• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kilo

  Przeczytaj także...
  Informatyka – dyscyplina nauki zaliczana do nauk ścisłych oraz techniki zajmująca się przetwarzaniem informacji, w tym również technologiami przetwarzania informacji oraz technologiami wytwarzania systemów przetwarzających informację. Początkowo stanowiła część matematyki, później rozwinęła się do odrębnej dyscypliny – pozostaje jednak nadal w ścisłej relacji z matematyką, która dostarcza informatyce podstaw teoretycznych.Przedrostki dwójkowe – stosowane w informatyce przedrostki jednostek miary o identycznych nazwach i oznaczeniach jak przedrostki SI, ale o mnożniku 10 zastąpionym przez 2 (10 = 1000 ≈ 1024 = 2). Dodatkowo przedrostek kilo jest często oznaczany literą K, a nie k jak w układzie SI. Zastosowanie przedrostków dwójkowych jest bardzo praktyczne, jeśli operujemy wielkościami dla których naturalnym jest dwójkowy system liczbowy, np. rozmiarami pamięci komputerowej.
  Kilogram – jednostka masy, jednostka podstawowa układu SI, oznaczana kg. Jest to masa międzynarodowego wzorca (walca o wysokości i średnicy podstawy 39 mm wykonanego ze stopu platyny z irydem) przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sèvres koło Paryża. Wzorzec kilograma został usankcjonowany uchwałą I Generalnej Konferencji Miar (Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM) w 1889.

  Kilo – przedrostek wielokrotności jednostki miary o symbolu k oznaczający mnożnik 1000 = 10 (tysiąc). Przykładowo symbol kg oznacza tysiąc gramów, czyli kilogram.

  W informatyce oznacza on częściej 2 (1024) i bywa wówczas oznaczany wielką literą K, np. 1 KB (zob. też Kilosłowo). W celu uniknięcia niejednoznaczności postulowane jest stosowanie przedrostków dwójkowych przez dodanie litery i, czyli 1 KiB (kibibajt) = 1024 B.

  W potocznym języku polskim samodzielnie użyte słowo kilo (nieodmienne) oznacza kilogram, jednak jest to niepoprawne zastosowanie tego przedrostka.

  Kilobajt (KB, rzadziej kB, ang. Kbyte, kbyte, kilobyte) – jednostka używana w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości pamięci.Kilosłowo (w skrócie Ksłowo) – we wczesnym okresie rozwoju informatyki – pochodna jednostka informacji pamięci komputerowej, wynosząca 1024 (stąd przedrostek Kilo pisany przez duże "K") słów maszynowych. W zależności od typu sprzętu i użytego systemu komputerowego słowa maszynowe miały długość od 8 do 60 bitów (np. w systemach opartych na architekturze ICL, jak w Polsce seria "Odra" słowo maszynowe miało 24 bity plus bit parzystości, łącznie więc 25 bitów, zaś wykorzystywane m.in. przez Cyfronet komputery CDC Cyber 72 miały słowa 60-bitowe).
  Warto wiedzieć że... beta

  Bajt (dop. bajtu lub bajta) – najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.911 sek.