• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Klasa A w piłce nożnej

  Przeczytaj także...
  Klasa okręgowa (lub liga okręgowa) (w województwie zachodniopomorskim liga okręgowa i klasa okręgowa) – szósta w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce (w województwie zachodniopomorskim liga okręgowa to szósty poziom rozgrywek ligowych, natomiast klasa okręgowa to siódmy poziom). Stanowi pośredni szczebel rozgrywkowy między IV ligą polską, a klasą A (w województwie zachodniopomorskim między ligą okręgową, a Klasą A, natomiast liga okręgowa to pośredni poziom rozgrywkowy między IV ligą, a klasą okręgową) będąc jednocześnie drugim szczeblem regionalnym (VI poziom ligowy) (w województwie zachodniopomorskim drugim i trzecim szczeblem regionalnym) (VI i VII poziom ligowy). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) systemem kołowym i przeznaczone są dla polskich klubów piłkarskich, grających w grupach okręgowych (swym zasięgiem obejmują one kilka leżących obok siebie powiatów danego województwa). Zwycięzcy każdej z grup klasy okręgowej uzyskują awans do IV ligi polskiej (w województwie zachodniopomorskim zwycięzcy grup ligi okręgowej awansują do IV ligi, a klasy okręgowej do ligi okręgowej), zaś najsłabsze zespoły relegowane są do poszczególnych grup klas A (w województwie zachodniopomorskim najsłabsze drużyny grup ligi okręgowej spadają do klasy okręgowej, a najsłabsze zespoły klasy okręgowej spadają do Klasy A). Zarządzana przez – działające w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej – Okręgowe Związki Piłki Nożnej.Mężczyzna – dojrzały płciowo męski osobnik z rodzaju Homo. Różnica w genotypie kobiety i mężczyzny (kobieta ma dwa chromosomy X, a mężczyzna chromosom X i chromosom Y) determinuje dymorfizm płciowy u ludzi.
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.

  A-klasa polska w piłce nożnej – siódma w hierarchii (po Ekstraklasie, I lidze polskiej, II lidze polskiej, III lidze polskiej, IV lidze polskiej i klasie okręgowej) klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce. Stanowi pośredni szczebel rozgrywkowy między klasą okręgową a klasą B, będąc jednocześnie trzecim szczeblem typowo regionalnym (wojewódzkim).

  I liga polska w piłce nożnej (w latach 1949–2008 II liga polska) – druga w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce. Nazywana zwyczajowo „zapleczem ekstraklasy”, stanowi pośredni szczebel rozgrywkowy między Ekstraklasą a II ligą polską (dawną III ligą polską), będąc jednocześnie drugim szczeblem centralnym (II poziom ligowy). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) systemem kołowym i przeznaczone są dla 18 polskich klubów piłkarskich. Czołowe drużyny I ligi polskiej uzyskują awans do Ekstraklasy, zaś najsłabsze zespoły relegowane są do II ligi polskiej. Od samego początku do dziś zarządzana przez Polski Związek Piłki Nożnej. Od 2002 do udziału w jej rozgrywkach zostają dopuszczone wyłącznie kluby posiadające status profesjonalny (tj. działające w formie spółki akcyjnej), które – po spełnieniu wszelkich niezbędnych kryteriów – otrzymały roczną licencję na występy na tym szczeblu. W sezonie 2009/2010 przez kilka miesięcy sponsorem tytularnym ligi została szwedzka firma bukmacherska Unibet, jednakże z powodu uchwalenia przez polski rząd ustawy antyhazardowej, współpracę zakończono.IV liga polska w piłce nożnej – piąta w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce. Stanowi pośredni szczebel rozgrywkowy między III ligą polską (dawną IV ligą polską), a klasą okręgową bądź ligą okręgową (w 14 województwach) lub do sezonu 2011/2012 V ligą polską (tylko w 2 województwach), będąc jednocześnie najwyższym szczeblem regionalnym (V poziom ligowy). W województwie zachodniopomorskim jest to pośredni szczebel rozgrywkowy między III ligą, a ligą okręgową, po której jest klasa okręgowa. Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) systemem kołowym i przeznaczone są dla polskich klubów piłkarskich, grających w 20 grupach wojewódzkich. Zwycięzcy każdej z grup IV ligi polskiej uzyskują awans do III ligi polskiej, zaś najsłabsze zespoły relegowane są do poszczególnych grup wojewódzkich V ligi polskiej lub klas okręgowych. Zarządzana przez – działających w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej – 16 Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej. Od 2002 do udziału w jej rozgrywkach zostają dopuszczone wyłącznie kluby, które – po spełnieniu wszelkich niezbędnych kryteriów – otrzymały roczną licencję na występy na tym szczeblu.

  Ten szczebel rozgrywkowy składa się z kilku lub kilkunastu (w zależności od województwa) grup. Zespoły w niej występujące pochodzą z jednego okręgu piłkarskiego (OZPN-u). Zwycięzcy awansują do klasy okręgowej. Rozgrywki klasy A podlegają okręgowym Związkom Piłki Nożnej. Najsłabsze drużyny tej ligi spadają do odpowiednich terytorialnie grup klasy B. W województwie zachodniopomorskim klasa A jest ósmym poziomem rozgrywek i czwartym szczeblem rozgrywek regionalnych, stanowi pośredni szczebel rozgrywkowy między klasą okręgową a klasą B.

  Rozgrywki ligowe (system ligowy) – regularny cykl meczów w dyscyplinach drużynowych, prowadzony według modelu dwurundowego ("jesień-wiosna" lub "wiosna-jesień") "każdy z każdym – mecz i rewanż", w celu wyłonienia najlepszej drużyny w kraju, regionie itd. Organizacją i prowadzeniem rozgrywek ligowych zajmuje się, bądź specjalnie ku temu utworzony podmiot, działający w formie spółki akcyjnej (wówczas "Liga" jest autonomiczna i niezależna od federacji, która jednak jest jej udziałowcem), bądź też federacja sportowa danej dyscypliny sportu. W ogólniejszym znaczeniu terminem "liga" określa się często każdą zorganizowaną rywalizację z udziałem więcej niż dwóch uczestników – np. liga fryzjerska, szkolna liga czytelnicza itd.II liga polska w piłce nożnej (do sezonu 2007/2008 oficjalnie III liga polska) – trzecia w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce. Stanowi pośredni szczebel rozgrywkowy między I ligą polską (dawną II ligą polską), a III ligą polską (dawną IV ligą polską), będąc jednocześnie trzecim szczeblem centralnym (III poziom ligowy). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) systemem kołowym i przeznaczone są dla 36 polskich klubów piłkarskich, grających w dwóch 18-zespołowych grupach (wschodniej i zachodniej). Czołowe drużyny każdej z grup II ligi polskiej uzyskują awans do I ligi polskiej, zaś najsłabsze zespoły relegowane są do poszczególnych grup III ligi polskiej. Od samego początku do dziś zarządzana przez Polski Związek Piłki Nożnej. Od 2002 do udziału w jej rozgrywkach zostają dopuszczone wyłącznie kluby posiadające status profesjonalny (tj. działające w formie sportowej spółki akcyjnej) lub półprofesjonalny (tj. działające w formie stowarzyszenia kultury fizycznej), które – po spełnieniu wszelkich niezbędnych kryteriów – otrzymały roczną licencję na występy na tym szczeblu.

  Grupy[]

  Województwo dolnośląskie

 • grupa jeleniogórska I
 • grupa jeleniogórska II
 • grupa jeleniogórska III
 • grupa legnicka I
 • grupa legnicka II
 • grupa legnicka III
 • grupa wałbrzyska I
 • grupa wałbrzyska II
 • grupa wrocławska I
 • grupa wrocławska II
 • grupa wrocławska III
 • grupa wrocławska IV
 • Województwo kujawsko-pomorskie

 • grupa bydgoska I
 • grupa bydgoska II
 • grupa toruńska
 • grupa włocławska
 • Województwo lubelskie

  Ekstraklasa (nazwa marketingowa: T-Mobile Ekstraklasa) – najwyższa w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce, będąca jednocześnie najwyższym szczeblem centralnym (I poziom ligowy). W latach 1927–1939 nosiła nazwę Liga, natomiast w latach 1948–2008 I liga. W jej ramach zmagania toczą się cyklicznie (co sezon) systemem kołowym, jako mistrzostwa kraju i przeznaczone są dla 16 najlepszych polskich klubów piłkarskich. Triumfator Ekstraklasy zostaje jednocześnie Mistrzem Polski, zaś najsłabsze drużyny relegowane są do I ligi polskiej (dawnej II ligi polskiej). Pierwotnie zarządzana przez Polski Związek Piłki Nożnej (w latach 1928–2005), następnie (od 18 listopada 2005) przez Ekstraklasę S.A. Od 2002 do udziału w jej rozgrywkach zostają dopuszczone wyłącznie kluby posiadające status profesjonalny (tj. działające w formie sportowej spółki akcyjnej), które – po spełnieniu wszelkich niezbędnych kryteriów – otrzymały roczną licencję na występy na tym szczeblu.Piłka nożna (ang. football, amer. soccer) – gra zespołowa. Fani piłki nożnej twierdzą, że jest najpopularniejszą dyscypliną sportową na świecie.
 • grupa bialskopodlaska
 • grupa chełmska
 • grupa lubelska I
 • grupa lubelska II
 • grupa lubelska III
 • grupa lubelska IV
 • grupa zamojska I
 • grupa zamojska II
 • Województwo lubuskie

 • grupa gorzowska I
 • grupa gorzowska II
 • grupa gorzowska III
 • grupa zielonogórska I
 • grupa zielonogórska II
 • grupa zielonogórska III
 • grupa zielonogórska IV
 • Województwo łódzkie

 • grupa łódzka I
 • grupa łódzka II
 • grupa łódzka III
 • grupa piotrkowska I
 • grupa piotrkowska II
 • grupa sieradzka I
 • grupa sieradzka II
 • grupa skierniewicka
 • Województwo małopolskie

  Województwo – jednostka podziału administracyjnego wyższego stopnia w Polsce, od 1990 r. jednostka zasadniczego podziału terytorialnego dla administracji rządowej, od 1999 r. także jednostka samorządu terytorialnego.III liga polska w piłce nożnej (do sezonu 2007/2008 oficjalnie IV liga polska) – czwarta w hierarchii klasa męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce. Stanowi pośredni szczebel rozgrywkowy między II ligą polską (dawną III ligą polską), a IV ligą polską (dawną V ligą polską lub klasą okręgową), będąc jednocześnie czwartym (najniższym) szczeblem centralnym (IV poziom ligowy). Zmagania w jej ramach toczą się cyklicznie (co sezon) systemem kołowym i przeznaczone są dla 128 polskich klubów piłkarskich, grających w ośmiu 16-zespołowych grupach makroregionalnych. Czołowe drużyny każdej z grup III ligi polskiej uzyskują awans do II ligi polskiej, zaś najsłabsze zespoły relegowane są do poszczególnych grup wojewódzkich IV ligi polskiej. Od sezonu 2000/2001 zarządzana przez – działające w imieniu Polskiego Związku Piłki Nożnej – wyznaczone Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej. Od 2002 do udziału w jej rozgrywkach zostają dopuszczone wyłącznie kluby posiadające status profesjonalny (tj. działające w formie sportowej spółki akcyjnej) lub półprofesjonalny (tj. działające w formie stowarzyszenia kultury fizycznej), które – po spełnieniu wszelkich niezbędnych kryteriów – otrzymały roczną licencję na występy na tym szczeblu.
 • grupa chrzanowska
 • grupa krakowska I
 • grupa krakowska II
 • grupa krakowska III
 • grupa limanowska
 • grupa myślenicka
 • grupa nowosądecka
 • grupa nowosądecko-gorlicka
 • grupa olkuska
 • grupa oświęcimska
 • grupa podhalańska
 • grupa tarnowska I
 • grupa tarnowska II
 • grupa tarnowska III
 • grupa tarnowska IV
 • grupa wadowicka
 • grupa wielicka
 • Województwo mazowieckie

  B-klasa polska w piłce nożnej – ósma pod względem ważności klasą męskich ligowych rozgrywek piłkarskich w Polsce. Stanowi pośredni szczebel rozgrywkowy między klasą A, a klasą C, będąc jednocześnie czwartym szczeblem typowo regionalnym (wojewódzkim). Ten szczebel rozgrywkowy składa się z kilku lub kilkunastu (w zależności od województwa) grup. Zespoły w niej występujące pochodzą z jednego okręgu piłkarskiego (OZPN-u). Zwycięzcy awansują do klasy A. Rozgrywki klasy B podlegają okręgowym Związkom Piłki Nożnej. W niektórych województwach klasa B jest najniższym szczeblem rozgrywkowym, wówczas najsłabsze zespoły z tej ligi utrzymują się na tym poziomie lub nie zostają zgłoszone do rozgrywek w nowym sezonie (mogą jednak do nich wrócić w kolejnych sezonach). W innych województwach najsłabsze zespoły tej klasy rozgrywek spadają do klasy C. W województwie zachodniopomorskim klasa B jest dziewiątym, a zarazem najniższym szczeblem rozgrywek i piątym szczeblem rozgrywek regionalnych.
 • grupa ciechanowsko-ostrołęcka
 • grupa płocka
 • grupa radomska I
 • grupa radomska II
 • grupa siedlecka
 • grupa warszawska I
 • grupa warszawska II
 • grupa warszawska III
 • grupa warszawska IV
 • Województwo opolskie

 • grupa opolska I
 • grupa opolska II
 • grupa opolska III
 • grupa opolska IV
 • grupa opolska V
 • grupa opolska VI
 • Województwo podkarpackie

 • grupa dębicka I
 • grupa dębicka II
 • grupa jarosławska
 • grupa krośnieńska I
 • grupa krośnieńska II
 • grupa lubaczowska
 • grupa przemyska
 • grupa przeworska
 • grupa rzeszowska I
 • grupa rzeszowska II
 • grupa rzeszowska III
 • grupa stalowowolska I
 • grupa stalowowolska II
 • Województwo podlaskie

 • grupa podlaska I
 • grupa podlaska II
 • Województwo pomorskie

 • grupa gdańska I
 • grupa gdańska II
 • grupa gdańska III
 • grupa gdańska IV
 • grupa słupska I
 • grupa słupska II
 • grupa słupska III
 • Województwo śląskie

 • grupa bielska
 • grupa bytomska
 • grupa częstochowska I
 • grupa częstochowska II
 • grupa katowicka
 • grupa lubliniecka
 • grupa raciborska
 • grupa rybnicka
 • grupa skoczowska
 • grupa sosnowiecka
 • grupa tyska
 • grupa zabrzańska
 • grupa żywiecka
 • Województwo świętokrzyskie

 • grupa świętokrzyska I
 • grupa świętokrzyska II
 • Województwo warmińsko-mazurskie

 • grupa warmińsko-mazurska I
 • grupa warmińsko-mazurska II
 • grupa warmińsko-mazurska III
 • grupa warmińsko-mazurska IV
 • Województwo wielkopolskie

 • grupa kaliska I
 • grupa kaliska II
 • grupa konińska I
 • grupa konińska II
 • grupa leszczyńska I
 • grupa leszczyńska II
 • grupa pilska I
 • grupa pilska II
 • grupa poznańska I
 • grupa poznańska II
 • grupa poznańska III
 • Województwo zachodniopomorskie

 • grupa koszalińska I
 • grupa koszalińska II
 • grupa koszalińska III
 • grupa koszalińska IV
 • grupa szczecińska I
 • grupa szczecińska II
 • grupa szczecińska III
 • grupa szczecińska IV
 • grupa szczecińska V
 • grupa szczecińska VI • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama