• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kiliany

  Przeczytaj także...
  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Podział administracyjny Polski 1975–1998 – podział administracyjny obowiązujący od 1 czerwca 1975 do 31 grudnia 1998 (od reformy w 1975 do reformy w 1999). Został wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 1975 o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).

  Kiliany (niem. Kiliannen) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Kowale Oleckie.

  W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego.

  Wieś czynszowa założona na prawie chełmińskim w 1561 r. na 35 włókach. Zasadźczy, pochodzący ze starostwa ełckiego, Michał Kilian i Piotr Buczko nabyli od starosty książęcego cztery włóki sołeckie. Przywilej lokacyjny odnowił książę Jan Zygmunt w 1616 roku. W tym czasie wieś tę zamieszkiwali sami Polacy.

  Gmina Kowale Oleckie – gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie suwalskim.Szarejki – (niem. Schareyken, Schareiken) wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Kowale Oleckie.

  Kiliany należały do parafii w Szarejkach. Jednoklasowa szkoła powstała w 1825 r. Najbliższa poczta znajdowała się w Stożnem, a urząd stanu cywilnego w Kowalach Oleckich.

  W 1938 r. we wsi było 166 mieszkańców.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • OLECKO Czasy, ludzie, zdarzenia Tekst: Ryszard Demby, wyd. 2000
 • Kiliany, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. IV: Kęs – Kutno, Warszawa 1883, s. 97.
 • Warto wiedzieć że... beta

  Kowale Oleckie (niem. Kowahlen) – wieś mazurska w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Kowale Oleckie przy drodze krajowej nr 65 i przy trasie linii kolejowej Gołdap-Ełk (nieczynnej na odcinku Olecko – Gołdap).
  Województwo warmińsko-mazurskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw. Położone jest w północno-wschodniej części kraju. Siedzibą wojewody i władz samorządu województwa jest Olsztyn. Obejmuje obszar 24 173,47 km², a w 2012 r. miało 1,45 mln mieszkańców.
  Powiat olecki – powiat w Polsce (województwo warmińsko-mazurskie), utworzony w 2002 roku przez podział powiatu olecko-gołdapskiego. Jego siedzibą jest miasto Olecko.
  Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich – słownik encyklopedyczny wydany w latach 1880–1902 w Warszawie przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego; rejestrował toponimy z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz niektórych terenów ościennych (m.in. części Śląska, czy Prus Książęcych); wielokrotnie wznawiany, stanowi cenne źródło wiadomości geograficznych, historycznych, gospodarczych, demograficznych i biograficznych.
  Stożne (niem. Stosnau, do 1938 Stoosznen) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie oleckim, w gminie Kowale Oleckie.
  Województwo suwalskie – województwo w latach 1975-1998. Pod względem obszaru stanowiło drugie pod względem wielkości województwo w Polsce, po olsztyńskim. Teren tego województwa wchodzi obecnie w skład województw: warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.