• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kerberos - informatyka



  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Internet Engineering Task Force to nieformalne, międzynarodowe stowarzyszenie osób zainteresowanych ustanawianiem standardów technicznych i organizacyjnych w Internecie.RFC (ang. Request for Comments – dosłownie: prośba o komentarze) – zbiór technicznych oraz organizacyjnych dokumentów mających formę memorandum związanych z Internetem oraz sieciami komputerowymi. Każdy z nich ma przypisany unikatowy numer identyfikacyjny, zwykle używany przy wszelkich odniesieniach. Publikacją RFC zajmuje się Internet Engineering Task Force.

  Kerberosprotokół uwierzytelniania i autoryzacji w sieci komputerowej z zastosowaniem centrum dystrybucji kluczy, zaprojektowany w Instytucie Technicznym Massachusetts (MIT).

  Powstało też wiele interfejsów programistycznych pozwalających wbudowywać mechanizmy bezpieczeństwa dostarczane przez serwer Kerberos do aplikacji. Jednym z nich jest interfejs w języku Java nazwany General Security Service.

  Historia i rozwój[ | edytuj kod]

  Instytut Techniczny Massachusetts stworzył Kerberosa w celu ochrony usług sieciowych dostarczanych w ramach projektu Athena. Protokół bazuje na opracowanym wcześniej protokole kluczy symetrycznych, stworzonym przez Rogera Needhama i Michaela Schroedera. Istnieje kilka jego wersji, przy czym wersje od 1 do 3 występowały jedynie wewnętrznie w MIT.

  Centrum dystrybucji kluczy, KDC (od ang. key distribution center) – część kryptosystemu istniejąca w celu redukcji zagrożenia związanego z wymianą kluczy. Często występuje w systemach, w obrębie których część użytkowników może mieć dostęp do konkretnych usług w danym czasie. Uwierzytelnianie (ang. authentication) – proces polegający na potwierdzeniu zadeklarowanej tożsamości podmiotu biorącego udział w procesie komunikacji. Celem uwierzytelniania jest uzyskanie określonego poziomu pewności, że dany podmiot jest w rzeczywistości tym, za który się podaje. Spotykane są niepoprawne warianty: autentykacja, autentyfikacja.

  Steve Miller i Clifford Neuman, pierwsi projektanci czwartej wersji Kerberosa, opublikowali ją w latach osiemdziesiątych, mimo że pierwotnie planowali ją wdrożyć dla projektu Athena.

  Wersja 5, opracowana przez Johna Kohla i Clifforda Neumana, wystąpiła jako standard RFC 1510 ↓ w 1993 (uznana za przestarzałą po opracowaniu RFC 4120 ↓ w 2005). Głównym powodem implementacji tej wersji było zlikwidowanie ograniczeń oraz problemów z bezpieczeństwem występujących w wersji 4.

  Władze w Stanach Zjednoczonych sklasyfikowały Kerberosa jako „dodatkowe wyposażenie wojskowe” i zakazały jego eksportu, ponieważ używał on algorytmu Data Encryption Standard (DES) (wraz z kluczami 56-bitowymi).

  Licencje BSD (Berkeley Software Distribution Licenses, BSDL) – jedne z licencji zgodnych z zasadami wolnego oprogramowania. Powstałe początkowo na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Oracle Corporation NASDAQ: ORCL – amerykańskie przedsiębiorstwo zajmujące się tworzeniem oprogramowania do szeroko rozumianej obsługi przedsiębiorstw, a w szczególności systemów zarządzania bazą danych (zobacz: baza danych Oracle). Oracle jest trzecim pod względem przychodów sprzedawcą oprogramowania na świecie po firmach Microsoft i IBM.

  Implementacja „nieamerykańskiej” czwartej wersji Kerberosa (KTH-KRB) została stworzona w Królewskim Instytucie Technicznym w Sztokholmie, sprawiła że system ten stał się dostępny poza granicami Stanów Zjednoczonych, zanim władze amerykańskie zmieniły politykę eksportu kryptografii (około roku 2000). Szwedzka wersja bazowała na edycji zwanej eBones. Z kolei eBones bazował na eksportowanej edycji z MIT, która pozbawiona była zarówno funkcji szyfrujących, jak i odwołań do nich.

  Apple Inc. (wcześniej Apple Computer Inc.) NASDAQ: AAPL – amerykańska korporacja zajmująca się projektowaniem i produkcją elektroniki użytkowej, oprogramowania i komputerów osobistych z siedzibą w Cupertino w Kalifornii. Założona przez Steve’a Wozniaka – projektanta, Steve’a Jobsa i Ronalda Wayne’a. Produkty spółki to m.in.: komputery Mac, iPod, iPhone i iPad. Oprogramowanie Apple obejmuje system operacyjny OS X, przeglądarkę multimediów iTunes, pakiet oprogramowania multimedialnego i kreatywności iLife, pakiet oprogramowania biurowego iWork, profesjonalny pakiet fotografii Aperture, pakiet profesjonalnych rozwiązań wideo Final Cut Studio oraz zestaw narzędzi audio Logic Studio. Od stycznia 2010 roku firma działa poprzez 284 własnych sklepów detalicznych w dziesięciu krajach, oraz za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie.Google Inc. NASDAQ: GOOG – amerykańskie przedsiębiorstwo z branży internetowej. Jego flagowym produktem jest wyszukiwarka Google, a deklarowaną misją - skatalogowanie światowych zasobów informacji i uczynienie ich powszechnie dostępnymi i użytecznymi.

  W 2005 grupa Internet Engineering Task Force (IETF) zaktualizowała specyfikacje. Zmiany dotyczyły m.in.:

 • specyfikacji szyfrowania i sum kontrolnych (RFC 3961 ↓)
 • szyfrowania za pomocą Advanced Encryption Standard (AES) dla Kerberosa 5 (RFC 3962 ↓)
 • nowej edycji specyfikacji Kerberosa 5, nazwanej The Kerberos Network Authentication Service (V5)(RFC 4120 ↓). Ta wersja wyparła standard RFC 1510 ↓, wyjaśnia aspekty protokołu i przeznaczenie w sposób bardziej jasny i szczegółowy.
 • nowej edycji specyfikacji GSS-API (ang. generic security services application program interface), nazwanej Kerberos Version 5 Generic Security Service Application Program Interface (GSS-API) Mechanism: Version 2 (RFC 4121 ↓).
 • MIT stworzył ogólnodostępną implementację Kerberosa, której prawa autorskie były podobne do używanych w ramach BSD. W 2007, MIT powołał konsorcjum Kerberosa w celu wsparcia dalszej implementacji protokołu. Sponsorami były m.in. Oracle, Apple Inc., Google, Microsoft, Centrify Corporation, TeamF1 Inc., a także instytucje akademickie (Królewski Instytut Techniczny, Uniwersytet Stanforda, MIT).

  Sieć komputerowa (w skrócie: sieć) – zbiór komputerów i innych urządzeń połączonych ze sobą kanałami komunikacyjnymi. Sieć komputerowa umożliwia wzajemne przekazywanie informacji oraz udostępnianie zasobów własnych między podłączonymi do niej urządzeniami, tzw. "punktami sieci".Protokół komunikacyjny to zbiór ścisłych reguł i kroków postępowania, które są automatycznie wykonywane przez urządzenia komunikacyjne w celu nawiązania łączności i wymiany danych.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]




  Warto wiedzieć że... beta

  DES (ang. Data Encryption Standard) – symetryczny szyfr blokowy zaprojektowany w 1975 roku przez IBM na zlecenie ówczesnego Narodowego Biura Standardów USA (obecnie NIST). Od 1976 do 2001 roku stanowił standard federalny USA, a od roku 1981 standard ANSI dla sektora prywatnego (znany jako Data Encryption Algorithm). Od kilku lat uznawany jest za algorytm niezapewniający odpowiedniego bezpieczeństwa, głównie ze względu na niewielką długość klucza, która sprawia, że jest bardzo podatny na atak siłowy. W 2001 roku w USA został zastąpiony w ramach standardu federalnego przez AES. Jest jednym z najlepiej przeanalizowanych algorytmów szyfrujących.
  AES (ang. Advanced Encryption Standard) – symetryczny szyfr blokowy przyjęty przez NIST jako standard FIPS-197 w wyniku konkursu ogłoszonego w roku 1997, który wygrał algorytm nazywany roboczo Rijndael.
  Oprogramowanie użytkowe lub oprogramowanie aplikacyjne – oprogramowanie oferujące bezpośredni kontakt z człowiekiem, czyli interakcję z użytkownikiem komputera. Oprogramowanie użytkowe przeznaczone jest do wykonywania czynności poleconych przez użytkownika oraz rozwiązywania problemów zadanych przez użytkownika.
  Interfejs programowania aplikacji, interfejs programistyczny aplikacji (ang. application programming interface, API) – sposób, rozumiany jako ściśle określony zestaw reguł i ich opisów, w jaki programy komputerowe komunikują się między sobą.
  DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.
  Definicja intuicyjna: Java (wym. „dżawa”) to język programowania. Programy napisane w Javie można uruchamiać na wielu urządzeniach, takich jak telefony komórkowe lub komputery oraz pod różnymi systemami operacyjnymi, przy użyciu Wirtualnej maszyny Javy, która musi być w danym środowisku zainstalowana.
  Massachusetts Institute of Technology (MIT) – Instytut Technologiczny w Massachusetts położony w regionie Nowa Anglia w Stanach Zjednoczonych, założony w 1861 roku z inicjatywy kilkudziesięciu przedsiębiorców z okolic Nowego Jorku i Bostonu. Jego celem jest jednoczesne kształcenie studentów i prowadzenie badań podstawowych – jednak silnie zorientowanych na praktyczne potrzeby społeczne. MIT jest uczelnią całkowicie prywatną. Z punktu widzenia prawa jest spółką akcyjną, której akcje posiada obecnie kilkaset osób – głównie członków rodzin założycieli MIT oraz niektórych jego absolwentów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.051 sek.