• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Kazimierz Gurda  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Patrystyka (łac. patristica, od (łac.) patres, gr. πατήρ) – nauka zajmująca się twórczością i życiem Ojców Kościoła i pisarzy starochrześcijańskich oraz epoką, w której żyli. Patrystyka może być działem historii albo teologii. Jako nauka teologiczna jest ściśle powiązana z dogmatyką (a konkretnie z historią dogmatów).Teologia (gr. θεος, theos, „Bóg”, + λογος, logos, „nauka”) – dyscyplina wiedzy posługująca się metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. Klasycznie uznawana za dziedzinę naukową, także w Polsce znajduje się na liście dziedzin naukowych, ustalonej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Stanowi metodyczne studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy (łac.) fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Współcześnie zasadność uznawania pytań o Boga za naukowe jest kwestionowana. Według części autorów teologia nie spełnia współczesnych wymagań stawianych nauce, chociażby poprzez brak weryfikowalności stawianych przez nią hipotez oraz oparcie na dogmatach jako punkcie wyjściowym swoich rozważań zamiast na metodzie naukowej, czy paradygmatach naukowych. Polemikę z tymi zarzutami przedstawił m.in. papież Benedykt XVI w Wykładzie ratyzbońskim.
  .mw-parser-output table.duchowny-ksiadz td.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup td.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha td.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal td.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez td.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil td.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}.mw-parser-output table.duchowny-ksiadz tr.naglowek{color:white!important;background:black!important}.mw-parser-output table.duchowny-biskup tr.naglowek{color:white!important;background:#E56DC4!important}.mw-parser-output table.duchowny-patriarcha tr.naglowek{color:white!important;background:#BA55D3!important}.mw-parser-output table.duchowny-kardynal tr.naglowek{color:white!important;background:#FF2400!important}.mw-parser-output table.duchowny-papiez tr.naglowek{color:black!important;background:gold!important}.mw-parser-output table.duchowny-cywil tr.naglowek{color:black!important;background:#C0C0C0!important}

  Kazimierz Gurda (ur. 20 sierpnia 1953 w Książnicach Wielkich) – polski duchowny rzymskokatolicki, doktor nauk teologicznych i patrystycznych, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach w latach 1998–2005, biskup pomocniczy kielecki w latach 2005–2014, biskup diecezjalny siedlecki od 2014.

  Kierownictwo duchowe – w chrześcijaństwie praktyka, z której korzystają osoby chcące udoskonalać swą relację z Bogiem, pogłębiać życie wewnętrzne, wykorzeniać swoje wady i wzrastać w cnotach.Jan Gurda (ur. 24 marca 1920 w Książnicach Wielkich, zm. 16 stycznia 1993) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy kielecki w latach 1972–1993.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Urodził się 20 sierpnia 1953 w Książnicach Wielkich. Pochodzi z tej samej rodziny co inny biskup pomocniczy kielecki Jan Gurda. W 1972 ukończył Liceum Ogólnokształcące w Proszowicach i złożył egzamin dojrzałości. W latach 1972–1978 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach. Święceń prezbiteratu udzielił mu 11 czerwca 1978 w kościele w Kazimierzy Małej biskup diecezjalny kielecki Jan Jaroszewicz. Inkardynowany został do diecezji kieleckiej. Studia specjalistyczne odbył w Instytucie Patrystycznym Augustinianum przy Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W 1985 uzyskał licencjat, a w 1988 doktorat z teologii i patrystyki.

  Grzegorz Suchodolski (ur. 10 listopada 1963 w Łukowie) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy siedlecki od 2020. Niedziela. Tygodnik katolicki – czasopismo wydawane z przerwami od 1926 w Częstochowie początkowo jako pismo diecezjalne, a po II wojnie światowej jako tygodnik ogólnopolski.

  W latach 1978–1979 pracował jako wikariusz w parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie, a w latach 1979–1981 w parafii św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Bielinach. W latach 1996–1998 był proboszczem parafii św. Józefa w Zagnańsku. W 1989 został zatrudniony w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach jako wykładowca patrologii i języka łacińskiego oraz ojciec duchowny alumnów I i II roku. W latach 1998–2005 sprawował urząd rektora kieleckiego seminarium. W 1994 został obrońcą węzła w trybunale diecezjalnym. W 1998 wszedł w skład rady kapłańskiej. Otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości.

  Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus PP. II), właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy krakowski, a następnie arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969-1978), 264. papież i 6. Suweren Państwa Miasto Watykan (16 października 1978 – 2 kwietnia 2005), kawaler Orderu Orła Białego, błogosławiony Kościoła katolickiego.Biskup diecezjalny – biskup, któremu powierzono aktualnie istniejącą diecezję. Potocznie wobec biskupa diecezjalnego używa się również określenia biskup ordynariusz.

  18 grudnia 2004 papież Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym diecezji kieleckiej ze stolicą tytularną Cusira. Święcenia biskupie otrzymał 5 lutego 2005 w katedrze w Kielcach. Udzielił mu ich biskup diecezjalny kielecki Kazimierz Ryczan z towarzyszeniem emerytowanego biskupa diecezjalnego radomskiego Edwarda Materskiego i biskupa pomocniczego kieleckiego Mariana Florczyka. Jako zawołanie biskupie przyjął słowa „Iesu, in Te confido” (Jezu, ufam Tobie). W kurii diecezjalnej objął urząd wikariusza generalnego, został dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego, przewodniczącym diecezjalnej Rady Ekumenicznej oraz cenzorem pism, publikacji i programów radiowych. Należał także do kolegium konsultorów, rady kapłańskiej i rady duszpasterskiej.

  Chusira (łac. Chusirensis, wł. Cusira) – stolica historycznej diecezji we Cesarstwie rzymskim w prowincji Byzacena. Współcześnie w regionie Sahel w Tunezji. Obecnie katolickie biskupstwo tytularne. Od 2004 biskupem Chusiry jest biskup pomocniczy kielecki Kazimierz Gurda.Wikariusz (łac. vicarius) – zastępca w Kościele katolickim i Kościele ewangelickim. W Kościele baptystycznym jest to nieordynowany duchowny przygotowujący się do ordynacji pastorskiej

  Decyzją papieża Franciszka 16 kwietnia 2014 został przeniesiony na urząd biskupa diecezjalnego diecezji siedleckiej. Diecezję objął kanonicznie 23 maja 2014, a 24 maja 2014 odbył ingres do katedry Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach.

  W ramach Konferencji Episkopatu Polski objął funkcję przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Został również członkiem Komisji Mieszanej Biskupi – Wyżsi Przełożeni Zakonni.

  W 2020 konsekrował biskupa pomocniczego siedleckiego Grzegorza Suchodolskiego.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Edward Materski (ur. 6 stycznia 1923 w Wilnie, zm. 24 marca 2012 w Radomiu) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy kielecki w latach 1968–1981, biskup diecezjalny sandomierski w latach 1981–1992, biskup diecezjalny radomski w latach 1992–1999, od 1999 do 2012 biskup senior diecezji radomskiej.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Jan Jaroszewicz (ur. 27 maja 1903 w Mitawie, zm. 17 kwietnia 1980) – polski biskup rzymskokatolicki, biskup pomocniczy kielecki w latach 1958–1967, biskup diecezjalny kielecki w latach 1967–1980.
  Sakra − święcenia duchowne w kościołach chrześcijańskich, najczęściej dotyczy święceń biskupich. Niegdyś sakrę nadawano nowo wybranym królom, w formie namaszczenia na stanowisko.
  Sakrament święceń, święcenia kapłańskie, kapłaństwo, święcenia – sakrament w Kościele katolickim, także Kościołach prawosławnych, anglikańskich i starokatolickich, który nadaje władzę uświęcania, tj. udzielania innych sakramentów.
  Diecezja kielecka (łac. Dioecesis Kielcensis) – jedna z 4 diecezji obrządku łacińskiego w metropolii krakowskiej w Polsce. Ustanowiona 13 czerwca 1805 przez Piusa VII po zlikwidowaniu diecezji tarnowskiej. Została zniesiona przez tego samego papieża 30 czerwca 1818 równocześnie z powołaniem diecezji sandomierskiej. Reaktywowana przez papieża Leona XIII 28 grudnia 1882. Ostatnie zmiany terytorialne wprowadził papież Jan Paweł II 25 marca 1992.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Kolegium konsultorów (łac. Collegio consutorum) – w Kościele katolickim organ struktur diecezji będący częścią Rady kapłańskiej, do którego należy wykonywanie zadań doradczych powierzonych przez biskupa diecezjalnego, oraz posiadający szczególne uprawnienia w okresie wakatu stolicy biskupiej. W katolickich Kościołach wschodnich konsultorzy nazywani są kolegium konsultorów eparchialnych.
  Biskup pomocniczy - wyświęcony na biskupa duchowny katolicki, którego zadaniem jest pomoc biskupowi diecezjalnemu w zarządzaniu diecezją zazwyczaj jako wikariusz generalny lub biskupi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.035 sek.