• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kdeedu

  Przeczytaj także...
  MathML (ang. Mathematical Markup Language, matematyczny język znaczników) to język będący zastosowaniem XML-a, służący do opisywania wzorów i symboli matematycznych.Logo – gr. logo – słowo – język programowania stworzony jako środek do nauczania informatyki i matematyki. Składa się z gotowych elementarnych procedur, które służą do definiowania procedur użytkownika. Został zaprojektowany przez pracującego pod koniec lat 60. na MIT Seymoura Paperta. Jest on oparty na LISP, z zupełnie inną składnią i używa tzw. „grafiki żółwia” (ang. turtle graphics).
  Marble jest wirtualnym globusem, który pozwala użytkownikowi wybierać wygląd między Ziemią, Księżycem, Wenus, Marsem i innymi planetami. Jest to wolne oprogramowanie na warunkach licencji GNU LGPL, opracowane przez KDE i społeczność open source do użytku na komputerach osobistych z systemem operacyjnym kompatybilnym z Qt-4.

  kdeedu – pakiet KDE zawierający oprogramowanie edukacyjne.

  Lista programów[]

  Języki[]

 • Kanagram – anagramy
 • KHangMan – gra w wisielca
 • Kiten – program do nauki języka japońskiego
 • KLettres – aplikacja do nauki alfabetu
 • KVerbos – oprogramowanie do nauki koniugacji hiszpańskich czasowników
 • KWordQuiz – program służący do nauki słówek dowolnego języka, używając różnych metod
 • Matematyka[]

 • KBruch – program do nauki ułamkamów
 • Kig – program do geometrii
 • KmPlot – aplikacja rysująca funkcje matematyczne
 • KPercentage – program z ćwiczeniami działań na procentach
 • KAlgebra – kalkulator matematyczny oparty na języku MathML, pomocny w nauce algebry
 • Różne[]

 • blinKen – komputerowa wersja gry Szymon mówi
 • KGeography – program do nauki geografii
 • KTouch – aplikacja do nauki szybkiego pisania na klawiaturze
 • KTurtle – interpreter języka LOGO
 • Nauka[]

 • Kalzium – komputerowa wersja układu okresowego pierwiastków
 • KStars – wirtualne planetarium
 • Marble – mapa świata
 • Step – interaktywny symulator fizyczny
 • Programy w przygotowaniu[]

 • eqchem
 • Kard
 • KMathTool
 • Kalcul
 • Parley
 • Przypisy

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona KDE Education Project (ang.)
 • KWordQuiz - program, który służy głównie do nauki nowego słownictwa, będący częścią KDE Education Project, które z kolei jest częścią środowiska graficznego KDE. Program jest dostępny na licencji GNU GPL. KWordQuiz używa formatu kvtml. Można go wykorzystać do nauki słownictwa, praktycznie wszystkich języków świata, ponieważ w pełni wspiera Unicode. Po za nauką słownictwa można wykorzystać go do uczenia się terminologii z wielu innych dziedzin nauki, np. do nauki stolic państw świata.Język japoński (jap. 日本語 nihongo lub nippongo) – język używany przez ok. 130 mln mieszkańców Japonii oraz japońskich emigrantów na wszystkich kontynentach.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kalzium (z niemieckiego Kalzium — wapń) — układ okresowy pierwiastków dla KDE4. Zawiera informacje o 103 pierwiastkach chemicznych, w tym masę atomową, ładunek, ilustrację, informacje o odkryciu i inne dane chemiczne. Umożliwia również grupowanie pierwiastków według takich kryteriów jak stan skupienia, liczba atomowa oraz inne zgodne z oznaczeniami kolorowymi. Umożliwia również pokazywanie wyłącznie pierwiastków znanych w danym czasie.
  KTouch jest programem do nauki bezwzrokowego pisania na klawiaturze w środowisku KDE. Dzięki zaawansowanym mechanizmom zastosowanym w programie użytkownik jest przyzwyczajany do używania wszystkich palców, poprzez przyporządkowanie im poszczególnych klawiszy.
  Geografia – nauka przyrodnicza i społeczna zajmująca się badaniem powłoki ziemskiej (przestrzeni geograficznej), jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym, a także powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym, a działalnością społeczeństw ludzkich. Nazwa geografia (gr. Γεωγραφία) pochodzi od słów γῆ geos – "ziemia" i γράφω grapho – "piszę". Za twórcę terminu uważa się Eratostenesa z Cyreny. Ze względu na różnorodność przedmiotu geografii i urozmaiconej metodologii częste są dyskusje wokół jej definicji oraz zakresu badawczego; proponuje się używanie w miejsce dotychczasowej nazwy "geografia" terminu "nauki geograficzne".
  Algebra – jeden z najstarszych działów matematyki, powstały już w starożytności. Zajmuje się on algebrami ogólnymi i relacjami. Algebra elementarna zajmuje się takimi działaniami jak dodawanie i mnożenie; wprowadza pojęcie zmiennej i wielomianu razem z jego rozkładem na czynniki (faktoryzacją) i znajdowaniem ich pierwiastków, choć algebra jest działem bardziej ogólnym (patrz podział algebry).
  Układ okresowy pierwiastków – zestawienie wszystkich pierwiastków chemicznych w postaci rozbudowanej tabeli, uporządkowanych według ich rosnącej liczby atomowej, grupujące pierwiastki według ich cyklicznie powtarzających się podobieństw właściwości, zgodnie z prawem okresowości Dmitrija Mendelejewa.
  Funkcja (łac. functio, -onis, „odbywanie, wykonywanie, czynność”) – dla danych dwóch zbiorów X i Y przyporządkowanie każdemu elementowi zbioru X dokładnie jednego elementu zbioru Y. Oznacza się ją na ogół f, g, h itd.
  KDE – środowisko graficzne zrealizowane jako wolne oprogramowanie dla systemów operacyjnych Unix i GNU/Linux. Zawiera bogaty system bibliotek do tworzenia aplikacji w środowisku graficznym. Obok GNOME jest jednym z dwóch najpopularniejszych uniksowych środowisk graficznych. Początkowo projekt nosił nazwę Kool Desktop Environment a skrót rozwijano jako K Desktop Environment.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.01 sek.