Kazimierz Wiktor

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kazimierz Tomasz Wiktor herbu Brochwicz (ur. 1844 lub 1845 w Niebocku, zm. 1903 w Krakowie) – właściciel ziemski.

Długie – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Zarszyn, nad potokiem Pielnica. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa krośnieńskiego. Wieś lokowana w 1390 r. Występuje w dokumencie z 1395 r., w którym król Władysław Jagiełło nadaje Długie, Zarszyn i Posadę Zarszyńską Jachnikowi ze Sosweszowa. Długiego dotyczy także wzmianka w dokumencie z 1390 r., a dotyczącym Jaćmierza. W opisie granic Jaćmierza wymieniono "...campum dictum Dlugie pole". W 1395 roku nazwa wsi brzmiała Długe, w 1464 roku Długye, w 1477 roku Długa, w 1589 roku Długie.Kraków (łac. Cracovia, niem. Krakau) – miasto na prawach powiatu w południowej Polsce, siedziba władz województwa małopolskiego, drugie w kraju pod względem liczby mieszkańców i pod względem powierzchni.
Epitafium Kazimierza Wiktora w kościele Franciszkanów w Sanoku
Nagrobek Kazimierza i Lucyny Wiktorów w Zarszynie

Życiorys[ | edytuj kod]

Kazimierz Tomasz Wiktor urodził się w 1844 lub 1845 jako syn Jana Wiktora herbu Brochwicz (1812–1877) i Adeli z domu Czermińskiej herbu Cholewa (1822-1904). Jego siostrą była Helena (1850-1873, po mężu Fihauser).

Galicyjskie Towarzystwo Kredytowe Ziemskie (GTKZ) – kredytowa instytucja hipoteczna w Galicji z siedzibą we Lwowie, działające w latach 1842-1940. Franciszek Józef I, niem. Franz Joseph I, węg. I. Ferenc József (ur. 18 sierpnia 1830 w pałacu Schönbrunn koło Wiednia, zm. 21 listopada 1916 tamże) – przedstawiciel domu habsbursko-lotaryńskiego, od 1848 cesarz Austrii i apostolski król Węgier (koronowany w 1867).

Był członkiem Rady c. k. powiatu sanockiego, wybierany z grupy większych posiadłości, pełnił funkcje zastępcy członka wydziału (1875), członka wydziału (1876, 1877), później wybrany z grupy gmin wiejskich, był członkiem wydziału powiatowego (1890, 1891, 1892, 1893, 1894), w grudniu 1896 ponownie wybrany z grupy większych posiadłości i pełnił mandat w kolejnych latach (od 1897), ponownie wybrany w 1903 z grupy większych posiadłości (w tym samym roku zmarł, a jego miejsce zajął Tadeusz Poźniak). Od 1888 był szacownikiem dóbr dla okręgu C. K. Sądu Obwodowego w Sanoku. Był działaczem Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego z siedzibą we Lwowie: w 1878 był członkiem wydziału okręgowego w Sanoku: w 1881, 1882, 1884, 1884, 1885, 1886 był zastępcą prezesa, później zastępcą członka wydziału, zastępcą prezesa i prezesem. Pełnił funkcję wiceprezesa powiatowego komitetu narodowego.

Wróblik Szlachecki – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim, w gminie Rymanów.Galicyjskie Towarzystwo Gospodarskie (GTG) – polskie stowarzyszenie gospodarcze, założone przez polskich ziemian w 1845 we Lwowie, działające na terenie Galicji Wschodniej.

Członek i działacz Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego, zastępcą przewodniczącego oddziału sanocko-lisko-brzozowskiego oraz członek jego Komitetu (27 czerwca 1894 - 24 czerwca 1904). Był prezesem oddziału Towarzystwa Gospodarskiego Ziemi Sanockiej. Był prezesem rady nadzorczej Powiatowego Towarzystwa Zaliczkowego w Sanoku. W 1902 był w powiecie sanockim jednym z czterech ocenicieli przy tłumieniu zarazy płucnej u bydła rogatego. Był członkiem zwyczajnym Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego. Był wiceprezesem zarządu powiatowego w Sanoku Towarzystwa „Kółek Rolniczych” z siedzibą we Lwowie (1894, 1895).

Zarszyn – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, nad potokiem Pielnica. Miejscowość jest siedzibą gminy Zarszyn.Tadeusz Zygmunt Pilat (ur. 8 września 1844 w Gumniskach koło Tarnowa, zm. 9 stycznia 1923 we Lwowie) - prawnik polski, specjalista prawa administracyjnego, profesor i rektor Uniwersytetu Lwowskiego, poseł na galicyjski Sejm Krajowy, członek Akademii Umiejętności w Krakowie (późniejszej Polskiej Akademii Umiejętności).

Zgłoszony do udziału w Wystawie Powszechnej 1873 w Wiedniu przedstawiał w grupie II (rolnictwo, leśnictwo itp.) zboże, chmiel, konopie, w grupie IV (artykuły żywności) likwory i rozolisy, w grupie V (przemysł tkanin i odzieży) wyroby powroźnicze. Posiadał prawo propinacji, które pod koniec 1894 wydzierżawił na obszar Posady Sanockiej spółce Schiffer & Türk (propinatorom miejskim). Dzierżawcą propinacji w Posadzie Sanockiej pozostawał do końca życia.

Macierz Ziemi Cieszyńskiej (początkowo: Macierz Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego, po 1918 - Macierz Szkolna Ziemi Cieszyńskiej) to jedna z najstarszych i najbardziej zasłużonych organizacji śląskich, powstała 9 listopada 1885 roku.Sanok. Dzieje miasta. Praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka – monografia historyczna dotycząca dziejów miasta Sanoka.

Był członkiem deputacji miasta Sanoka, która w 1880 spotkała się z podróżującym po Galicji cesarzem Austrii Franciszkiem Józefem I w Krakowie i we Lwowie.

Po rodzicach Janie i Adeli Wiktorach odziedziczył wsie Długie, Posada Zarszyńska, Wróblik Szlachecki, Zarszyn, Niebieszczany. Na początku XX wieku posiadał w Długiem obszar 144,8 ha, a w Zarszynie 847,3 ha. W Zarszynie był właścicielem browaru, który dzierżawili od niego Rosenblatt i Zuker.

Jego żoną od 1876 była Lucyna z domu Górska herbu Szeliga (1858-1898). Ich synami byli Jan Duklan (1878–1944, który odziedziczył rodzinne majątki), Stanisław Tomasz (ur. 1880), Władysław (ur. 1882).

Wystawy światowe – nazwa zwyczajowo nadawana cyklicznym ekspozycjom prezentującym dorobek kulturalny, naukowy i techniczny krajów i narodów świata. Ciałem zajmującym się organizacją wystaw jest Międzynarodowe Biuro Wystaw Światowych (Bureau International des Expositions), powstałe w 1928 w wyniku umowy międzynarodowej ratyfikowanej przez większość państw Ligi Narodów.Propinacja (łac. propinatio) było to wyłączne prawo właściciela dóbr ziemskich do produkcji piwa, gorzałki i miodu oraz przywilej do sprowadzania tych wyrobów z innych miast i czerpania z tego tytułu dochodów. Prawo propinacji znosiło tym samym obowiązek sprzedaży alkoholu z miast królewskich, a dawało uprawnienia właścicielom ziemskim. W Polsce propinacja wprowadzona została ustawą sejmową w 1496 r., a rozpowszechniła w XVII wieku. Zasadniczy statut wolności propinacyjnej z r. 1496 brzmi:

Kazimierz Wiktor zmarł w pierwszej połowie 1903. Został pochowany został w grobowcu rodzinnym na cmentarzu w Zarszynie 24 października 1903.

W 1908 ziemianie sanoccy ustanowili epitafium Kazimierza Wiktora, które zostało umieszczone w północnej, lewej nawie bocznej w kościele Franciszkanów w Sanoku. Inskrypcja brzmi: „Kazimierzowi Wiktorowi właścicielowi Zarszyna ur. 1845 r. w Niebocku zm. 1903 w Krakowie. Wiernemu synowi ojczyzny ukochanemu bratu ziemianie sanoccy 1908”.

Feliks Michał Kiryk (ur. 24 września 1933 w Bukowsku koło Sanoka) – prof. dr hab. em., historyk-mediewista, publicysta.Alojzy Zielecki (ur. 22 marca 1933 r. w Uluczu) – doktor habilitowany historii, dwukrotnie pełnił funkcję prodziekana i czterokrotnie dziekana na Wydziale Socjologiczno-Historycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Zakładu Dydaktyki Historii UR (do 2005 r.), rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w zakresie szkolnych podręczników historii. Redaktor prac zbiorowych Metodologiczne i dydaktyczne problemy historii regionalnej.


Podstrony: 1 [2] [3]
Warto wiedzieć że... beta

Cesarstwo Austrii niem. Kaisertum Österreich (dawniej pisane Kaiserthum Oesterreich) – państwo powstałe w 1804 w reakcji na proklamowanie przez Napoleona I Cesarstwa Francuskiego.
Powiat sanocki (niem. K. k. Bezirk in Sanok) - powiat kraju koronnego Królestwo Galicji i Lodomerii, istniejący w latach 1867-1918.
Franciszek Oberc (ur. 7 kwietnia 1947 w Rymanowie-Zdroju) – działacz związkowy, urzędnik, autor publikacji dotyczących historii Sanoka.
Niebieszczany – wieś w Polsce położona w województwie podkarpackim, w powiecie sanockim, w gminie Sanok. W roku 2006 wieś liczyła 2500 mieszkańców oraz 491 domów.
Sanok(pełna nazwa Królewskie Wolne Miasto Sanok) – miasto powiatowe w województwie podkarpackim. Położone w dolinie Sanu, w Kotlinie Sanockiej, w Euroregionie Karpackim. Wchodzi w skład powiatu sanockiego, jest także siedzibą gminy wiejskiej Sanok, jednak do niej nie należy.

Reklama