Kilo

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kilo (k) – przedrostek wielokrotności jednostki miary oznaczający mnożnik 1000 = 10 (tysiąc). Przykładowo symbol kg oznacza tysiąc gramów, czyli kilogram.

Przedrostki dwójkowe – stosowane w informatyce przedrostki jednostek miary o identycznych nazwach i oznaczeniach jak przedrostki SI, ale o mnożniku 10 zastąpionym przez 2 (10 = 1000 ≈ 1024 = 2). Dodatkowo przedrostek kilo jest często oznaczany literą K, a nie k jak w układzie SI. Zastosowanie przedrostków dwójkowych jest bardzo praktyczne, jeśli operujemy wielkościami dla których naturalnym jest dwójkowy system liczbowy, np. rozmiarami pamięci komputerowej.Kilogram – jednostka masy, jednostka podstawowa układu SI, oznaczana kg. Jest to masa międzynarodowego wzorca (walca o wysokości i średnicy podstawy 39 mm wykonanego ze stopu platyny z irydem) przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sèvres koło Paryża. Wzorzec kilograma został usankcjonowany uchwałą I Generalnej Konferencji Miar (Conférence Générale des Poids et Mesures, CGPM) w 1889.

W informatyce oznacza on częściej 2 (1024) i bywa wówczas oznaczany wielką literą K, np. 1 KB (zob. też Kilosłowo). W celu uniknięcia niejednoznaczności postulowane jest stosowanie przedrostków dwójkowych przez dodanie litery i, czyli 1 KiB (kibibajt) = 1024 B.

W potocznym języku polskim samodzielnie użyte słowo kilo (nieodmienne) oznacza kilogram, jednak jest to niepoprawne zastosowanie tego przedrostka.

Kilobajt (KB, rzadziej kB, ang. Kbyte, kbyte, kilobyte) – jednostka używana w informatyce do określenia ilości informacji lub wielkości pamięci.Kilosłowo (w skrócie Ksłowo) – we wczesnym okresie rozwoju informatyki – pochodna jednostka informacji pamięci komputerowej, wynosząca 1024 (stąd przedrostek Kilo pisany przez duże "K") słów maszynowych. W zależności od typu sprzętu i użytego systemu komputerowego słowa maszynowe miały długość od 8 do 60 bitów (np. w systemach opartych na architekturze ICL, jak w Polsce seria "Odra" słowo maszynowe miało 24 bity plus bit parzystości, łącznie więc 25 bitów, zaś wykorzystywane m.in. przez Cyfronet komputery CDC Cyber 72 miały słowa 60-bitowe).

Przypisy[ | edytuj kod]

  1. kilo-, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-15].
Jednostka miary wielkości fizycznej lub umownej – określona miara danej wielkości służąca za miarę podstawową, czyli wzorzec do ilościowego wyrażania innych miar danej wielkości metodą porównania tych miar, za pomocą liczb. Wartość liczbową takiej miary wzorcowej przyjmuje się umownie (w danym układzie jednostek miar), jako równą jedności, stąd jej nazwa – jednostka miary. Konkretne wartości wielkości można przedstawiać zarówno wielokrotnościami, jak i ułamkami jednostek, a same wartości, o ile to możliwe, mogą być zarówno dodatnie, jak i ujemne.Bajt (dop. bajtu lub bajta) – najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów.
Reklama