• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kiczora Kamienicka

  Przeczytaj także...
  Wielki Wierch – wznoszący się na 1007 m n.p.m. szczyt Beskidu Wyspowego, otoczony z trzech stron przez opływającą go Kamienicę Gorczańską. Od południowej strony sąsiaduje z Kiczorą Kamienicką. Oddzielony jest od niej przełęczą, na której znajduje się Polana Jeziorne. Wzdłuż koryta Kamienicy Gorczańskiej opływającej te szczyty poprowadzona jest droga wojewódzka nr 968 (odcinek z Mszany Dolnej do Kamienicy).Gorce (513.52) – pasmo górskie leżące w Beskidach Zachodnich. Nazwa "Gorce" związana jest prawdopodobnie ze słowem "gorzeć" (palić się, płonąć) i pochodzi od sposobu uzyskiwania polan śródleśnych metodą żarową. Spotykana jest już w aktach z 1254 r. (item mons Gorcz nuncupatus), używał jej Jan Długosz w 1480 r. (in monten Gorcz). W innych źródłach można też spotkać nazwę Górce, która by mogła oznaczać niskie góry.
  Gorc (1228 m) – szczyt we wschodniej części grzbietu głównego Gorców. Jego charakterystyczna sylwetka z kilkoma polanami jest dobrze rozpoznawalna z dużych odległości. Zbudowany jest z grubych ławic piaskowców magurskich i zlepieńców. Północne stoki pokryte są lasami jodłowo-bukowymi, wyższe partie świerkowymi. Wchodzi w skład wielokilometrowej długości Pasma Gorca ciągnącego się od Turbacza na wschód. Nazwa szczytu pochodzić może od sposobu powstania polan, które zostały uzyskane sposobem żarowym, czyli są "wygorzałe".

  Kiczora Kamienicka (1003 m n.p.m., według niektórych źródeł 1007) – szczyt w Gorcach, wraz z Wielkim Wierchem otoczony przez opływającą go z trzech stron Kamienicę Gorczańską. Od południowej strony sąsiaduje z Magorzycą (875 m), od północnej z Wielkim Wierchem (1016 m). Połączona z Wielkim Wierchem przełęczą, na której znajduje się Polana Jeziorne. Wzdłuż koryta Kamienicy Gorczańskiej opływającej te szczyty poprowadzona jest droga wojewódzka nr 968 (odcinek ze Szczawy do Kamienicy).

  Mogielica – najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego (1171 m). Wierzchołkowa część masywu Mogielicy jest nazywana przez miejscową ludność Kopą, ze względu na charakterystyczny kształt. W starszej literaturze można spotkać błędną nazwę "Mogielnica". Wiele punktów widokowych; ze szczytu i z polan rozpościerają się szerokie widoki na Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki, Pieniny, Gorce, Tatry.Droga wojewódzka nr 968 (DW968) - droga wojewódzka o długości 43,9 km łącząca Lubień z Zabrzeżą, położona w województwie małopolskim.

  Według regionalizacji fizycznogeograficznej Karpat opracowanej przez Jerzego Kondrackiego Kiczora Kamienicka wraz z Wielkim Wierchem i Magorzycą włączone zostały do Beskidu Wyspowego, a granica poprowadzona została przez płytką przełęcz 850 m pomiędzy Magorzycą a Gorcem. Podział ten uznaje też zbiorowe opracowanie „Gorce. Przewodnik dla prawdziwego turysty” (brak w nim opisów tych szczytów). Jednak inni autorzy opracowań o tym regionie (Józef Nyka, Andrzej Matuszczyk) włączają te szczyty do Gorców, uzasadniając to faktem, że od Beskidu Wyspowego obydwa te szczyty oddzielone są głęboką doliną Kamienicy Gorczańskiej, stanowiącą w tym miejscu najbardziej naturalną i oczywistą granicę między Beskidem Wyspowym i Gorcami. W Instytucie Ochrony Środowiska powstała nowa mapa podziału fizycznogeograficznego Polski, w której Kiczora Kamienicka wraz z Wielkiem Wierchem i Magorzycą należy do Gorców.

  Kamienica – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, będąca siedzibą gminy Kamienica. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego. Miejscowość zamieszkana przez Białych Górali.Jerzy Aleksander Kondracki (ur. 1 listopada 1908 w Warszawie, zm. 13 kwietnia 1998 koło Villach w Austrii) – polski geograf, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor najbardziej znanej regionalizacji fizycznogeograficznej Polski.

  Kiczorę Kamienicką łatwo rozpoznać po wznoszącym się pod jej szczytem maszcie przekaźnikowym. Jest w większości porośnięta lasem. Na jej południowych i wschodnich zboczach znajdują się wciśnięte pomiędzy las i należące do wsi Szczawa przysiółki: Podkiczory, Szałasie, Faronówki, Polanki. Wszystkie spływające z niej potoki uchodzą do okrążającej ją rzeki Kamienica lub jej dopływu – Głębieńca.

  Andrzej Matuszczyk (ur. 1944 w Krakowie) – polski działacz turystyczny, autor licznych przewodników po Beskidach (46 pozycji) oraz map turystycznych (25 tytułów).Instytut Ochrony Środowiska instytut naukowo-badawczy podległy ministrowi środowiska. Prowadzi badania w zakresie polityki i strategii oraz wszystkich podstawowych działów ochrony środowiska, publikuje kilka serii wydawnictw, ma zasobną bibliotekę specjalistyczną. Siedziba znajduje się w Warszawie, oddziały terenowe w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Opolu, Wrocławiu i Zielonej Górze.

  Nazwa jest pochodzenia wołoskiego, w którym słowo kiczora oznaczało górę z zalesionym wierzchołkiem. Gór o nazwie Kiczora jest w Karpatach wiele.

  Szlaki turystyczne[ | edytuj kod]

  Na Kiczorę Kamienicką prowadzi czerwony szlak spacerowy. Ścieżka krajoznawcza - czerwona.svg Szczawa – Osiedle Łuszczki – Kiczora Kamienicka – Osiedle Polanki – Szczawa

  Kiczora Kamienicka, za nią Wielki Wierch i Mogielica. Widok z Nowej Polany

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Geoportal2 | iMap, mapy.geoportal.gov.pl [dostęp 2019-01-27].
  2. Gorce, mapa turystyczna 1:50000, wyd. Demart, 2007.
  3. Gorce. Mapa turystyczna 1:50 000. Kraków: Compass, 2007. ISBN 978-83-89165-39-8.
  4. Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2.
  5. Marek Cieszkowski, Paweł Luboński: Gorce – przewodnik dla prawdziwego turysty. Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2004. ISBN 83-89188-19-8.
  6. Andrzej Matuszczyk: Beskid Wyspowy. Pruszków: Oficyna Wyd. „Rewasz”, 2001. ISBN 83-85557-86-5.
  7. Instytut Ochrony Środowiska [dostęp 2019-08-19] (pol.).
  Józef Nyka (ur. 5 grudnia 1924 w Łysininie k. Żnina) – alpinista, taternik, popularyzator alpinizmu i turystyki górskiej, autor wielu przewodników turystycznych po polskich górach. Ma na koncie szereg najwyższej klasy przejść dróg i pierwszych przejść w Tatrach oraz w Dolomitach. Członek honorowy prestiżowych międzynarodowych organizacji alpinistycznych i górskich, między innymi Polskiego Związku Alpinizmu.Ścieżka przyrodnicza – specjalnie przygotowana trasa dla pieszych, przebiegająca przez obszary, które wyróżniają się szczególnymi wartościami przyrodniczymi (ścieżka dydaktyczna). Ścieżki przyrodnicze to jedna z podstawowych, aktywnych form edukacji środowiskowej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Poniższa regionalizacja fizycznogeograficzna Karpat została opracowana przez Jerzego Kondrackiego (Karpaty, 1989, Warszawa: WSiP ISBN 83-02-04067-3). Nie jest to ani jedyna, ani też ogólnie przyjęta regionalizacja Karpat i ich części - w poszczególnych krajach "karpackich" funkcjonują inne regionalizacje. Regionalizacja Kondrackiego jest natomiast regionalizacją najczęściej stosowaną w Polsce.
  Nowa Polana – polana na granicy Gorców i Beskidu Wyspowego. Znajduje się w okolicach przełęczy 850 m n.p.m. pomiędzy Gorcem (1228 m) a Magorzycą (875 m), która to przełęcz według regionalizacji Jerzego Kondrackiego oddziela Gorce od Beskidu Wyspowego. Poniżej polany wypływają dwa strumyki zasilające potok Głębieniec, którym w dół biegnie granica oddzielająca Gorce od Beskidu Wyspowego. Z polany rozciągają się widoki na Beskid Wyspowy i Sądecki, od południowo-wschodniej strony horyzont przesłania grzbiet Wierchu Lelonka, przełęcz Wierch Młynne i Skrzyńczyska.
  Kiczora, Kiczera – nazwa pochodząca z języka wołoskiego (por. rum. chica, czyt: kicza: "włosy, zarost", chicera "zarośnięta góra"), popularna w różnych formach w Karpatach od Siedmiogrodu aż po morawską Wołoszczyznę.
  Kamienica, zwana też Kamienicą Gorczańską – rzeka, lewobrzeżny dopływ Dunajca. W swoim górnym biegu płynie w Gorcach i od źródeł pod Turbaczem aż po Rzeki (część wsi Lubomierz) nazywana jest Kamienickim Potokiem. Przeciska się on głęboką doliną pomiędzy zboczami Mostownicy i Jaworzyny Kamienickiej, płynąc jarem o głębokości 8-12 m. W okolicach przełęczy Borek zakręca gwałtownie na wschód powodując silną erozję zboczy tej przełęczy. Jest to atrakcyjny turystycznie rejon. W górnym biegu (do Rzek) płynie w granicach Gorczańskiego Parku Narodowego. Wyznakowano tędy, doliną Kamienicy szlak niebieski na przełęcz Borek. Z rzadkich w Polsce roślin występuje w dolinie potoku (pod Mostownicą) zarzyczka górska.
  Magorzyca (875 m), czasami (nieprawidłowo) Magurzyca lub Magórzyca – niewybitny szczyt w Beskidzie Wyspowym przy granicy z Gorcami. Znajduje się na północnym grzbiecie łączącym Gorc z Kiczorą Kamienicką. Magorzyca ma dwa wierzchołki, obydwa o tej samej nazwie. Pomiędzy jej północnym wierzchołkiem, a Kiczorą Kamienicką znajduje się płytka przełęcz 847 m. Pomiędzy wierzchołkiem południowym a grzbietem Gorca, przy Nowej Polanie znajduje się druga, również płytka przełęcz 850 m, która według regionalizacji Jerzego Kondrackiego oddziela Gorce od Beskidu Wyspowego. Według tej regionalizacji Magorzyca, Kiczora Kamienicka i Wielki Wierch należą do Beskidu Wyspowego. Na mapach często jednak włączane są do Gorców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.954 sek.