• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kimeryd  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Otnielozaur (Othnielosaurus) – rodzaj niewielkiego dinozaura ptasiomiednicznego żyjącego w późnej jurze, od około 155 do 148 mln lat temu, na terenie formacji Morrison w obecnych zachodnich Stanach Zjednoczonych. Jego nazwa honoruje amerykańskiego paleontologa Othniela Charlesa Marsha, który początkowo zaklasyfikował otnielozaura do rodzaju Laosaurus. Nazwa Othnielosaurus została ukuta dla skamieniałości przypisanych początkowo do rodzaju Othnielia – uznawanego obecnie za wątpliwy. Othnielosaurus był przeważnie klasyfikowany jako przedstawiciel hipsylofodontów – niewielkich dwunożnych roślinożerców lub wszystkożerców – jednak nowsze badania podają w wątpliwość istnienie hipsylofodontów jako odrębnej grupy.Diplodocus – rodzaj dinozaura z rodziny diplodoków, którego skamieniałe szczątki odkrył po raz pierwszy w 1877 S. W. Williston. Wzorowana na łacinie nazwa rodzajowa ukuta przez Marsha w 1878 pochodzi od starogreckich słów (diploos) "podwójny" i (dokos) "belka", odnosząc się do dwubelkowych szewronów umiejscowionych w dolnej części ogona. Sądzono, że był unikalne dla diplodoka, jednakże znaleziono je także u innych członków tej rodziny, a także u innych zauropodów, jak choćby mamenchizaura.

  Kimeryd (ang. Kimmeridgian)

 • w sensie geochronologicznym: drugi wiek późnej jury, trwający według przyjmowanego do 2012 roku przez Międzynarodową Komisję Stratygrafii podziału jury około 5 milionów lat (od 155,7 ± 4,0 do 150,8 ± 4,0 mln lat temu); w roku 2012 Komisja poprawiła datowanie na od 157,3 ± 1,0 do 152,1 ± 0,9 mln lat temu. Kimeryd jest młodszy od oksfordu a starszy od tytonu.
 • w sensie chronostratygraficznym: drugie piętro górnej jury, wyższe od oksfordu a niższe od tytonu. Stratotyp kimerydu nie jest jeszcze zatwierdzony.
 • Nazwa piętra (wieku) pochodzi od nazwy wioski Kimmeridge (Dorset, Anglia).

  Dorset – hrabstwo ceremonialne i niemetropolitalne w Anglii, w regionie South West England, położone nad kanałem La Manche.Iguanodony (Iguanodontia) to grupa ornitopodów znanych od środkowej jury do późnej kredy. Należą do nich między tak znane dinozaury jak Iguanodon, Camptosaurus, Ouranosaurus czy Edmontosaurus. Iguanodony są ogólnie dość dobrze poznaną grupą dinozaurów ptasiomiednicznych i najwcześniejszą odkrytą (iguanodon był po megalozaurze pierwszym odkrytym dinozaurem). Największy z nich – Zhuchengosaurus osiągał do ok. 16 m długości co czyniło go największym dinozaurem ptasiomiednicznym. Iguanodony charakteryzujące się masywniej zbudowanym i większym ciałem niż bardziej bazalne ornitopody, rozbudowanymi kośćmi nosowymi oraz minimum sześcioma kręgami piersiowymi zazwyczaj klasyfikuje się jako infrarząd ornitopodów, choć Benton (2004)uważa te drugie za infrarząd, a Iguanodontia nie nadaje rangi. Tradycyjnie do iguanodonów wliczano nadrodzinę Iguanodontoidea i rodzinę Iguanodontidae. Nowsze jednak badanie wykazały, że tak rozumiane Iguanodontia jest grupą grupą parafiletyczną, gdyż nie umieszcza się w ich obrębie Hadrosauridae. Obecnie w literaturze naukowej termin Iguanodontia jest nadal stosowany, choć nie posiada rangi i wlicza się do niego także hadrozaury.

  Fauna kimerydu[ | edytuj kod]

  Ptaki[ | edytuj kod]

 • Archeopteryksarcheopteryksokształtny, Niemcy
 • Nieptasie teropody[ | edytuj kod]

 • Awiatyrantyranozauroid, Portugalia
 • Stoksozaurtyranozauroid, USA, Anglia
 • Allozaurkarnozaur, USA, Tanzania, Portugalia
 • Ceratozaurceratozaur, USA, Tanzania, Portugalia
 • Elafrozaurceratozaur, Tanzania
 • Torwozaurmegalozaur, USA, Portugalia
 • celurcelurozaur
 • Zauropody[ | edytuj kod]

 • Amficeliasdiplodokokształtny, USA, jedon z największych stworzeń, jakie kiedykolwiek żyły
 • Apatozaurdiplodokokształtny, USA
 • Diplodokdiplodokokształtny, USA
 • Dystrofezdiplodokokształtny, USA
 • Eobrontozaurdiplodokokształtny, USA
 • Dikreozaurdiplodokokształtny, Tanzania
 • EuropazaurMacronaria, Niemcy
 • Kamarazaurkamarazaur, USA
 • Ankylozaury[ | edytuj kod]

 • Gargojleozaurankylozaur, USA
 • Mymurapeltaankylozaur, USA
 • Stegozaury[ | edytuj kod]

 • GigantspinozaurChiny
 • Dacentrurstegozaur, Anglia, Francja, Hiszpania, Portugalia
 • Hesperozaurstegozaur, USA
 • Kentrozaurstegozaur, Tanzania
 • Monkonozaurstegozaur, Tybet
 • Stegozaurstegozaur, USA
 • Ornitopody[ | edytuj kod]

 • Otnielozaur – USA
 • Drinkerhipsylofodon, USA
 • Otnieliahipsylofodon, USA
 • Filodonhipsylofodon, Portugalia
 • Driozaurigunodon, USA, Tanzania
 • Kamptozaurigunodon, Wielka Brytania, Francja, USA
 • Krokodylomorfy[ | edytuj kod]

 • Dakosaurus maximus – Thalattosuchia, Wielka Brytania, Francja, Szwajcaria, Niemcy, Polska, Rosja, Argentyna, Meksyk
 • Geosaurus suevicis – Thalattosuchia, Wielka Brytania, Francja, Szwajcaria, Niemcy, Argentyna, Kuba, Meksyk
 • Machimosaurus – Thalattosuchia, Austria, Wielka Brytania, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria
 • Metriorynch – Thalattosuchia, Anglia, Francja, Niemcy, Argentyna,, Chile
 • Steneosaurus – Thalattosuchia, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwajcaria, Maroko
 • Plezjozaury[ | edytuj kod]

 • Liopleurodonpliozaur, Francja, Wielka Brytania, Rosja, Niemcy
 • Pliozaurpliozaur, Anglia
 • Belemnity[ | edytuj kod]

 • Produvalia
 • Driozaur (Dryosaurus) - dwunożny, roślinożerny ornitopod będący bazalnym przedstawicielem kladu Iguanodontia, żyjący w późnej jurze na terenach dzisiejszej Ameryki Północnej. Jego skamieniałości odkryto na zachodzie USA. Miał mocno umięśnioną szczękę, zakończoną kostnym, bezzębnym dziobem. Długość - 3-4 metry, wagi 400 - 500 kg. Znaczenie nazwy - jaszczur drzewny, jaszczur leśny, jaszczur dąb.Archeopteryksokształtne, Archaeopterygiformes- rząd bardzo wczesnych ptaków żyjących w jurze i prawdopodobnie w kredzie. Obejmuje on jednego z najbardziej znanych spośród wymarłych i najwcześniejszego znanego ptaka, archeopteryksa.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United Kingdom), Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (ang. United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na wschodzie, kanał La Manche na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie.
  Monkonozaur (Monkonosaurus lawulacus) – dinozaur z grupy stegozaurów (Stegosauria); jego nazwa pochodzi od miejscowości (Monko), w pobliżu której znaleziono jego szczątki. Żył w późnej jurze (ok. 155-150 mln lat temu) na terenach Azji. Jego szczątki – dwa niekompletne kręgi, trzy płyty grzbietowe i kompletny blok biodrowo-krzyżowy (ilio-sacral block) – znaleziono w Chinach (we wschodnim Tybecie); jest to pierwszy dinozaur, którego szczątki znaleziono w Tybecie. Według Maidment i Wei (2006) zachowane kości M. lawulacus nie mają żadnych cech diagnostycznych, które pozwalałyby odróżnić monkonozaura od innych stegozaurów; z tej przyczyny uznają M. lawulacus za nomen dubium.
  Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone Ameryki (ang. United States, US, United States of America, USA) – federacyjne państwo w Ameryce Północnej graniczące z Kanadą od północy, Meksykiem od południa, Oceanem Spokojnym od zachodu, Oceanem Arktycznym od północnego zachodu i Oceanem Atlantyckim od wschodu.
  Liopleurodon – rodzaj pliozaurów, wielkich morskich gadów drapieżnych żyjących na przełomie środkowej i późnej jury (od ok. 165 millionów do 155 millionów lat temu). Pliozaury zajęły wtedy miejsce wielkich ichtiozaurów jak Temnodontosaurus i pozostawały największymi drapieżcami mórz do połowy kredy, kiedy z kolei zostały zastąpione przez morskie jaszczurki mozazaury. W przeciwieństwie do lepiej poznanych długoszyjnych plezjozaurów z rodzaju Elasmosaurus, miały wielkie głowy, krótkie szyje i raczej dłuższe ciała oraz rozszerzony tył czaszki, gdzie znajdowały się potężne mięśnie szczęk pełnych wielkich zębów.
  Dacentrur (Dacentrurus) – rodzaj dinozaura z infrarzędu stegozaurów, zawierający jeden pewny gatunek D. armatus, opisany jako pierwszy przedstawiciel tej grupy tyreoforów. Dorastał 8 m długości, jego grzbiet i ogon nosiły płyty i kolce, w liczbie żeber występował dymorfizm płciowy. Zauropsyd ten zamieszkiwał Europę w kimerydzie i na przełomie rzeczonego wieku i tytonu. Bywał uważany za bazalnego przedstawiciela stegozaurów, nowsze poglądy sytuują go jednak z miragaią w osobnej podrodzinie Dacentrurinae blisko spokrewnionej ze stegozaurem.
  Apatozaur (Apatosaurus) – duży zauropod żyjący ok. 150 mln lat temu w późnej jurze na terenach Ameryki Północnej. Został odkryty i opisany w 1877 przez Othniela C. Marsha. Niegdyś był także znany pod nazwą brontozaur. Było to jedne z największych zwierząt lądowych jakie kiedykolwiek żyły na ziemi. Osiągał średnio około 20 m długości i ok. 23 ton wagi. Nazwa apatozaur oznacza ,,oszukańczy jaszczur”. Nazwano go tak ze względu na podobieństwo jego kości pod niektórymi względami do kości morskiego gada mozazaura. Skamieliny apatozaura znaleziono w Wyoming, Kolorado, Oklahomie i Utah (Stany Zjednoczone).
  Pliosaurus (z gr. pleion "więcej" + sauros "jaszczur") jest rodzajem dużego drapieżnego plezjozaura. Należał do rodziny Pliosauridae, która wzięła od niego swą nazwę. Żył od końca środkowej po połowę późnej jury (kelowej-kimeryd, około 165-151 milionów lat temu).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.051 sek.