• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kenigowie  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Michał Antoni Zwoliński (ur. 28 grudnia 1846 r. w Warszawie, zm. 1912 r. tamże) – polski przemysłowiec, ludwisarz, współwłaściciel zakładów ludwisarskich "A. Zwoliński i S. Czerniewicz" w Pustelniku k. Warszawy.Płock – miasto na prawach powiatu na Pojezierzu Dobrzyńskim i w Kotlinie Płockiej, nad Wisłą, w województwie mazowieckim, siedziba ziemskiego powiatu płockiego; historyczna stolica Mazowsza oraz stolica Polski w latach 1079-1138; siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji płockiej (1075); siedziba władz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów i mariawickiej diecezji warszawsko-płockiej, port rzeczny, rafineria ropy naftowej (1964), szkoły wyższe, teatry, muzea.
  Herb rodu Kenigów (Königów)

  Kenigowie (Königowie, Koenigowie) – polski ród pochodzenia niemieckiego, związany z Płockiem i Warszawą.

  Kenigowie czerpią swoje korzenie z księstwa Brunszwiku (od 1813 r. w Królestwie Hanoweru). Ich protoplastą był Werner (von) König (zm. po 1613 r.), prawnik i kanclerz księcia Henryka Juliusza, nobilitowany ok. 1600 r. (herb: w błękitnym polu złota korona z trzema fleuronami i dwoma perłami pomiędzy nimi). Potomkiem niemieckiej linii był baron Edmund Wiktor (Edmond Victor) (1753-1833), biorący udział w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych i po jej zakończeniu osiadły w Kanadzie. Z tej samej rodziny wywodził się baron Götz von König (1849-1934), pruski generał kawalerii i dowódca landwehry w I wojnie światowej.

  Władysław Teodor Kisiel-Kiślański (ur. 1841 w majątku Ochotnik, zm. 17 marca 1926 w Warszawie) – polski inżynier dróg i mostów, przemysłowiec i działacz społeczny.Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.

  Pierwszym z Königów (bez praw do tytułu baronowskiego) osiadłym na ziemiach polskich był Teofil Fryderyk Wilhelm (1783-1831), daleki kuzyn Edmunda Wiktora, który na początku XIX wieku zamieszkał w Płocku pracując tam jako inspektor skarbowy. W latach dwudziestych XIX w. spolszczył on pisownię rodowego nazwiska na „Kenig”. Sam był wyznania luterańskiego, jego dzieci przyjęły jednak wiarę rzymsko-katolicką po matce, Józefie z Romanowskich primo voto Sławęckiej.

  Anna Barbara Olimpia Mostowska z domu Radziwiłł – polska powieściopisarka. Nieznane są dokładne daty jej urodzin i śmierci, w encyklopediach można spotkać się z ramami czasowymi ok. 1762 – przed 1833. W rzeczywistości ustalenie jej daty urodzin przez Jana Gebethnera na ok. 1762 r. to czysta spekulacja, nieoparta na faktach. Co się zaś tyczy daty śmierci, ostatnie badania pozwoliły umieścić ją w przedziale czasowym 1810-1811.Królestwo Hanoweru (niem. Königreich Hannover) – państwo historyczne w Europie, na terenie dzisiejszych północno-zachodnich Niemiec. Królestwo Hanoweru zostało ustanowione w październiku 1814 roku na kongresie wiedeńskim, wraz z odzyskaniem przez Jerzego III z dynastii hanowerskiej po upadku Napoleona terenów Księstwa Hanoweru. Królestwo Hanoweru uległo likwidacji na skutek jego aneksji przez Królestwo Prus podczas wojny siedmiotygodniowej w 1866 roku.

  Do znanych i zasłużonych przedstawicieli rodziny należą:

 • Józef Kenig
 • Jan Ignacy Kenig
 • Marian Kenig
 • Józef Antoni Kenig
 • Salomea Palińska-Kenigowa
 • Wbrew obiegowej opinii, potomkiem tej rodziny nie był Włodzimierz Kenig, muzyk.

  Wybrani blisko spowinowaceni:

 • Władysław Teodor Kisiel-Kiślański – mąż bratanicy Józefa
 • Wincenty Sławęcki – pasierb Teofila, brat przyrodni Józefa i Jana Franciszak
 • Władysław Remigiusz Krzaczyński - szwagier Jana Keniga, brata Mariana
 • Michał Antoni Zwoliński – teść Stanisława Keniga, syna Józefa
 • Krzysztof Wodiczko – zięć Marii z Kenigów Seleckiej
 • Marian Mieczysław Kenig (ur. 29 lipca 1895 w Warszawie, zm. 13 maja 1959 tamże) – ekonomista, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej, kapitan piechoty Wojska Polskiego, dowódca Robotniczej Brygady Obrony Warszawy.Romanowscy herbu Bożawola – polska rodzina szlachecka wywodząca się z Rusi Czerwonej. Według K. Niesieckiego najstarsze wzmianki o członkach tego rodu pochądzą z 1454 r. (Mikołaj Romanowski, podczaszy lwowski). Gniazdem rodowym Romanowskich był Romanów w ziemi chełmskiej.

  Spis treści

 • 1 Drzewo genealogiczne – linia polska
 • 2 Przypisy
 • 3 Bibliografia
 • 4 Linki zewnętrzne


 • Podstrony: 1 [2] [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Henryk Juliusz (ur. 15 października 1564 r. na Zamku w Hesji, zm. 20 lipca 1613 r. w Pradze) syn Juliusza, księcia brunszwiku i Jadwigi Hohenzollern, elektorówny brandenburskiej, księżnej brunszwickiej.
  I wojna światowa – konflikt zbrojny trwający od 28 lipca 1914 do 11 listopada 1918 (w latach 20. i 30. XX wieku nazywany "wielką wojną") pomiędzy ententą, tj. Wielką Brytanią, Francją, Rosją, Serbią, Japonią, Włochami (od 1915) i Stanami Zjednoczonymi (od 1917), a państwami centralnymi, tj. Austro-Węgrami i Niemcami wspieranymi przez Turcję i Bułgarię.
  Niemcy – naród zamieszkujący przede wszystkim Republikę Federalną Niemiec, posługujący się językiem niemieckim z grupy języków germańskich. Pod względem wyznaniowym Niemcy podzieleni są na katolików (płd. i zach. Niemcy) i protestantów (płn. i wsch. Niemcy).
  Włodzimierz Kenig (ur. 1 kwietnia 1883 w Suwałkach, zm. 4 maja 1929 w Pułtusku) – polski skrzypek, kompozytor i dyrygent.
  Antoni Rogalewicz (ur. w 1822, zm. 24 kwietnia 1886 r. w Warszawie) – pedagog, chemik, popularyzator nowoczesnej wiedzy rolniczej w XIX wieku, brat Michaliny Rogalewiczówny
  Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych, inaczej zwana rewolucją amerykańską – konflikt zbrojny pomiędzy Królestwem Wielkiej Brytanii a jego trzynastoma koloniami w Ameryce Północnej w latach 1775-1783.
  Salomea Palińska (Kenigowa) (ur. 23 marca 1831 lub 23 marca 1835 r., zm. 12 października 1873) – polska aktorka, artystka dramatyczna Warszawskich Teatrów Rządowych. Żona Józefa Keniga.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.