• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kazimierz Krysiak

  Przeczytaj także...
  Wydział Weterynaryjny Uniwersytetu Warszawskiego – istniejąca w latach 1927–1952 jednostka organizacyjna Uniwersytetu Warszawskiego zajmująca się kształceniem w zakresie medycyny weterynaryjnej. Na jej bazie w 1952 utworzono w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Medycyny Weterynaryjnej. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – uczelnia publiczna powołana do życia w 1944 roku, jako piąty uniwersytet w Polsce.
  Biblioteka Narodowa (BN) – polska biblioteka narodowa w Warszawie, na Ochocie, na Polu Mokotowskim, narodowa instytucja kultury założona w 1928.
  Grób Kazimierza Krysiaka na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

  Kazimierz Krysiak (ur. 4 listopada 1907 w Dzięciołach Bliższych, zm. 16 lipca 1977 w Warszawie) – polski lekarz i lekarz weterynarii, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Odbył studia medyczne i weterynaryjne w Uniwersytecie Warszawskim. W 1932 rozpoczął pracę w Katedrze Anatomii Zwierząt Wydziału Weterynaryjnego UW jako asystent.

  Żubr (Bison bonasus) – gatunek łożyskowca z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych. W 2012 roku światowe zasoby gatunku wynosiły około 4663 osobników, z czego 1552 z nich przebywa w hodowlach zamkniętych, a 3111 żyje w wolnych i w półwolnych stadach. Według danych z 2012 roku w Polsce żyło 1299 żubrów, z czego większość z nich w stadach wolnościowych (pięć populacji). Prawie połowa polskiej wolnej populacji skupiona jest w Puszczy Białowieskiej, ponadto dzikie żubry w Polsce spotkać można w Bieszczadach, Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy Boreckiej oraz w rejonie Mirosławca i Drawska Pomorskiego w województwie zachodniopomorskim.Cmentarz Wojskowy w Warszawie (określany też potocznie jako "Powązki Wojskowe") – warszawski cmentarz komunalny przy ul. Powązkowskiej 43/45.

  Lata 1944–1947 spędził w Lublinie prowadząc badania w Uniwersytecie Lubelskim, pełniąc funkcję kierownika Katedry Anatomii Zwierząt oraz w latach 1945–1946 dziekana Wydziału Weterynaryjnego. W 1947 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. W tym samym roku powrócił do Warszawy pracując początkowo w Uniwersytecie Warszawskim, a od 1952 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W latach 1952–1954 pełnił funkcję dziekana Wydziału Weterynaryjnego, a w 1955 został wybrany na stanowisko rektora SGGW. Godność tę pełnił do 1962.

  Cmentarz Wojskowy w Warszawie (określany też potocznie jako "Powązki Wojskowe") – warszawski cmentarz komunalny przy ul. Powązkowskiej 43/45.International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Zakres pracy naukowej profesora obejmował przede wszystkim anatomię ssaków. Szczególnie interesował się anatomią aparatu ruchowego i przemianami zachodzącymi w mięśniach i ścięgnach. Zajmował się także archeozoologią oraz naukowymi podstawami ochrony przyrody. Kierował pracami nad ochroną i biologią żubra w Polsce. Był współorganizatorem Ośrodka Badawczego nad Anatomią Żubra przy Katedrze Anatomii Zwierząt UW.

  Dzięcioły Bliższe – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie sokołowskim, w gminie Sterdyń. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa siedleckiego.Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, w skrócie SGGW – warszawski uniwersytet przyrodniczy, uważany za najstarszy i największy ośrodek tego typu w Polsce. Jej początki sięgają 23 września 1816, kiedy utworzono Instytut Agronomiczny w miejscowości Marymont (obecnie: Bielany, dzielnica Warszawy).

  Członek korespondent Towarzystwa Naukowego Warszawskiego (od 1951), zastępca przewodniczącego Komitetu Zoologicznego Polskiej Akademii Nauk (1968–1977).

  Pochowany na cmentarzu Powązki Wojskowe w Warszawie (kwatera C21-7-3).

  Wybrane publikacje naukowe[ | edytuj kod]

 • Umięśnienie u Maccacus rhesus (1936)
 • Stosunki mięśniowo-ścięgnowe w rozwoju rodowym i osobniczym (1937)
 • Studia nad anatomią głowy psa (1938)
 • Szczątki zwierzęce z osady neolitycznej w Ćmielowie (1950)
 • The European Bison in Poland (1960)
 • The History of the European Bison in the Białowieża Forest and the Results of Its Protection (1967)
 • Anatomia zwierząt (1975)
 • Odznaczenia[ | edytuj kod]

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1952, za zasługi położone w pracy naukowej i dydaktyczno-wychowawczej)
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Biogramy uczonych polskich, Część II: Nauki biologiczne (pod redakcją Andrzeja Śródki i Pawła Szczawińskiego), Ossolineum, Wrocław 1985.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Nota biograficzna na stronie SGGW
 • Anatomia (z gr. anatomē - sekcja (zwłok), krajanie od anatémnein - pociąć) – dział biologii, nauka zajmująca się badaniem budowy organizmów. Przedmiotem zainteresowania różnych działów anatomii jest badanie położenia, kształtu, składu oraz ewolucji narządów, tkanek i komórekWorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Warto wiedzieć że... beta

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Lekarz – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji (art. 2 ustawy opublikowanej w Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943).
  Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.
  Ssaki (Mammalia) – zwierzęta należące do kręgowców, charakteryzujące się głównie występowaniem gruczołów mlekowych u samic, zazwyczaj obecnością owłosienia (włosy lub futro; silnie zredukowane u gatunków wodnych, jak hipopotamy, u waleni całkowicie zanikają przed porodem lub w trakcie) oraz stałocieplnością (potocznie "ciepłokrwistość"). Większość ssaków utrzymuje temperaturę w granicach 36-39 °C. Stałocieplność umożliwia aktywny tryb życia w różnych środowiskach – od mroźnych obszarów podbiegunowych do gorących tropików. Futro i tłuszcz pomagają uchronić się przed zimnem, a wydzielanie potu i szybki oddech pomagają pozbyć się nadmiernego ciepła.
  Lekarz weterynarii (pot. weterynarz) – przedstawiciel jednej z trzech nauk lekarskich (obok medycyny i stomatologii) – osoba, która ukończyła 5,5-letnie studia na jednym z wydziałów medycyny weterynaryjnej i uzyskała prawo do wykonywania zawodu nadawane przez okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną, posiadająca kwalifikacje do badania i leczenia zwierząt oraz do kontroli środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego.
  Uniwersytet Warszawski – polska uczelnia państwowa, założona 19 listopada 1816 roku w Warszawie. Najlepszy uniwersytet w Polsce według The Times Higher Education Supplement (QS World University Rankings). W rankingu szanghajskim (ARWU) z 2012 roku uczelnia została sklasyfikowana na miejscach 301-400. Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities ze stycznia 2013, opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 1. miejsce w Polsce wśród uniwersytetów, a na świecie 234. pośród wszystkich typów uczelni. Corocznie uniwersytet zajmuje 1-2 miejsce w rankingu polskich uczelni państwowych przeprowadzanych przez "Rzeczpospolitą" i "Perspektywy".
  Biblioteka Narodowa Republiki Czeskiej (cz. Národní knihovna České republiky) – biblioteka narodowa Czech z siedzibą w Pradze. Biblioteka znajduje się w gmachu Clementinum. Jedna z najstarszych bibliotek na terenie Czech, której zbiory obejmują ponad 6,5 miliona woluminów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.752 sek.