• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kazimierz Jasiński - historyk

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK) – państwowy uniwersytet z siedzibą w Toruniu (miasteczko uniwersyteckie znajduje się w Toruniu na Bielanach). Częścią Uniwersytetu jest Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (dawna Akademia Medyczna w Bydgoszczy). Uniwersytet prowadzi działalność w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Wydziały i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu zlokalizowane w jednym z tych miast mogą prowadzić swą działalność także w drugim z nich. Uniwersytet posiada wydział zamiejscowy w Grudziądzu (Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UMK w Grudziądzu), gdzie prowadzone są studia na 5 kierunkach, oraz we Włocławku (Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku), gdzie kształci się studentów na kierunku teologicznym. UMK prowadzi także stację badawczą na Spitsbergenie. Uniwersytet kieruje też Gimnazjum i Liceum Akademickim w Toruniu.Docent (niem. Dozent od łac. doceo – uczę) – stanowisko w szkołach wyższych i instytutach naukowych dla pracowników dydaktycznych.
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

  Kazimierz Aleksander Mikołaj Jasiński (ur. 12 grudnia 1920 w Jankowicach, zm. 8 sierpnia 1997 w Toruniu) – polski historyk specjalizujący się w historii średniowiecznej i genealog.

  W 1939 roku ukończył Gimnazjum i Liceum im. Jana III Sobieskiego w Grudziądzu.

  Po wojnie podjął studia historyczna na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. W ich trakcie, w 1947 roku został zatrudniony na stanowisku młodszego asystenta na Wydziale Humanistycznym UMK. Studia ukończył w 1949 roku, rok później uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. Tematem pracy doktorskiej były Dzieje społeczno-polityczne Wielkopolski w latach 1250–1279, a promotorem Bronisław Włodarski.

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.Tomasz Jasiński (ur. 25 września 1951 w Robakowie koło Chełmna) – polski historyk, profesor historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  W 1958 roku uzyskał, na podstawie rozprawy Chronologia polska, tytuł naukowy docenta. W 1968 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1977 roku profesora zwyczajnego nauk humanistycznych.

  W latach 1957–1962 był kierownikiem Zakładu Nauk Pomocniczych Historii, w latach 1962–1969 kierował Katedrą Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii, a od 1969 do 1986 roku Zakładem Nauk Pomocniczych Historii.

  W 1994 roku został członkiem korespondentem Polska Akademia Umiejętności. Był członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Heraldycznego.

  Biblioteka Kongresu Stanów Zjednoczonych (ang.: Library of Congress) – największa biblioteka świata. Gromadzi ponad 142 mln różnego rodzaju dokumentów, ponad 29 mln książek, 58 mln rękopisów, 4,8 mln map i atlasów, 12 mln fotografii, 6 mln mikrofilmów, 3,5 mln dokumentów muzycznych, 500.000 filmów; wszystko w ponad 460 językach. 7% zbiorów to dokumenty w językach słowiańskich, w tym największy w USA zbiór polskich książek. Całość zajmuje 856 km półek. Biblioteka dysponuje (w 3 budynkach) 22 czytelniami ogólnymi, 3 wydzielonymi czytelniami dla kongresmenów oraz biblioteką sztuki (John F. Kennedy Center). Zatrudnia 5 tysięcy pracowników. Wyposażona jest w system komputerowy o pojemności 13 mln rekordów oraz w 3000 terminali. Pełni funkcję biblioteki narodowej.II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego – publiczna szkoła średnia w Grudziądzu, liceum ogólnokształcące powstałe z przekształcenia dawnego Państwowego Gimnazjum Klasycznego im. Króla Jana III Sobieskiego.

  Jego synem jest prof. Tomasz Jasiński oraz Grzymisław Jasiński.

  Wybrane publikacje[]

 • Tragedia Rogozińska 1296 r. na tle rywalizacji wielkopolsko-brandenburskiej o Pomorze Gdańskie, Zapiski Historyczne, XXVI, 1961, z.4.
 • Rodowód Piastów śląskich, t. 1–3, Wrocław 1973, 1975, 1977 (jednotomowy reprint Kraków 2007)
 • Rodowód pierwszych Piastów, Warszawa - Wrocław (1993, ISBN 8385218327)
 • Genealogia Piastów wielkopolskich. Potomstwo Władysława Odonica, [w:] "Kronika miasta Poznania" 1995
 • Prace wybrane z nauk pomocniczych historii (1996, ISBN 8323107653)
 • Kielich płocki wraz z pateną - dar księcia mazowieckiego Konrada I, [w:] Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, Warszawa 1997
 • Genealogia księcia mazowieckiego Siemowita I, Prace Komisji Historycznej PTPN, T. 55, 1997
 • Rodowód Piastów mazowieckich, Poznań-Wrocław 1998 (początkowo dostępna w zamkniętym obiegu, powszechnie dostępna od 2008)
 • Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich Wrocław 2001, ISBN 8391356353
 • Bibliografia[]

 • Sławomir Kalembka (red.): Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-2004. Materiały do biografii. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2006, s. 300-301. ISBN 83-231-1988-0.
 • Kazimierz Jasiński (historyk) w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 • Profesor (z łac. professor) – termin, który może oznaczać: tytuł naukowy nadawany samodzielnym pracownikom naukowym, stanowisko nauczycieli akademickich, tytuł honorowy nadawany w Polsce nauczycielom szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego oraz tytuł zwyczajowy używany w polskim szkolnictwie średnim.Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rodowód Piastów śląskich – monografia Kazimierza Jasińskiego, poświęcona genealogii Piastów śląskich. Została wydana w trzech tomach w latach: 1973 (I część), 1975 (II) i 1977 (III). Jest to pierwsze pełne omówienie genealogii śląskiej linii Piastów w polskiej literaturze historycznej. Ponownie staraniem wydawnictwa Avalon, dzieło ukazało się drukiem, tym razem w jednym tomie, w 2007 r. (ISBN 978-83-604-4828-1).
  Polska Akademia Umiejętności (w skrócie PAU, do 1919 pod nazwą Akademia Umiejętności, w skrócie AU) – instytucja naukowa mająca status stowarzyszenia, korporacja uczonych skupiająca elitę kadry naukowej.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Bronisław Adolf Włodarski (ur. 2 listopada 1895 w Tarnopolu, zm. 9 kwietnia 1974 w Gdyni) - polski historyk, specjalizujący się w historii średniowiecznej Polski i powszechnej oraz naukach pomocniczych historii.
  Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) - jednostka badawczo-rozwojowa nadzorowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (wcześniej przez Komitet Badań Naukowych). Jej zadaniem jest ułatwienie szybkiego dostępu do aktualnej i kompleksowej informacji o nauce polskiej.
  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.
  Mediewista (fr. médiéviste), średniowiecznik – historyk, badacz okresu średniowiecza, specjalista w zakresie mediewistyki. Do zawodu przygotowują studia mediewistyczne w instytutach historii wyższych uczelni.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.019 sek.