• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kevelaer

  Przeczytaj także...
  Kilometr (symbol: km) – powszechnie stosowana wielokrotność metra, podstawowej jednostki długości w układzie SI. Dokładniej, kilometr to 1000 metrów. Stowarzyszona i dość często używana jednostka powierzchni to kilometr kwadratowy (symbol: km²), a objętości – kilometr sześcienny (symbol: km³).Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna, niem. Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) – niemiecka partia polityczna, założona po II wojnie światowej. Partia określa się mianem centroprawicowej, nawiązuje do konserwatyzmu i chrześcijaństwa. CDU nie istnieje w Bawarii, ponieważ w tym kraju związkowym działa partia o podobnym charakterze, CSU. Na szczeblu ogólnokrajowym partie te współdziałają, występując jako CDU/CSU; mimo to każde z ugrupowań zachowuje swoją własną strukturę. Tworzą wspólną frakcję w niemieckim parlamencie i nie prowadzą przeciwko sobie żadnych działań. Połączenie CDU i CSU nazywane jest powszechnie Unią.
  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.
  Basilika
  Das Kevelaerer Gnadenbild

  Kevelaermiasto w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Düsseldorf, w powiecie Kleve. Liczy 28 328 mieszkańców (2010). Burmistrzem jest Axel Stibi z CDU.

  Nadrenia Północna-Westfalia (niem. Nordrhein-Westfalen; dolnoniem. Noordrhien-Westfalen; NW; NRW) – kraj związkowy w zachodniej części Niemiec. Stolicą kraju związkowego jest Düsseldorf.Powiat Kleve (niem. Kreis Kleve) - powiat w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w rejencji Düsseldorf. Stolicą powiatu jest miasto Kleve.

  Kevelaer leży ok. 6 km od granicy z Holandią. Znane jest z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych, najbardziej znanego i uczęszczanego w Niemczech. Jest ono odwiedzane przez 800 000 pielgrzymów (głównie z Niemiec i Holandii) rocznie.

  Rejencja Düsseldorf (niem. Regierungsbezirk Düsseldorf) - jedna z pięciu rejencji niemieckiego kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia. Siedziba rejencji oraz zarząd znajdują się w Düsseldorfie.Powiat (w Polsce) – jednostka samorządu terytorialnego II stopnia i podziału administracyjnego, obejmująca część obszaru województwa. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 1998 r. Nr 91, poz. 578).

  Linki zewnętrzne[]

 • oficjalna strona miasta
 • centrum pielgrzymkowe Kevelaer
 • zdjęcie bazyliki w Kevelaer
 • Przypisy
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama