• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kiowa-Apacze

  Przeczytaj także...
  Pow-wow - termin pochodzący prawdopodobnie od algonkińskiego pauau - zebranie. W tradycji Indian północnoamerykańskich pow-wow to przede wszystkim zjazd plemienny lub międzyplemienny, połączony ze zbiorowymi śpiewami, tańcami, obdarowywaniem określonych, z jakiejś przyczyny wyróżnionych osób (give away) i innymi ceremoniami o charakterze świeckim.Wielkie Równiny – rozległa kraina geograficzna, a zarazem krąg kulturowy na obszarze Kanady i USA, u podnóża Kordylierów. Obszar ten, zbudowany z mezozoicznych i trzeciorzędowych wapieni i piaskowców, charakteryzuje się płaskim ukształtowaniem terenu i niemal wyłącznie trawiastą roślinnością (poza lasami łęgowymi w dolinach rzecznych), tzw. prerią. Obszar ten leży w kilku strefach klimatycznych. Silny wpływ na jego klimat ma bliskość Kordylierów.
  Kiowa (Kiowowie) - plemię Indian Ameryki Północnej, zamieszkujące Wielkie Równiny, należące do rodziny językowej kiowa-tano.

  Kiowa-Apacze, zwani też Apaczami Prerii – odłam plemienia Apaczów, którzy zaprzyjaźnili się, a następnie związali więzami krwi z plemieniem Kiowa. Jest to nazwa zwykle związana z Apaczami żyjącymi na prerii. Oba plemiona, mimo formalnych związków, zachowywały swe własne obyczaje i posługiwały się odrębnym językiem.

  Pokrewieństwo – w perspektywie antropologicznej – więź społeczna, determinująca stosunki między co najmniej dwoma jednostkami, oparta na pochodzeniu lub małżeństwie. Obok gospodarki, polityki i religii pokrewieństwo zalicza się do podstawowych instytucji kształtujących życie społeczne, m.in. ustala porządek prawny w danej grupie. Osoby będące klasyfikowane jako krewni posiadają, względem innych, określone prawa oraz obowiązki. Pewne z nich, takie jak na przykład prawo do dziedziczenia, zostały skodyfikowane. Jednostki połączone więzią pokrewieństwa są nazywane krewnymi tworzącymi grupy krewniacze.

  Około stu lat temu Kiowa-Apacze zdecydowali, że należą raczej do plemienia Apaczów. Kiowa nazywali ich "koniokradami", co nie powinno być uznawane za określenie pejoratywne, jako że w XIX wieku określenie "koniokrad" kojarzyło się u Indian Prerii ze słowem "sprytny".

  Obecnie zamieszkują okolice miejscowości Apache w stanie Oklahoma. Są znani ze swej muzyki, śpiewu i tańców i jako tacy są chętnie zapraszani na uroczyste pow-wow wielu plemion.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Bruce Grant: Concise Encyclopedia of the American Indian. Random House, 2000. ISBN 0-517-69310-0.
 • Reklama

  Czas generowania strony: 0.006 sek.