• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Klasa

  Przeczytaj także...
  Kategoria systematyczna, kategoria taksonomiczna, ranga taksonomiczna – w systematyce organizmów, pozycja (ranga) taksonu w hierarchicznym systemie klasyfikacji biologicznej (układzie systematycznym) obejmująca dany takson oraz wszystkie zaliczane do niego taksony niższego poziomu.Rangi okrętów – klasyfikacja jednostek pływających marynarki wojennej pod względem wartości bojowych lub wielkości, stosowana w niektórych państwach świata po II wojnie światowej. Jest najszerszym systemem służącym do uporządkowania okrętów w ramach danej floty. Wśród krajów, które używają rang okrętów znajdują się Federacja Rosyjska oraz Rzeczpospolita Polska.
  Charakterystykę i podział gleb ułatwia systematyka, która wprowadza klasyfikację z uwzględnieniem przyczyn powstawania i podobieństw określonych jednostek glebowych. Systematyka czy klasyfikacja gleb powinna uwypuklać genezę ich powstawania, a poza tym zawierać ocenę przydatności i wartości użytkowej gleby. Przyjęta klasyfikacja powinna wykazać również kierunki rozwoju gleb w czasie.

  Określenie klasa ma kilka odrębnych znaczeń, jednak większość odnosi się do wyniku podziału czegoś na elementy lub podzbiory:

  Szkoła – instytucja oświatowo-wychowawcza zajmująca się kształceniem i wychowaniem w państwie, a także siedziba (budynek) tej instytucji oraz jej uczniowie i personel.Biologia (z gr. βίος (bios) - życie i λόγος (logos) - słowo, nauka) – nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem życia i organizmów żywych.
  Szkolnictwo
 • klasa – termin w szkolnictwie oznaczający jedno z trzech pojęć:
 • poziom nauczania uczniów, zwykle uzależniony od ich wieku
 • pot. o grupie uczniów uczęszczających razem na większość zajęć
 • pomieszczenie, w którym odbywa się nauczanie
 • Nauki ścisłe
 • klasa – w informatyce pojęcie paradygmatu programowania obiektowego
 • klasa – w biologii element systematyki roślin i zwierząt (zob. klasyfikacja biologiczna)
 • klasa – w chemii i fizyce zbiór elementów lub zjawisk mających wspólną cechę (np. klasa związków organometalicznych lub klasa przemian adiabatycznych)
 • klasa – w matematyce „obiekt”, do którego należą zbiory spełniające pewną formułę; istnieją klasy niebędące zbiorami (np. klasa wszystkich zbiorów)
 • klasa abstrakcji – w matematyce element podziału zbioru za pomocą relacji równoważności (zob. warstwa)
 • Transport
 • klasa okrętu – grupa okrętów o zbliżonym przeznaczeniu, wielkości, cechach konstrukcyjnych i właściwościach bojowych
 • klasa – w żeglarstwie kategoria jachtów, łodzi lub desek windsurfingowych o zbliżonych parametrach startujących w regatach
 • klasa kolei
 • klasa samochodu
 • Pozostałe
 • Klasafrancuski dramat obyczajowy, laureat LXI Festiwalu Filmowego w Cannes
 • klasa – w miernictwie pojęcie określające dokładność pomiaru lub tolerancję wykonania
 • klasa nominalna – jednostka klasyfikacji rzeczowników w niektórych językach
 • klasa społeczna
 • klasa energetyczna
 • klasa ziemi
 • klasa odznaczenia (orderu, medalu, krzyża, gwiazdy)
 • klasa rozgrywkowa w sporcie
 • klasa postaci w grach fabularnych
 • Zobacz też[]

 • kategoria systematyczna
 • Język – ukształtowany społecznie system budowania wypowiedzi, używany w procesie komunikacji interpersonalnej. Na język składają się dwa elementy:Okręt – zwykle uzbrojona jednostka pływająca w służbie państwa, tj. jego sił zbrojnych – marynarki wojennej pod banderą wojenną, przeznaczona do wykonywania zadań bojowych. Także potocznie: duży statek.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Podział, rozbicie, partycja zbioru – w matematyce rodzina niepustych, rozłącznych podzbiorów danego zbioru dająca w sumie cały zbiór.
  Festiwal Filmowy w Cannes − prestiżowy międzynarodowy festiwal filmowy, który odbywa się od 1946 w położonym na francuskim Lazurowym Wybrzeżu mieście Cannes. Festiwal odbywa się co roku (z pewnymi wyjątkami) i gromadzi wiele znanych osób związanych z przemysłem filmowym.
  Żeglarstwo – niegdyś odmiana transportu, dziś dyscyplina sportów wodnych, oraz rodzaj turystyki lub rekreacji, a także forma szkoleń – zarówno dla późniejszych marynarzy, oficerów i kapitanów jednostek, jak i jako tzw. szkoła charakterów dla młodzieży. Żeglarstwo uprawiane jest na jednostkach pływających napędzanych siłą wiatru za pośrednictwem żagli.
  Klasa nominalna (także: klasa rzeczownikowa, klasa imienna) – wyróżniana w gramatyce niektórych języków grupa pojęciowa rzeczowników, z których każda wymaga osobnej formy wyrazu określającego dany rzeczownik.
  Relacja równoważności – zwrotna, symetryczna i przechodnia relacja dwuargumentowa określona na pewnym zbiorze utożsamiająca ze sobą w pewien sposób jego elementy, co ustanawia podział tego zbioru na rozłączne podzbiory według tej relacji. Podobnie każdy podział zbioru niesie ze sobą informację o pewnej relacji równoważności.
  Klasa – stosowany przez zarządy kolejowe podział wagonów pasażerskich ze względu na wygodę podróży, standard wyposażenia i usługi dodatkowe. Podróż klasą oferującą lepsze warunki wiąże się z wyższą ceną. Współczesną tendencją jest dążenie do zmniejszania różnic w komforcie podróży pomiędzy klasami – w takiej sytuacji ekwiwalentem wyższej ceny jest mniejsza zajętość miejsc i usługi dodatkowe (posiłki serwowane w cenie biletu, możliwość skorzystania z ze specjalnej poczekalni etc.).
  Windsurfing – sport wodny, uprawiany przy użyciu deski (zob. też surfing) i przymocowanego do niej elastycznie pędnika żaglowego. Dyscyplina klasyfikowana jest jako konkurencja żeglarska, rozgrywana na igrzyskach olimpijskich od 1984 roku w konkurencji mężczyzn i od 1992 roku w konkurencji kobiet. Obecna klasa olimpijska RS:X po raz pierwszy weszła do użytkowania na igrzyskach w roku 2008.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.