• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kiczora Kamienicka

  Przeczytaj także...
  Wielki Wierch – wznoszący się na 1007 m n.p.m. szczyt Beskidu Wyspowego, otoczony z trzech stron przez opływającą go Kamienicę Gorczańską. Od południowej strony sąsiaduje z Kiczorą Kamienicką. Oddzielony jest od niej przełęczą, na której znajduje się Polana Jeziorne. Wzdłuż koryta Kamienicy Gorczańskiej opływającej te szczyty poprowadzona jest droga wojewódzka nr 968 (odcinek z Mszany Dolnej do Kamienicy).Gorce (513.52) – pasmo górskie leżące w Beskidach Zachodnich. Nazwa "Gorce" związana jest prawdopodobnie ze słowem "gorzeć" (palić się, płonąć) i pochodzi od sposobu uzyskiwania polan śródleśnych metodą żarową. Spotykana jest już w aktach z 1254 r. (item mons Gorcz nuncupatus), używał jej Jan Długosz w 1480 r. (in monten Gorcz). W innych źródłach można też spotkać nazwę Górce, która by mogła oznaczać niskie góry.
  Gorc (1228 m) – szczyt we wschodniej części grzbietu głównego Gorców. Jego charakterystyczna sylwetka z kilkoma polanami jest dobrze rozpoznawalna z dużych odległości. Zbudowany jest z grubych ławic piaskowców magurskich i zlepieńców. Północne stoki pokryte są lasami jodłowo-bukowymi, wyższe partie świerkowymi. Wchodzi w skład wielokilometrowej długości Pasma Gorca ciągnącego się od Turbacza na wschód. Nazwa szczytu pochodzić może od sposobu powstania polan, które zostały uzyskane sposobem żarowym, czyli są "wygorzałe".

  Kiczora Kamienicka (1003 m n.p.m., według niektórych źródeł 1007) – szczyt w Gorcach, wraz z Wielkim Wierchem otoczony przez opływającą go z trzech stron Kamienicę Gorczańską. Od południowej strony sąsiaduje z Magorzycą (875 m), od północnej z Wielkim Wierchem (1016 m). Od Wielkieg Wierchu oddzielony jest przełęczą, na której znajduje się Polana Jeziorne. Wzdłuż koryta Kamienicy Gorczańskiej opływającej te szczyty poprowadzona jest droga wojewódzka nr 968 (odcinek ze Szczawy do Kamienicy).

  Mogielica – najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego (1171 m). Wierzchołkowa część masywu Mogielicy jest nazywana przez miejscową ludność Kopą, ze względu na charakterystyczny kształt. W starszej literaturze można spotkać błędną nazwę "Mogielnica". Wiele punktów widokowych; ze szczytu i z polan rozpościerają się szerokie widoki na Beskid Wyspowy, Beskid Sądecki, Pieniny, Gorce, Tatry.Droga wojewódzka nr 968 (DW968) - droga wojewódzka o długości 43,9 km łącząca Lubień z Zabrzeżą, położona w województwie małopolskim.

  Według regionalizacji fizycznogeograficznej Karpat opracowanej przez Jerzego Kondrackiego Kiczora Kamienicka wraz z Wielkim Wierchem i Magorzycą włączone zostały do Beskidu Wyspowego, a granica poprowadzona została przez płytką przełęcz 850 m pomiędzy Magorzycą a Gorcem. Podział ten uznaje też zbiorowe opracowanie „Gorce. Przewodnik dla prawdziwego turysty” (brak w nim opisów tych szczytów). Jednak inni autorzy opracowań o tym regionie (Józef Nyka, Andrzej Matuszczyk) włączają te szczyty do Gorców, uzasadniając to faktem, że od Beskidu Wyspowego obydwa te szczyty oddzielone są głęboką doliną Kamienicy Gorczańskiej, stanowiącą w tym miejscu najbardziej naturalną i oczywistą granicę między Beskidem Wyspowym i Gorcami. W Instytucie Ochrony Środowiska powstała nowa mapa podziału fizycznogeograficznego Polski, w której Kiczorę Kamienicką zaliczono do Gorców.

  Kamienica – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie limanowskim, będąca siedzibą gminy Kamienica. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa nowosądeckiego. Miejscowość zamieszkana przez Białych Górali.Jerzy Aleksander Kondracki (ur. 1 listopada 1908 w Warszawie, zm. 13 kwietnia 1998 koło Villach w Austrii) – polski geograf, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, autor najbardziej znanej regionalizacji fizycznogeograficznej Polski.

  Kiczorę Kamienicką łatwo rozpoznać po wznoszącym się pod jej szczytem maszcie przekaźnikowym. Jest w większości porośnięta lasem. Na jej południowych i wschodnich zboczach znajdują się wciśnięte pomiędzy las i należące do wsi Szczawa przysiółki: Podkiczory, Szałasie, Faronówki, Polanki. Wszystkie spływające z niej potoki uchodzą do okrążającej ją rzeki Kamienica lub jej dopływu – Głębieńca.

  Andrzej Matuszczyk (ur. 1944 w Krakowie) – polski działacz turystyczny, autor licznych przewodników po Beskidach (46 pozycji) oraz map turystycznych (25 tytułów).Instytut Ochrony Środowiska instytut naukowo-badawczy podległy ministrowi środowiska. Prowadzi badania w zakresie polityki i strategii oraz wszystkich podstawowych działów ochrony środowiska, publikuje kilka serii wydawnictw, ma zasobną bibliotekę specjalistyczną. Siedziba znajduje się w Warszawie, oddziały terenowe w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Opolu, Wrocławiu i Zielonej Górze.

  Nazwa jest pochodzenia wołoskiego, w którym słowo kiczora oznaczało górę z zalesionym wierzchołkiem. Gór o nazwie Kiczora jest w Karpatach wiele.

  Szlaki turystyczne[ | edytuj kod]

  Na Kiczorę Kamienicką prowadzi czerwony szlak spacerowy. Ścieżka krajoznawcza - czerwona.svg Szczawa – Osiedle Łuszczki – Kiczora Kamienicka – Osiedle Polanki – Szczawa

  Kiczora Kamienicka, za nią Wielki Wierch i Mogielica. Widok z Nowej Polany

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Geoportal2 | iMap, mapy.geoportal.gov.pl [dostęp 2019-01-27].
  2. Gorce, mapa turystyczna 1:50000, wyd. Demart, 2007.
  3. Gorce. Mapa turystyczna 1:50 000. Kraków: Compass, 2007. ISBN 978-83-89165-39-8.
  4. Jerzy Kondracki: Geografia regionalna Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1998. ISBN 83-01-12479-2.
  5. Marek Cieszkowski, Paweł Luboński: Gorce – przewodnik dla prawdziwego turysty. Pruszków: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, 2004. ISBN 83-89188-19-8.
  6. Andrzej Matuszczyk: Beskid Wyspowy. Pruszków: Oficyna Wyd. „Rewasz”, 2001. ISBN 83-85557-86-5.
  7. Instytut Ochrony Środowiska [dostęp 2019-08-19] (pol.).
  Józef Nyka (ur. 5 grudnia 1924 w Łysininie k. Żnina) – alpinista, taternik, popularyzator alpinizmu i turystyki górskiej, autor wielu przewodników turystycznych po polskich górach. Ma na koncie szereg najwyższej klasy przejść dróg i pierwszych przejść w Tatrach oraz w Dolomitach. Członek honorowy prestiżowych międzynarodowych organizacji alpinistycznych i górskich, między innymi Polskiego Związku Alpinizmu.Ścieżka przyrodnicza – specjalnie przygotowana trasa dla pieszych, przebiegająca przez obszary, które wyróżniają się szczególnymi wartościami przyrodniczymi (ścieżka dydaktyczna). Ścieżki przyrodnicze to jedna z podstawowych, aktywnych form edukacji środowiskowej.
  Warto wiedzieć że... beta

  Poniższa regionalizacja fizycznogeograficzna Karpat została opracowana przez Jerzego Kondrackiego (Karpaty, 1989, Warszawa: WSiP ISBN 83-02-04067-3). Nie jest to ani jedyna, ani też ogólnie przyjęta regionalizacja Karpat i ich części - w poszczególnych krajach "karpackich" funkcjonują inne regionalizacje. Regionalizacja Kondrackiego jest natomiast regionalizacją najczęściej stosowaną w Polsce.
  Język wołoski – umowna nazwa grupy dialektów, którym posługiwali się Wołosi po wywędrowaniu ze swojej bałkańskiej kolebki w średniowieczu. Genetycznie zaliczyć go należy do grupy języków wschodnioromańskich, przy czym ze względu na swoją historię można go zaliczyć do języków kreolskich ("języków mieszanych").
  Nowa Polana – polana na granicy Gorców i Beskidu Wyspowego. Znajduje się w okolicach przełęczy 850 m n.p.m. pomiędzy Gorcem (1228 m) a Magorzycą (875 m), która to przełęcz według regionalizacji Jerzego Kondrackiego oddziela Gorce od Beskidu Wyspowego. Poniżej polany wypływają dwa strumyki zasilające potok Głębieniec, którym w dół biegnie granica oddzielająca Gorce od Beskidu Wyspowego. Z polany rozciągają się widoki na Beskid Wyspowy i Sądecki, od południowo-wschodniej strony horyzont przesłania grzbiet Wierchu Lelonka, przełęcz Wierch Młynne i Skrzyńczyska.
  Kiczora, Kiczera – nazwa pochodząca z języka wołoskiego (por. rum. chica, czyt: kicza: "włosy, zarost", chicera "zarośnięta góra"), popularna w różnych formach w Karpatach od Siedmiogrodu aż po morawską Wołoszczyznę.
  Kamienica, zwana też Kamienicą Gorczańską – rzeka, lewobrzeżny dopływ Dunajca. W swoim górnym biegu płynie w Gorcach i od źródeł pod Turbaczem aż po Rzeki (część wsi Lubomierz) nazywana jest Kamienickim Potokiem. Przeciska się on głęboką doliną pomiędzy zboczami Mostownicy i Jaworzyny Kamienickiej, płynąc jarem o głębokości 8-12 m. W okolicach przełęczy Borek zakręca gwałtownie na wschód powodując silną erozję zboczy tej przełęczy. Jest to atrakcyjny turystycznie rejon. W górnym biegu (do Rzek) płynie w granicach Gorczańskiego Parku Narodowego. Wyznakowano tędy, doliną Kamienicy szlak niebieski na przełęcz Borek. Z rzadkich w Polsce roślin występuje w dolinie potoku (pod Mostownicą) zarzyczka górska.
  Magorzyca (875 m), czasami (nieprawidłowo) Magurzyca lub Magórzyca – niewybitny szczyt w Beskidzie Wyspowym przy granicy z Gorcami. Znajduje się na północnym grzbiecie łączącym Gorc z Kiczorą Kamienicką. Magorzyca ma dwa wierzchołki, obydwa o tej samej nazwie. Pomiędzy jej północnym wierzchołkiem, a Kiczorą Kamienicką znajduje się płytka przełęcz 847 m. Pomiędzy wierzchołkiem południowym a grzbietem Gorca, przy Nowej Polanie znajduje się druga, również płytka przełęcz 850 m, która według regionalizacji Jerzego Kondrackiego oddziela Gorce od Beskidu Wyspowego. Według tej regionalizacji Magorzyca, Kiczora Kamienicka i Wielki Wierch należą do Beskidu Wyspowego. Na mapach często jednak włączane są do Gorców.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.