• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kazimierz Lubowicki  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza, znana też jako Mała Teresa, Mały Kwiatek; właśc. (fr.) Marie Françoise Thérèse Martin (ur. 2 stycznia 1873 w Alençon, Francja, zm. 30 września 1897 w Lisieux) – francuska karmelitanka bosa, dziewica i święta Kościoła katolickiego oraz doktor Kościoła.Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.
  Publikacje książkowe[ | edytuj kod]
 • Kielich, który jest wezwaniem. Misterium o postaciach kobiet umieszczonych na Kielichu Życia, Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Kobiet, Warszawa 1982.
 • Maria nella vita del beato Eugenio de Mazenod e della sua Congregazione, Quaderni di Vermicino, 20, Frascati 1988, ss. 279.
 • Mystère et dynamique de l'Amour dans la vie du Bx Eugene de Mazenod, Maison Générale des Missionaires Oblats de Marie Immaculeé, Rome 1990, ss. 426. (Tłumaczenie polskie: Misterium i dynamika Miłości w życiu Św. Eugeniusza de Mazenoda, Wydawnictwo Królowej Pokoju, Wrocław 2006, ss. 208.) ​ISBN 83-920148-2-0
 • Listy Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich kapłanów Kościoła na Wielki Czwartek (1979–1997), Redakcja i Wstęp [s. 5-10], Wydawnictwo M, Kraków 1997, ss 253. ​ISBN 83-8724-323-X
 • Zakochać się w Bogu. Ideał życia Wspólnoty Rodzin Katolickich Umiłowany i umiłowana, Wydawnictwo M, Kraków 1998, s. 198 (Przekład ukraiński: Zakochatis w Bogowi, tłum. Paweł Wyszkowski, Wydawnictwo OMI, Kijów 2004, ss. 144). ​ISBN 83-7221-000-4
 • Po prostu Kapłan. Szkic do portretu O. Józefa Cebuli, Wydawnictwo Misjonarzy Oblatów M.N., Poznań 1999, ss. 128. ​ISBN 83-911129-1-8
 • Posoborowe dokumenty Kościoła Katolickiego o małżeństwie i rodzinie, red. 2 tomy, Wydawnictwo M, Kraków 1999, ss. 468+493. (I wydanie: Kraków 1999; II wydanie: Kraków 2000). ​ISBN 83-7221-011-X
 • Życie małżeńskie uczynić Eucharystią, Kraków, Wydawnictwo OO. Franciszkanów "Bratni Zew" 2000, ss. 126. ​ISBN 83-86991-72-0
 • Mała Teresa – wielka misjonarka, Kraków, Wydawnictwo OO Karmelitów Bosych 2000, ss. 66. ​ISBN 83-7305-004-3
 • Dom dla Jezusa, Kraków, Wydawnictwo OO. Franciszkanów "Bratni Zew" 2001, ss. 164. ​ISBN 83-86991-47-X
 • Rozpoznaję Ciebie w każdej twarzy, Wydawnictwo Misjonarzy Oblatów M.N., Poznań 2001, ss. 144. ​ISBN 83-911129-4-2
 • Błogosławiony o. Józef Cebula, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2001, ss. 67. ​ISBN 83-887438-4-8
 • Tajemnice życia rodzinnego, Wydawnictwo "Bratni Zew", ss. 126. I wydanie: Kraków 2002; II wydanie: Kraków 2003. ​ISBN 83-88903-01-2
 • Rekolekcje z… Święty Eugeniusz de Mazenod, Wydawnictwo M, Kraków 2003, ss. 163. ​ISBN 83-7221-482-4
 • O małżeństwie. Zamyślenia nad Katechizmem Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo "Bratni Zew", Kraków 2003, ss. 204. ​ISBN 83-88903-37-3
 • O wyobraźnię miłosierdzia, Wydawnictwo "Bratni Zew", Kraków 2004, ss. 91. ​ISBN 83-88903-46-2
 • W trosce o świat. Modlitwy misyjne, Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2004, ss. 112. ​ISBN 83-7168-915-2
 • Codzienne życie dojrzałych chrześcijan, Wydawnictwo Królowej Pokoju, Wrocław 2005, ss. 86. ​ISBN 83-920148-1-2
 • Listy Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich kapłanów Kościoła na Wielki Czwartek (1979–1997), Kraków 2005, ss. 331. ​ISBN 83-8724-323-X
 • Duchowość małżeńska w nauczaniu Jana Pawła II, (rozprawa habilitacyjna) Wydawnictwo "Bratni Zew", Kraków 2005, ss. 437. (I wydanie: Kraków 2005 ​ISBN 83-88903-84-5​; II wydanie: Kraków 2007 ​ISBN 978-83-7485-021-6​; III wydanie: Kraków 2012 ​ISBN 978-83-7485-171-8​).
 • Intorno al cammino verso la santità, Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2012, ss. 114. ​ISBN 83-920148-8-X
 • Małżeństwo w Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Papieski Wydział Teologiczny. Katedra Teologii Małżeństwa i Rodziny, Wrocław 2012, ss. 91. ​ISBN 978-83-60370-99-5
 • Źródła Duchowości Małżeńskiej, III. Magisterium Kościoła Katolickiego: 1. Synod w Elwirze – Leon XIII (306-1879), Wydawnictwo "Bratni Zew", Kraków 2012, ss. 339. Seria: ​ISBN 978-83-7485-182-4​; tom: ​ISBN 978-83-7485-183-1
 • Źródła Duchowości Małżeńskiej, III: Magisterium Kościoła Katolickiego: 2. Leon XIII-Pius XI (1888–1938), Wydawnictwo "Bratni Zew", Kraków 2012, ss. 397. Seria: ​ISBN 978-83-7485-182-4​; tom: ​ISBN 978-83-7485-184-8
 • Elementy duchowości w liturgicznych obrzędach sakramentu małżeństwa w Kościele Zachodnim (książka profesorska), Papieski Wydział Teologiczny, Wrocław 2012, ss. 555. ​ISBN 978-83-63642-02-0
 • Wasze małżeństwo to wiele więcej, niż myślisz, Kraków 2014, ss. 205 ​ISBN 978-83-7485-227-2
 • Wybrane tłumaczenia[ | edytuj kod]

 • Konstytucje Sióstr Św. Rodziny z Bordeaux, Maison Générale des Soeurs de la Sainte Familie de Bordeaux, Rzym 1987, ss. 170.
 • Papieska Rada ds. Rodziny, Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa, (tłum. i posłowie), Wydawnictwo TUM, Wrocław, 2000, ss. 83. ​ISBN 83-8696-899-0
 • Kongregacja Nauki Wiary, Ardens felicitatis desiderium, (tłum. i posłowie), Wydawnictwo TUM, Wrocław 2003, ss. 55. ​ISBN 83-88301-44-6
 • Siostry klaryski, Jak niezmącone źródło. Medytacje o św. Klarze, Wydawnictwo OO. Franciszkanów, Niepokalanów 2003, ss. 72. ​ISBN 83-87638-62-5
 • Piotr Molla, Bł. Joanna Beretta Molla. Świadectwo męża,w: Sprawy Rodziny 2000, nr 54, s. 76-86.
 • Papieska Rada ds. Rodziny, Rodzina a ludzka prokreacja, Fundacja Vita Familiae, Warszawa 2008, ss. 70.​ISBN 83-913626-5-5
 • Kongregacja ds. Duchowieństwa, Adoracja eucharystyczna w intencji uświęcenia kapłanów oraz duchowe macierzyństwo, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2008, ss. 64. ​ISBN 978-83-7257-340-7
 • Papieska Rada ds. Rodziny, Rodzina szkołą wartości ludzkich i chrześcijańskich. Katechezy przygotowawcze do VI Światowego Spotkania Rodzin, Fundacja Vita Familiae, Łomża 2008, ss. 24.
 • Śluby zakonne (profesja zakonna) – w Kościele katolickim – zobowiązanie członka danej wspólnoty do przestrzegania rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa (wobec przełożonych zakonnych oraz papieża).Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (KUL, łac. Catholica Universitas Lublinensis Ioannis Pauli II) – niepubliczny katolicki uniwersytet mieszczący się w Lublinie, posiadający pełne prawa uczelni publicznej i finansowany z budżetu państwa na zasadach uczelni publicznych. Założony w 1918, do 1928 pod nazwą Uniwersytet Lubelski, od 16 października 2005, na podstawie uchwały Senatu zatwierdzonej przez Episkopat Polski, uczelnia zmieniła nazwę na Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W 1938 roku KUL uzyskał prawo do nadawania stopni naukowych.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Habilitacja (z łac. habilitas – zdatność, zręczność) – posiadające różny zakres, w zależności od sytuacji prawnej w danym kraju, uprawnienie do:
  Obra – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, w gminie Wolsztyn. W latach 1975-1998 miejscowość położona była w województwie zielonogórskim. Leży na trasie szlaku cysterskiego.
  Brańsk – miasto i gmina w województwie podlaskim, w powiecie bielskim; jest ponadto siedzibą władz wiejskiej gminy Brańsk. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa białostockiego.
  Kościół katolicki – największa na świecie chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia określane mianem katolicyzmu. Kościół katolicki jest jednym z trzech głównych nurtów chrześcijaństwa, obok Cerkwi prawosławnej i Kościołów protestanckich.
  Kędzierzyn-Koźle (czes. Kandřín-Kozlí, niem. Kandrzin-Cosel) – miasto w województwie opolskim, powiat kędzierzyńsko-kozielski, położone na Nizinie Śląskiej, na Górnym Śląsku.
  Beatyfikacja (łac. beatificare „wyróżniać”) – akt kościelny wydawany przez Kościół katolicki, uznający osobę zmarłą za błogosławioną, zezwalający na publiczny kult, ale o charakterze lokalnym (np. w diecezji). Akt taki wydaje się po pozytywnym rozpatrzeniu procesu beatyfikacyjnego. We wczesnym średniowieczu beatyfikacji dokonywano spontanicznie, później wymagana była zgoda Synodu Biskupów i Stolicy Apostolskiej. Od roku 1515 (Dekret Leona X aprobujący kult Konrada z Piacenzy) beatyfikację może zatwierdzić tylko papież.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.023 sek.