakietowy klasy powietrze-ziemia lub powietrze-woda przeznaczony do niszczenia szerokiej gamy celów poczynając od broni ciężkiej, pojazdów, budynków, umocnień do okrętów nawodnych. Pocisk opracowano w kilku wersjach różniących się sposobem naprowadzania na cel oraz wielkością i rodzajem głowicy bojowej.
 • lotnicze – przenoszone przez statki powietrzne:
 • powietrze-powietrze — służące do niszczenia celów powietrznych (MICA, R-73, AIM-120)
 • powietrze-ziemia — do niszczenia celów naziemnych, AGM-65 Maverick, ALARM
 • powietrze-woda — wyspecjalizowane do zwalczania celów morskich (Exocet, AGM-84 Harpoon)
 • powietrze-głębina wodna — rakietotorpedy lub rakiety do niszczenia okrętów podwodnych
 • powietrze-przestrzeń kosmiczna –
 • naziemne – wystrzeliwane z lądowych mobilnych bądź stałych wyrzutni rakietowych np. TEL
 • ziemia-powietrze – pociski przeciwlotnicze wystrzeliwane z różnych platform naziemnych np. S-125 , również z ręcznych wyrzutni rakietowych PZR Grom, służące do niszczenia celów powietrznych
 • ziemia-ziemia — wystrzeliwane z platform naziemnych do niszczenia celów powierzchniowych lub naziemnych np. 9K79, z silosu rakietowego 15P714
 • ziemia-woda — wystrzeliwane z platform naziemnych do niszczenia celów morskich np. P-800 (Bastion-P)
 • ziemia-głębina wodna
 • ziemia-przestrzeń kosmiczna
 • morskie – wystrzeliwane z okrętowych wyrzutni rakietowych
 • woda-powietrze – RIM-162, jak ziemia-powietrze
 • woda-ziemia – RGM-109 wystrzeliwane z okrętów do niszczenia celów powierzchniowych
 • woda-woda – wystrzeliwane z okrętów nawodnych, służące do zwalczania okrętów np. RBS-15
 • woda-głębina wodna
 • woda-przestrzeń kosmiczna np. Raytheon RIM-161 Standard Missile 3 Block IABroń antysatelitarna
 • głębinowe – wystrzeliwane z zanurzonych okrętów podwodnych
 • głębina wodna-ziemia — pociski wystrzeliwane z okrętów podwodnych będących w zanurzeniu. Są to zazwyczaj pociski balistyczne z głowicami jądrowymi; 3M37, M51, Trident II.
 • głębina wodna-głębina wodna – torpedy np. DM2A4, WA-111, poc. rakietowy UUM-44A SUBROC
 • głębina wodna-woda jw.
 • głębina wodna-powietrze
 • S-125 Newa – (w kodzie NATO SA-3 Goa) system kierowanych pocisków rakietowych ziemia-powietrze opracowanych w ZSRR w celu uzupełnienia systemów S-25 i S-75, w porównaniu do których miał krótszy zasięg, niższy pułap i mniejszą prędkość, jednak dzięki dwustopniowej konstrukcji rakiety na paliwo stałe lepiej nadawał się do niszczenia manewrujących celów na niskich pułapach.AGM-84/RGM-84/UGM-84 Harpoon – amerykański przeciwokrętowy pocisk manewrujący krótkiego zasięgu, wystrzeliwany z platform nawodnych, podwodnych i powietrznych, przeznaczony do zwalczania celów nawodnych. Harpoon jest pociskiem jednogłowicowym, napędzanym na całej długości lotu aerodynamicznego przez silnik turbowentylatorowy. W zależności od platformy przenoszenia, występuje w wariantach o sygnaturze AGM-84 dla pocisków przenoszonych przez statki powietrzne, RGM-84 przenoszone przez okręty nawodne oraz UGM-84, dla których platformą bojową są okręty podwodne.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Raytheon RIM-161 Standard Missile 3 Block IA (SM-3 Block IA) jest morskim amerykańskim, antybalistycznym pociskiem rakietowym przeznaczonym do zwalczania balistycznych pocisków krótkiego (SRBM), i średniego zasięgu (MRBM) w fazie środkowej (Midcourse Phase Defense), oraz w niższym pułapie (Lower tier) lotu pocisku balistycznego w fazie końcowej (Terminal Phase Defense). Stacjonujące na okrętach Aegis BMD pociski SM-3 są elementem amerykańskiego systemu obrony antybalistycznej Balistic Missile Defense, spełniając w nim funkcje morskiego systemu obrony teatru działań i odpowiadając w pewnym stopniu lądowym pociskom antybalistycznym THAAD.
  OTR-21 Toczka – radziecki taktyczny zestaw rakietowy 9K79 klasy ziemia-ziemia z pociskami balistycznymi 9M79F, 9M79K lub 9M79B na lądowej platformie samochodowej z wyrzutnią typu TEL, przeznaczony do rażenia celów punktowych.
  Okręt podwodny – wojskowa jednostka pływająca, konstrukcyjnie przystosowana do prowadzenia działań i operacji zarówno na powierzchni, jak i pod wodą; współcześnie jedna z głównych klas okrętów. Okręty podwodne zdolne są do samodzielnego zanurzenia i wynurzenia oraz kontrolowanego pływania pod wodą, a także do prowadzenia w tym środowisku walki oraz wykonywania zadań transportowych i rozpoznawczych.
  R-29RM (Kod NATO: SS-N-23 Skiff); radziecki i rosyjski trzystopniowy pocisk balistyczny dalekiego zasięgu SLBM systemu D-9RM, na paliwo ciekłe. R-29RM może przenosić cztery głowice MIRV na odległość 8 300 km, trwają jednakże prace nad umożliwieniem mu przenoszenia 10 głowic MIRV o mocy 100 kiloton każda. R-29RM przenoszone są przez okręty podwodne projektu 667BDRM
  RIM-162 Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) jest zbudowanym w ramach współpracy wielu państw NATO krótkiego zasięgu pociskiem rakietowym służącym obronie bezpośredniej nawodnych jednostek pływających. System ten zapewnia obronę przeciwko rakietowym pociskom przeciwokrętowym, w tym zwłaszcza pociskom manewrującym (Antiship Cruise Missiles - ASCM), a także wzmacnia system obrony przeciwlotniczej okrętu. Pocisk klasy woda-powietrze.
  Transporter-Erector-Launcher (TEL) – typ mobilnej wyrzutni służącej do transportu, podnoszenia i odpalania pocisków rakietowych, zdolnej do samodzielnego podnoszenia znajdującego się w kontenerze startowym pocisku z marszowej pozycji poziomej, do startowej pozycji pionowej oraz odpalenia go.
  Statek powietrzny – urządzenie zdolne do unoszenia się (lotu) w atmosferze na skutek statycznego lub aerodynamicznego oddziaływania powietrza.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.