• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kazimierz Panuś

  Przeczytaj także...
  Edward Staniek (ur. 1941) - polski prezbiter katolicki, profesor, doktor habilitowany teologii, patrolog, rekolekcjonista.Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Polskie Towarzystwo Teologiczne w Krakowie – polskie towarzystwo naukowe, którego celem jest "rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i budzenie zainteresowania tymi dyscyplinami wśród ogółu społeczeństwa katolickiego", założone w 1924.
  Kazimierz Panuś

  Kazimierz Panuś (ur. 5 lutego 1955 w Myślenicach) – polski duchowny katolicki, prałat, profesor doktor habilitowany, od 1996 prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego, w latach 20062009 prorektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

  Tytuł naukowy (tytuł naukowy profesora) – nadawany przez Prezydenta RP osobie, która uzyskała już stopień naukowy doktora habilitowanego przez to jest samodzielnym pracownikiem nauki, ma osiągnięcia naukowe lub artystyczne znacznie przekraczające wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym oraz posiada poważne osiągnięcia dydaktyczne, w tym w kształceniu kadry naukowej. Wyjątkowo może być nadany osobie ze stopniem doktora, o wybitnych osiągnięciach naukowych lub artystycznych.Stanisław Bąk – (ur. 28 listopada 1900 r. Grębów, zm. 10 czerwca 1981 r. Wrocław) – profesor, językoznawca i znawca kultury lasowskiej. Autor wielu prac naukowych dotyczących rodzinnej gwary lasowskiej, a następnie po przeniesieniu się na Śląsk, także dialektu śląskiego. Zajmował się także historią języka.

  Biografia[edytuj kod]

  Święcenia kapłańskie przyjął 18 maja 1980 w Krakowie, w tym samym roku obronił pracę magisterską z patrologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. W latach 1980-1986 pracował jako wikariusz w parafii Narodzenia NMP w Żywcu. W 1986 obronił licencjat z patrologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie i rozpoczął pracę jako asystent w Katedrze Homiletyki Wydziału Teologicznego PAT. W 1989 doktoryzował się z homiletyki na podstawie pracy Ideał chrześcijanina i metody jego realizacji w "Mowach" św. Leona Wielkiego napisanej pod kierunkiem Edwarda Stańka, od 1991 do 1997 pracował jako adiunkt, od 1997 jest kierownikiem Katedry Homiletyki WT PAT. W 1997 habilitował się na podstawie pracy "Uratować Naród!" - głos z ambony katedry wawelskiej okresu niewoli narodowej (1795-1918). W 2002 otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych.

  Licencjat naukowy (kanoniczny, kościelny, rzymski) – stopień naukowy nadawany na wydziałach teologii katolickiej uczelni wyższych działających na prawie papieskim. Jest częścią tzw. rzymskiego systemu stopni naukowych i nie jest tożsamy z tytułem zawodowym licencjata uczelni nieteologicznych.Prałat (łac. praelatus – przełożony) – w Kościele rzymskokatolickim kapłan lub biskup mający zwyczajną władzę kościelną w prałaturze terytorialnej lub personalnej. Potocznie używa się jednak tego terminu w stosunku do kapłanów obdarzonych godnościami honorowymi przez Stolicę Apostolską lub biskupa diecezji, w której istnieje kapituła.

  W latach 1989-1993 był prefektem studiów, w latach 1993-1997 wicerektorem w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. W latach 1991-1996 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Teologicznego, od 1996 jest jego prezesem.

  Wypromowani doktorzy[edytuj kod]

 • Wzorce osobowe świętych polskich kanonizowanych przez Jana Pawła II. Studium kazań hagiograficznych, Lesław Juszczyszyn, 2001.
 • Wstęp w teorii i praktyce kaznodziejskiej. Studium homiletyczno retoryczne, Witold Ostafiński, 2002.
 • Recepcja posoborowego nauczania Kościoła o pojednaniu i pokucie w kaznodziejstwie polskim w latach 1985-2000, Marian Wróblewski, 2002.
 • Koncepcja przepowiadania Noëla Quessona, Krzysztof Kida, 2003.
 • Święte władczynie Kinga i Jadwiga w kaznodziejstwie polskim, Stanisław Bąk, 2003.
 • Egzorta w kaznodziejstwie szkolnym, Zbigniew Kosik, 2004.
 • Kapłan w nauczaniu arcybiskupa Jerzego Ablewicza, Andrzej Ślusarz, 2005.
 • Kaznodziejstwo biskupa, arcybiskupa i kardynała Karola Wojtyły w katedrze na Wawelu, Maciej Radej, 2008.
 • Teologia męczeństwa w przepowiadaniu św. Augustyna, Artur Seweryn, 2010.
 • Wybrane publikacje[edytuj kod]

 • Kaznodziejstwo w katedrze krakowskiej, cz. I-II, Kraków 1995.
 • Zarys historii kaznodziejstwa w Kościele katolickim, cz. I-III, Kraków 1999-2001.
 • Uratować Naród! Głos z ambony Katedry Wawelskiej okresu niewoli narodowej 1975-1918, Kraków 1996.
 • Wielcy mówcy Kościoła, Kraków 2004.
 • Św. Marcin z Tours, Kraków 2003.
 • Święty Patryk. Pisma i najdawniejsze żywoty, wstęp i oprac. Jerzy Strzelczyk; przekł. Kazimierz Panuś, Anna Strzelecka; Kraków 2003, ISBN 83-7354-029-6.
 • Święty Patryk, Kraków 2004.
 • Wielcy mówcy Kościoła w Polsce, Kraków 2005.
 • Henryk Lacordaire, Kraków 2005.
 • Św. Leon Wielki, Kraków 2005.
 • Wielcy kaznodzieje Krakowa. Studia in honorem Eduardi Staniek, red. Kazimierz Panuś, Kraków 2006.
 • Św. Jan Vianney, Kraków 2006 (wydanie II, Kraków 2009).
 • Piotr Skarga, Kraków 2006.
 • Św. Franciszek Salezy, Kraków 2006 (wydanie II, Kraków 2009).
 • Wielcy mówcy katedry na Wawelu, Kraków 2008.
 • Sztuka głoszenia kazań, Kraków 2008.
 • Bł. Edmund Bojanowski, Kraków 2009.
 • Bibliografia[edytuj kod]

 • Grzegorz Polak Kto jest kim w Kościele, wyd. KAI 1999
 • Kazimierz Panuś w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Polskie Towarzystwo Teologiczne
 • Parafia Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Żywcu – największa parafia rzymskokatolicka w Żywcu w metropolii krakowskiej, w diecezji bielsko-żywieckiej, w dekanacie żywieckim. Liczy 16 000 wiernych, swoim zasięgiem obejmuje dzielnicę Śródmieście oraz Kocurów-Koleby.Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie (UPJPII) (wcześniej Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie) – jedyny poza Rzymem i Salamanką i pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej uniwersytet papieski, wyodrębniony z dawnego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.