• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kiełpino Górne

  Przeczytaj także...
  Transport miejski – sfera działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu usług przewozowych na terenie miasta oraz obszarach podmiejskich. Problematyka transportu miejskiego dotyka w głównej mierze zagadnień transportu pasażerskiego, więc termin ten bywa stosowany zamiennie z terminem komunikacja miejska. Ze względu na wykorzystywane środki transportu wyróżnić można miejski transport drogowy, miejski transport szynowy, miejski transport wodny.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.
  Cmentarz – instytucjonalnie ukształtowany wycinek przestrzeni o programowo założonym grzebalnym przeznaczeniu, zorganizowanym zaś wedle pewnych dyrektyw - reguł kulturowych, związanych tak ze zrytualizowaniem form grzebania zmarłych, jak i z istnieniem pewnej tradycji sposobu utrwalania pamięci o nich.
  Kiełpino Górne, po prawej kościół z 1925
  Zabytkowy dwór z pocz. XIX wieku
  Kiełpino Górne na mapie z 1901

  Kiełpino Górne (kaszb. Kôłpino lub też Górné Kôłpino, Górné Czełpino, niem. Hoch Kelpin) – osiedle domków jednorodzinnych w Gdańsku, w dzielnicy Kokoszki. Leży na południowo-wschodnim krańcu dzielnicy, a jego południowa granica pokrywa się z granicą miasta.

  Budynek mieszkalny jednorodzinny (domek jednorodzinny, willa, dom jednorodzinny wolnostojący, dom jednorodzinny w zabudowie bliźniaczej, bliźniak) – budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.Cmentarz Łostowicki – cmentarz komunalny o powierzchni ponad 50 ha, położony w południowej części Gdańska, na osiedlu administracyjnym Ujeścisko-Łostowice. Największy cmentarz w mieście.

  Osiedle Kiełpino Górne to dawna wieś przyłączona w granice administracyjne miasta w 1973. Należy do okręgu historycznego Wyżyny.

  Kiełpino Górne jest praktycznie jedyną przyłączoną do Gdańska wsią, która zachowała wiejską strukturę i charakter. Dojazd do centrum miasta zapewniają dwie miejskie linie autobusowe – 168 i 367.

  Historia[]

  Zapisane nazwy Kiełpina Górnego: Kolpin (1402-1415), Grose Culpyn (1438), Hohe Kolpin (1570), Kielpin Wysoki (1682), Magno Kelpin (1734), Hoch Kelpin (ok. 1790).

  Hektar – jednostka powierzchni używana między innymi w rolnictwie i leśnictwie. 1 hektar jest to pole powierzchni kwadratu o boku 100 m. Oznaczana symbolem ha.Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).

  W 1860 liczyło 115 katolików, 81 ewangelików i 15 domów.

  Na początku XIX wieku powstał dwór przy ul. Goplańskiej.

  W 1925 został zbudowany pierwszy kościół. Uległ on uszkodzeniu podczas II wojny światowej i został wyremontowany po wojnie. W 1926 został założony przykościelny cmentarz ewangelicki. W 1945 cmentarz został opuszczony, a następnie zamknięty. Od 1972-1973 zaczęto na nim chować zmarłych (powierzchnia cmentarza wynosi 0,22 ha, znajduje się przy ul. Otomińskiej). Wcześniej zmarli byli chowani na Cmentarzu Łostowickim.

  Ewangelicy – nazwą tą od XVI wieku określa się w Polsce protestantów z najstarszych Kościołów reformacji, czyli luteran, kalwinów oraz od kilkunastu lat metodystów.Parafia św. Jana Chrzciciela w Gdańsku – parafia rzymskokatolicka usytuowana w Gdańsku. Należy do dekanatu Gdańsk-Siedlce, który należy z kolei do archidiecezji gdańskiej.

  W latach 2000-2005 powstał nowy kościół.

  Zobacz też[]

 • Kiełpinek
 • Otomin
 • Przypisy

  Kiełpinek (inna nazwa: Kiełpinko, kaszb. Kôłpinkò lub też Kôłpink, Dólné Kôłpino, Czełpinkò, niem. Klein Kelpin, dawniej Klein Kolpin) – osiedle w Gdańsku, położone na północno-zachodnim krańcu dzielnicy Jasień. Od północy graniczy z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym. Prowadzi tędy Szlak Skarszewski – zielony znakowany szlak turystyczny.Miasto Gdańsk we współczesnych granicach administracyjnych, współtworzone jest przez sześć okręgów historycznych:  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Język kaszubski, dialekt kaszubski (nazwy własne: kaszëbsczi jãzëk, kaszëbskô mòwa, pòmòrsczi jãzëk, kaszëbskò-słowińskô mòwa) – mowa zachodniosłowiańska i lechicka o spornym statusie – w zależności od przyjętych kryteriów uznawana za odrębny język lub dialekt języka polskiego. Często przyjmowane jest stanowisko pośrednie, unika się określania jej jako „język” lub „dialekt” albo określa się ją jako etnolekt. Z prawnego punktu widzenia kaszubszczyzna jest w Polsce językiem regionalnym. Kaszubskim posługuje się w Polsce na co dzień 108 tys. Kaszubów. Jest jedyną pozostałością słowiańskich dialektów pomorskich. Należy do grupy języków lechickich, w jej centralnej odmianie, bliski standardowemu językowi polskiemu, z wpływami języka połabskiego, dolnoniemieckiego i staropruskiego.
  Gdańsk (łac. Dantiscum, Dantis, Gedanum, niem. Danzig) – miasto na prawach powiatu w północnej Polsce, położone nad Morzem Bałtyckim, u ujścia Motławy do Wisły, nad Zatoką Gdańską, na Pobrzeżu Gdańskim. Centrum kulturalne, naukowe i gospodarcze oraz węzeł komunikacyjny północnej Polski, stolica województwa pomorskiego. Ośrodek gospodarki morskiej z dużym portem handlowym.
  Kokoszki (kaszb. Kòkòszczi, niem. Kokoschken, dawniej Kokoszkowy) – osiedle administracyjne w Gdańsku, położone na zachodzie miasta. Ma charakter mieszkaniowo-przemysłowy.
  Wyżyny (Wysoczyzna Gdańska, niem. Danziger Höhe) – jeden z sześciu okręgów historycznych w Gdańsku. Nazwa tego obszaru pochodzi od dość wysokiego - jak na miasto nadmorskie - poziomu terenów, które obejmuje, względem poziomu morza. Okręg obejmuje osiedla tzw. Górnego Tarasu, czyli Osowy, Matarni, Kokoszek, Klukowa, Jasienia, Ujeściska-Łostowic oraz znaczną część dzielnicy Chełm. W przeszłości określenie Gdańskie Wyżyny określało terytorium powiatu gdańskiego położone na zachód od linii Gdańsk - Tczew, co oznacza, że jego zasięg znaczeniowy był znacznie większy.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.