• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kiełpino - województwo pomorskie

  Przeczytaj także...
  Małe Jezioro (kaszb. Jezoro Kôłpińsczé Môłé) – jezioro w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy na północ od wsi Kiełpino, leżące na terenie Pojezierza Kaszubskiego.Duże Kiełpino (kaszb. Jezoro Kôłpińsczé Wiôldżé) - jezioro wytopiskowe w Polsce położone w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Kartuzy na Pojezierzu Kaszubskim ("Kartuski Obszar Chronionego Krajobrazu").
  Sołectwo – jednostka pomocnicza gminy we współczesnej Polsce, charakterystyczna dla obszarów wiejskich. Obszar, zakres działania sołectwa i jego organów określa rada gminy w statucie sołectwa.
  Przystanek kolejowy

  Kiełpino (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Kôłpino) – duża wieś kaszubska w północnej Polsce, położona w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Kartuzy.

  Według danych z 9 września 2010 r. wieś miała 3410 mieszkańców.

  Stacja kolejowa PKP "Kiełpino Kartuskie" na trasie magistrali węglowej tzw. "francuskiej" (Maksymilianowo-Kościerzyna-Gdynia).

  Kiełpino Kartuskie - przystanek kolejowy w Kiełpinie, w gminie Kartuzy, w województwie pomorskim. Na przystanku zatrzymują się pociągi kursujące pomiędzy Kościerzyną a Gdynią Główną.Barok (z por. barocco – "perła o nieregularnym kształcie" lub z fr. baroque – "bogactwo ozdób") – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII wieku. Uznany za oficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: "sztuka jezuicka" czy "sztuka kontrreformacyjna". W odróżnieniu od humanizmu antropocentrycznego doby renesansu, barok reprezentował humanizm teocentryczny. W znaczeniu węższym, barok to jeden z nurtów literackich XVII wieku, koegzystujący z klasycyzmem i manieryzmem; od niego XX-wieczni literaturoznawcy wyprowadzili jednak nazwę dla całej epoki.

  Położenie[]

  Na północ od miejscowości znajdują się: Małe Jezioro i Duże Kiełpino, zaś na południe rezerwat Stare Modrzewie.

  W latach 1945-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa gdańskiego.

  Kiełpino posiada 3 wydzielone części wsi: Bernardówka, Bór i Trątkowice.

  Województwo pomorskie – jednostka podziału administracyjnego Polski, jedno z 16 województw, położone w północnej Polsce. Siedzibą władz województwa jest Gdańsk. Obejmuje obszar o powierzchni 18 310,34 km².Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna (PKP S.A.) – powstała w wyniku komercjalizacji istniejącego od 1926 przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Ich jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, który reprezentuje obecnie Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

  Sołectwo[]

  W skład sołectwa Kiełpino wchodzą miejscowości: Kiełpino i Leszno.

  Historia[]

 • 1241 - pierwsza wzmianka o wsi w dokumencie Sambora II. Wieś należała do dóbr Jana z Różęcina.
 • 1381 - 1832 - własność klasztoru Kartuzów
 • 15.01.2014 otwarto halę widowiskowo-sportową, powstałą kosztem 6,5 mln zł.
 • Zabytki[]

 • Kościół parafialny z 1647 roku (przebudowany dwukrotnie: w XVIII wieku i 1929 roku) z dzwonem z 1400 r. i wyposażeniem barokowym z XVII w.
 • Dawny zajazd z końca XIX w.

 • Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Województwo gdańskie – jedno z 49 województw istniejących w latach 1975-1998, położone w północnej Polsce. W 1999 roku włączone zostało do województwa pomorskiego.

  Zobacz też[]

 • Kiełpino
 • Przypisy

  1. Plan odnowy miejscowości Kiełpino na lata 2010 - 2017. UG Kartuzy, 2010-10-27, s. 5. (Załącznik do Uchwały Nr XLVII/617/2010 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 27 październik 2010)  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Magistrala węglowa (potocznie zwana Węglówką) – trasa kolejowa łącząca bezpośrednio zagłębie węglowe Górnego Śląska z Gdynią.
  Dwujęzyczne nazewnictwo geograficzne w Polsce – zgodnie z ustawą z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym na terenach zamieszkanych przez mniejszości narodowe, etniczne lub posługujące się językiem regionalnym, istnieje możliwość wprowadzenia nazewnictwa geograficznego w językach mniejszości.
  Wieś (łac. pagus, rus) – jednostka osadnicza o zwartej, skupionej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta (art. 2 ustawy z 29 sierpnia 2003 o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych).
  Bernardówka – część wsi Kiełpino, położona w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie Kartuzy przy drodze wojewódzkiej 224.
  Kościerzyna (dodatkowa nazwa w j. kaszub. Kòscérzna; niem. Berent, dawniej Bern) – miasto i gmina w północnej Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie kościerskim. W latach 1975-1998 miasto administracyjnie należało do województwa gdańskiego.
  Kaszubi (nazwa własna – Kaszëbi) – zachodniosłowiańska grupa etniczna wywodząca się w prostej linii od Pomorzan zamieszkująca Pomorze Gdańskie i wschodnią część Pomorza Zachodniego. Dzielą się na wiele podgrup etnograficznych, zróżnicowanych językowo i kulturowo (Bylacy – Bëlôcë, Gochy – Gôchë, Józcy – Józcë lub Mucnicy – Mùcnicë, Krubanie – Krëbane, Lesacy – Lesôcë, Morzanie – Mòrzanie, Rybaki – Rëbôcë, Borowiacy Tucholscy - Borowiany, Tuchòłki, Zaboracy – Zabòrôcë). Odrębną i izolowaną podgrupą (wymarłą w XX w.) byli Słowińcy.
  Gmina Kartuzy – gmina miejsko-wiejska w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie gdańskim.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.