• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • King of Arms

  Przeczytaj także...
  Finlaggan Pursuivant of Arms - tytuł nadwornego herolda wodza MacDonaldów, istniejący już w XIII w. i funkcjonujący w okresie potęgi klanu. W 2005 r. po czterech wiekach reaktywowany i oficjalnie uznany przez Lorda Lyona, Wielkiego Herolda Szkocji. Uroczyste objęcie urzędu odbyło się w towarzystwie właściwego terytorialnie królewskiego herolda - Ross Herald of Arms i czterech wodzów głównych gałęzi klanu Donald.Heroldia – urząd, zwykle monarszy, czasem państwowy lub prywatny, zajmujący się administrowaniem tytułami szlacheckimi – gromadzący i sprawdzający informacje o nadaniach tytułów, nobilitacjach, indygenatach, gromadzący wizerunki herbów wraz nazwiskami rodów, którym herby te są przypisane, oraz dbający o poprawność tych herbów. W wielu krajach, zwłaszcza obecnie np. w Wielkiej Brytanii, heroldie zajmują się nie tylko herbami rodowymi, ale i herbami, godłami i flagami korporacji, firm, organizacji i innych osób prawnych.
  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.

  King of Arms (ang. - król herbów) - tytuł heroldów w Zjednoczonym Królestwie.

  Naczelnymi heroldami w Zjednoczonym Królestwie są:

 • Garter Principal King of Arms - Wielki Herold Anglii, któremu podlegają:
 • Norroy and Ulster King of Arms - odpowiada za heraldykę północnej Anglii i Północnej Irlandii
 • Clarenceux King of Arms - odpowiada za tereny na południe od rzeki Trent
 • Lord Lyon King of Arms - Wielki Herold Szkocji
 • herb heroldii Anglii - College of Arms

  Herb (nazwa przyjęta z niem. Erbe "dziedzictwo") – znak rozpoznawczo-bojowy, wywodzący się z symboliki heroicznej lub znaków własnościowych, od XII w. ustalany według ścisłych reguł heraldycznych, pełniący funkcję wyróżnika osoby stanu rycerskiego, później szlacheckiego, także rodziny, rodu, organizacji kościelnej, mieszczańskiej bądź cechu rzemieślniczego, korporacji, miasta, jednostki podziału terytorialnego lub państwa.Godło – symbol wyróżniający, znak rozpoznawczy przynależności osoby bądź przedmiotu do szerszej grupy rodowej, prawnej lub społecznej, np. herb, gmerk, logo.
 • herb Gartera

 • herb Norroy`a

 • herb Clarensa

 • Wielkiemu Heroldowi Anglii prócz dwóch Królów Herbów pomagają heroldowie (Heralds of Arms):

 • Chester Herald of Arms
 • Lancaster Herald of Arms
 • Richmond Herald of Arms
 • Somerset Herald of Arms
 • Windsor Herald of Arms
 • York Herald of Arms
 • oraz heroldowie pomocnicy (Pursuivants of Arms):

 • Bluemantle Pursuivant of Arms
 • Portcullis Pursuivant of Arms
 • Rouge Croix Pursuivant of Arms
 • Rouge Dragon Pursuivant of Arms
 • prócz tego powoływani są jeszcze nadzwyczajni heroldowie-pomocnicy i inni urzędnicy heroldii odpowiedzialni za poszczególne kraje i regiony Brytyjskiej Wspólnoty.

  Sir Conrad Marshall John Fisher Swan (ur.w 1924) – kanadyjski heraldyk, w latach 1992-1995 Wielki Herold Anglii (Garter Principal King of Arms).Order Podwiązki (pełna nazwa ang. The Most Noble Order of the Garter) – najwyższe cywilne i wojskowe odznaczenie Wielkiej Brytanii oraz jeden z orderów domowych panującej w tym kraju dynastii. W hierarchii starszeństwa orderów świata zajmuje drugie miejsce po papieskim Orderze Chrystusa.

  Wielkiemu Heroldowi Szkocji podlegają heroldowie:

 • Albany Herald of Arms
 • Ross Herald of Arms
 • Rothesay Herald of Arms
 • Islay Herald of Arms
 • Marchmont Herald of Arms
 • Snowdoun Herald of Arms
 • Orkney Herald of Arms
 • którym, podobnie jak w heroldii Anglii pomagają:

 • Bute Pursuivant of Arms
 • Carrick Pursuivant of Arms
 • Unicorn Pursuivant of Arms
 • Dingwall Pursuivant of Arms
 • Kintyre Pursuivant of Arms
 • Ormond Pursuivant of Arms
 • Linlithgow Pursuivant of Arms
 • Falkland Pursuivant of Arms
 • March Pursuivant of Arms
 • Niekiedy niezwykle brzmiące tytuły wielkich heroldów, poszczególnych heroldów i heroldów pomocniczych są zazwyczaj dyktowane bardzo starą tradycją, ich określenia nawiązują do godeł królestwa, godeł rodów królewskich i książęcych, nazw orderów (np. Garter - Order Podwiązki) lub dóbr (np. Fitzallan Pursuivant od baronii Fitzallan w dobrach księcia Norfolk). W latach 1992-1995 zaszczytną funkcję Garter Principal King of Arms pełnił sir Conrad Marshall Swan, pierwszy w historii tego urzędu Kanadyjczyk, pochodzący ze starego polskiego rodu szlacheckiego Święcickich herbu Jastrzębiec.

  The Court of Lord Lyon pot. Lyon Court (ang. Trybunał Lorda Lwa) – urząd królewskiej heroldii Szkocji; Na jego czele stoi Lord Lyon King of Arms (ang. Lord Lew Król Herbów), Wielki Herold Szkocji. Lord Lyon pełni również funkcję herolda Orderu Ostu, najwyższego orderu Szkocji. Urząd zajmuje się rejestracją nowych herbów, godeł, tartanów i flag osób fizycznych i prawnych, przestrzeganie prawidłowego używania i przedstawiania istniejących, i nadzorowaniem ceremoniału uroczystości oficjalnych. Zastępcą Lorda Lyona jest Lyon Clerk and Keeper of the Records (ang. Lwi Urzędnik i Kustosz Archiwów). Do pomocy są kolejni niżsi heroldowie - Officers of Arms, w rangach heroldów i pursuiwantów.Heraldyka – jedna z nauk pomocniczych historii, zajmuje się badaniem rozwoju i znaczenia oraz zasadami kształtowania się herbów. Wywodzi się od słowa herold – oznaczającego urzędnika dworskiego, wywołującego nazwiska rycerzy biorących udział w turniejach. W innych językach europejskich nazywana jest podobnie (ang. heraldry, franc. heraldique , niem. Heraldik) lub słowami pochodzącymi od nazwy herb (niem. Wappenkunde).

  Literatura[]

 • Henry Bedingfeld, Peter Gwynn-Jones, Heraldry, Wingston, 1993 ISBN 1-85422-433-6
 • Zobacz też[]

  Herold, Heroldia, Court of Lord Lyon , Finlaggan Pursuivant

  Linki zewnętrzne[]

 • Chronologiczna lista heroldów Anglii i Szkocji • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Herold – średniowieczny urzędnik dworski, wywołujący nazwiska rycerzy biorących udział w turniejach, mistrz ceremonii, sędzia turniejów rycerskich, strażnik poprawności herbów.
  Order (z łac. dosł. zakon) — forma uznania zasług danej osoby lub organizacji. Tradycja orderowa opiera się na dziejach struktur rycerskich lub arystokratycznych, a więc obrzędowość z nią związana wskazuje na realną lub pozorowaną organizację orderu, na czele której stoi Kapituła pod przewodnictwem Wielkiego Mistrza (w Polsce jest nim w przypadku wszystkich orderów Prezydent RP). Potocznie używa się określenia order dla samej odznaki orderowej.
  Wspólnota Narodów (ang. The Commonwealth, także Commonwealth of Nations; do 1949 Wspólnota Brytyjska, British Commonwealth i Brytyjska Wspólnota Narodów, British Commonwealth of Nations) – międzynarodowa organizacja powstała w 1931, gdy przyjęty został Statut Westminsterski. Obecnie zrzesza ona niepodległe kraje, z których większość była w ubiegłych wiekach częścią brytyjskiego imperium kolonialnego. Część z nich to dawne dominia brytyjskie.
  The Court of Lord Lyon pot. Lyon Court (ang. Trybunał Lorda Lwa) – urząd królewskiej heroldii Szkocji; Na jego czele stoi Lord Lyon King of Arms (ang. Lord Lew Król Herbów), Wielki Herold Szkocji. Lord Lyon pełni również funkcję herolda Orderu Ostu, najwyższego orderu Szkocji. Urząd zajmuje się rejestracją nowych herbów, godeł, tartanów i flag osób fizycznych i prawnych, przestrzeganie prawidłowego używania i przedstawiania istniejących, i nadzorowaniem ceremoniału uroczystości oficjalnych. Zastępcą Lorda Lyona jest Lyon Clerk and Keeper of the Records (ang. Lwi Urzędnik i Kustosz Archiwów). Do pomocy są kolejni niżsi heroldowie - Officers of Arms, w rangach heroldów i pursuiwantów.
  Anglia (ang. England, język staroangielski Englaland) – w przeszłości samodzielne królestwo, obecnie największa i najludniejsza część składowa Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Anglię zamieszkuje 83% całkowitej populacji państwa. Region zajmuje dwie trzecie wyspy Wielkiej Brytanii i posiada granice lądowe z Walią na zachodzie i Szkocją na północy. Wyspa oblewana jest przez Morze Północne, Morze Irlandzkie, Ocean Atlantycki i kanał La Manche. Stolicą Anglii jest Londyn.
  Kanada (ang. i fr. Canada) – państwo położone w Ameryce Północnej, rozciągające się od Oceanu Atlantyckiego na wschodzie do Oceanu Spokojnego na zachodzie i Oceanu Arktycznego na północy. Na południu i północnym zachodzie graniczy ze Stanami Zjednoczonymi, granice morskie: na północy z Danią (Grenlandia) i na wschodzie z Francją (wyspy Saint-Pierre i Miquelon). Drugie państwo świata pod względem powierzchni (po Rosji) oraz 36. pod względem ludności. Kanada jest członkiem ONZ, NAFTA, Wspólnoty Narodów, Frankofonii, NATO, G8, APEC.
  The Court of Lord Lyon pot. Lyon Court (ang. Trybunał Lorda Lwa) – urząd królewskiej heroldii Szkocji; Na jego czele stoi Lord Lyon King of Arms (ang. Lord Lew Król Herbów), Wielki Herold Szkocji. Lord Lyon pełni również funkcję herolda Orderu Ostu, najwyższego orderu Szkocji. Urząd zajmuje się rejestracją nowych herbów, godeł, tartanów i flag osób fizycznych i prawnych, przestrzeganie prawidłowego używania i przedstawiania istniejących, i nadzorowaniem ceremoniału uroczystości oficjalnych. Zastępcą Lorda Lyona jest Lyon Clerk and Keeper of the Records (ang. Lwi Urzędnik i Kustosz Archiwów). Do pomocy są kolejni niżsi heroldowie - Officers of Arms, w rangach heroldów i pursuiwantów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.024 sek.