• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kazimierz Hempel

  Przeczytaj także...
  II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.Politechnika Warszawska (PW) – państwowa wyższa uczelnia w Warszawie. Jest jedną z największych i najlepszych wyższych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od lat 1. miejsce w Polsce w "Rankingu Szkół Wyższych" wśród uczeni technicznych publikowanym przez miesięcznik edukacyjny "Perspektywy". Według ogólnoświatowego rankingu szkół wyższych Webometrics Ranking of World Universities opracowanego przez hiszpański instytut Consejo Superior de Investigaciones Científicas uczelnia zajmuje 2. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a w świecie 374. pośród wszystkich typów uczelni.
  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji.

  Kazimierz Hempel (ur. 4 września 1910 w Knocke (Belgia), zm. 7 lutego 1994 w Łodzi) – inżynier chemik, działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK).

  Wykształcenie[ | edytuj kod]

  Po zdaniu matury w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym w Warszawie rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, przerwane w 1939. Skończył je w 1947 na Politechnice Łódzkiej i uzyskał dyplom mgr inż. chemik.

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców. Polskie Towarzystwo Tatrzańskie (PTT) – organizacja turystyczna istniejąca w latach 1873–1950, początkowo pod innymi nazwami, będąca jednym z protoplastów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), a także współczesne stowarzyszenie działające pod tą samą nazwą.

  Praca[ | edytuj kod]

  Podczas okupacji pracował w Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach, później w Warszawie. W roku 1945 przyjechał do Łodzi, zaczął pracować w Łódzkiej Fabryce Włókien Sztucznych (późniejsza "Anilana"). Od 1950 pracował w Instytucie Włókiennictwa, a od 1952 do 1980 (w którym przeszedł na emeryturę) w Instytucie Włókien Chemicznych na stanowisku kierownika Zakładu Fizykochemii. Redaktor naczelny kwartalnika Włókna Chemiczne, wcześniej redaktor działu w miesięczniku Przemysł Włókienniczy.

  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Politechnika Łódzka – państwowa uczelnia techniczna założona 24 maja 1945 roku w Łodzi. Aktualnie studiuje w niej ponad 20 tys. osób na 36 kierunkach na 9 wydziałach. Kształci ich 1370 nauczycieli akademickich, w tym 240 profesorów.

  Pozazawodowa działalność społeczna[ | edytuj kod]

  Był człowiekiem o dużej aktywności społecznej, realizującym się głównie w działalności krajoznawczej i turystycznej w PTTK. Członkiem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (PTT) został w 1930, i pozostał nim do momentu połączenia w 1950 z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym (PTK) w wyniku którego powstało PTTK. W latach 1947-1949 członek Zarządu Oddziału PTT w Łodzi, w latach 1952-1956 członek Zarządu Okręgu PTTK w Łodzi.

  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze (PTKraj.) – powstałe w 1906 r. z inicjatywy m.in. Aleksandra Janowskiego, Kazimierza Kulwiecia, Zygmunta Glogera, Mikołaja Wisznickiego i innych. Powstało w Warszawie, a swoim zasięgiem obejmowało zabór rosyjski.

  Redaktor opracowania zbiorowego 70 lat społecznej turystyki i krajoznawstwa w województwie łódzkim, PTTK, Łódź, 1979,

  Odznaczenia i wyróżnienia[ | edytuj kod]

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
 • Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi,
 • Honorowa Odznaka Miasta Łodzi,
 • Honorowy Członek PTTK – godność nadana na Zjeździe Krajowym PTTK w 1989.
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Członkowie Honorowi Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, wyd. II, Warszawa brw [2008], ​ISBN 978-83-60126-51-6​;
 • Słownik biograficzny łódzkich działaczy krajoznawstwa i turystyki część druga, Łódź 1996, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału im. Jana Czeraszkiewicza w Łodzi, Komisja Historyczna.
 • Order Odrodzenia Polski, Polonia Restituta – drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne (po Orderze Orła Białego), nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej, służby państwowej oraz rozwijania dobrych stosunków z innymi krajami. Ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej ustawą z dnia 4 lutego 1921 jako najwyższe odznaczenie państwowe po Orderze Orła Białego. Na straży honoru Orderu stoi Kapituła Orderu.Krzyż Zasługi – polskie cywilne odznaczenie państwowe, nadawane za zasługi dla Państwa lub obywateli, ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 czerwca 1923 roku i nadawane do chwili obecnej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (PTTK) – stowarzyszenie powstałe z połączenia w 1950 roku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, grupujące turystów i krajoznawców. Towarzystwo stawia sobie za zadanie upowszechnianie na terenie Polski turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Jan Czeraszkiewicz (ur. 27 stycznia 1867 w Jurborku nad Niemnem, zm. 7 czerwca 1924 w Miłowodach) – polski adwokat, nauczyciel, ważna postać w dziejach Łodzi i regionu łódzkiego, dyrektor jednej z najstarszych łódzkich szkół średnich – I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Patron Łódzkiego Oddziału PTTK.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.