• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kierunek radiowy

  Przeczytaj także...
  Dowódca (ang. commander) - stanowisko etatowe w wojsku, żołnierz stojący na czele rodzaju sił zbrojnych, związku taktycznego, oddziału lub pododdziału. Posiada określone prawa (wydawanie rozkazów oraz nadzór nad ich wykonawstwem). Jest organizatorem działań bojowych podległych wojsk (żołnierzy) oraz dowodzi nimi w czasie ich trwania.Węzeł łączności – w terminologii wojskowej organizacyjne zespolenie sił i środków łączności i informatyki, przeznaczone do zapewnienia wymiany wszelkich rodzajów informacji i prowadzenia bezpośrednich rozmów, w odniesieniu do danego (obsługiwanego przez dany WŁ) stanowiska dowodzenia w procesie dowodzenia i kierowania środkami walki.
  Dziennikarz, dziennikarka – osoba zajmująca się przygotowaniem i prezentowaniem materiałów w środkach masowego przekazu.

  Kierunek radiowy - sposób organizacji łączności radiowej pomiędzy dwoma węzłami łączności lub korespondentami (dowódcami, sztab) wydziela radiostację pracującą na tych samych danych radiowych (ustalonych dla danego kierunku).

  Sztab - główny organ dowodzenia występujący w oddziałach i związkach wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz na szczeblu centralnym. Na czele sztabu stoi szef sztabu podlegający bezpośrednio dowódcy. W okresie pokoju głównym zadaniem sztabu jest organizowanie szkolenia wojsk i zapewnienie im warunków utrzymania wysokiego stopnia gotowości bojowej.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.004 sek.